Prezentare
Decanul Facultății de Drept, Sergiu Brînza, doctor habilitat în drept, profesor universitar

Fondată în anul 1959, Facultatea de Drept este în prezent una dintra cele mai mari facultăți ale Universității de Stat din Moldova (USM), evoluând semnificativ atât cantitativ, cât și calitativ, creându-și de-a lungul timpului imaginea unei facultăți cu standarde de exigență. Ascensiune determinată în mare parte de promovarea continuă a următoarelor principii ce stau la baza sistemului educațional:

- centrarea educaţiei pe beneficiari;
- excelenţa şi diversitatea academică;
- transparenţa, egalitatea, echitatea şi onestitatea;
- responsabilitatea (proprie şi colectivă);
- unitatea şi integralitatea mediului educaţional;
- susţinerea şi promovarea dezvoltării profesionale a cadre­lor didactice;
- performanţa în cercetarea juridică şi internaţionalizarea ei;
- extinderea şi consolidarea colaborării universitare în cadrul Con­sorţiului universităților din Republica Moldova, România și Ucraina;
- valorificarea proiectelor şi granturilor internaţionale.

Detalii: Prezentare

Noutăți și evenimente
Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova – gazda celei de-a XII-a ediții a Proiectului „Autostrada de Drept”  
Astăzi, 18 noiembrie 2019, la Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova, a avut loc Sesiunea de deschidere a celei de a XII-a ediții a Proiectului „Autostrada de Drept". „Autostrada de Drept" se desfășoară în fiecare toamnă și primăvară în cadrul Facultății de Drept a USM - unica facultate de drept din Republica Moldova care găzduiește și favorizează acest proiect. Obiectivul primar al evenimentului constă în asigurarea schimbului de experiență și de bune practici în domeniul învățământului juridic și practicii

18.11.2019       1011       
Rezultatele preselecției pentru echipa ce va reprezenta Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova la cel mai mare concurs de procese simulate de Drept Internațional Public „Philip C. Jessup” (ediția 2020)
          La 13 noiembrie 2019 în cadrul Facultății de Drept a avut loc cea de-a două etapă a concursului în vederea selectării membrilor echipei Universității de Stat din Moldova pentru participarea la concursul național Philip C.

14.11.2019       223       
Conferința științifică națională cu participare internațională „Integrare prin Cercetare și Inovare”, 7-8 noiembrie 2019 [Departamentul Drept Penal]
              La 7 noiembrie 2019, Departamentul Drept Penal a deschis lucrările Conferinței științifice naționale cu participare internațională „Integrare prin Cercetare si Inovare", organizate de Universitatea de Stat din Moldova în perioada 7-8 noiembrie 2019. În cadrul

08.11.2019       3857       
Conferința științifică națională cu participare internațională „Integrare prin Cercetare și Inovare”, 7-8 noiembrie 2019 [Departamentul Drept Internațional și European]
        Conferința științifică națională cu participare internațională "Integrare prin cercetare și inovare" este un eveniment important pentru comunitatea științifică a Universității de Stat din Moldova constituind o platformă deschisă lansării discuțiilor, purtării dezbaterilor științifice asupra problemelor actuale

08.11.2019       176       
Conferința științifică națională cu participare internațională „Integrare prin Cercetare și Inovare”, 7-8 noiembrie 2019 [Departamentul Drept Procedural]
     În contextul lucrărilor Conferinței Științifice naționale cu participare internațională "Integrare prin cercetare și Inovare" la data de 8 noiembrie 2019 la Departamentul Drept Procedural și-a desfășurat activitatea Atelierul Științific Drept procedural.    Discuțiile științifice au fost moderate de către

08.11.2019       160       
Conferința științifică națională cu participare internațională „Integrare prin Cercetare și Inovare”, 7-8 noiembrie 2019 [Departamentul Drept Privat]
   Pe data de 8 octombrie 2019 în cadrul Departamentului  Drept Privat s-a petrecut Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională " Integrare prin cercetare şi inovare". Membrii Departamentului au abordat aspecte diverse din domeniul dreptului privat. " Criteriul de vârstă

08.11.2019       233       
Conferința științifică națională cu participare internațională „Integrare prin Cercetare și Inovare”, 7-8 noiembrie 2019 [Departamentul Drept Public]
Totalurile atelierului Drept public, din cadrul conferinţei ştiinţifice naţionale cu participare internaţională  INTEGRARE PRIN CERCETARE ȘI INOVARE.  În data de 8 noiembrie la Departamentul Drept public din cadrul Facultății de Drept, USM s-au derulat lucrările conferinţei ştiinţifice naţionale cu participare internaţională  INTEGRARE PRIN CERCETARE ȘI INOVARE. Tradiționala conferință științifică universitară a fost un prilej de a reuni generațiile de cadre didactico-științifice ce activează la Departamentul drept public (de la academicieni la tineri cercetători) și o frumoasă ocazie de a pune în dezbatere o

08.11.2019       152       
Mesajul de salut al Decanului Facultății de Drept
  FELICITAREA DECANULUI CU PRILEJUL ANIVERSĂRII A 60 DE ANI A FACULTĂȚII DE DREPT Onorată Facultate! Stimați colegi! Dragi studenți, masteranzi, doctoranzi! Astăzi Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova împli­nește remarcabila vârstă de 60 de ani și, cu acest

16.10.2019       1413       
Detalii: Evenimente
aa
Subdiviziuni
Departamentul Drept Internațional și European
Filiera anglofonă
Filiera francofonă

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
E-mail: decanatdrept@gmail.com
© 2019 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.