Cuvântul decanului
Serghei Brînza, doctor habilitat în drept, profesor universitar

Îmbinând armonios tradiția - novația  - performanța, Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova cultivă excelența în educație și cercetare, fiind cunoscută ca cel mai important formator din țară a specialiștilor de înaltă calificare din domeniul dreptului.

Poziția și imaginea de care se bucură astăzi Facultatea de Drept are la temelie eforturile continue ale comunităţii academice care a clădit şi consolidat această facultate în decursul celor peste 60 de ani ce au trecut de la fondarea sa în 1959. Această muncă a fost tradusă prin vocație, profesionalism, competență, dedicație, perseverență.

Facultatea de Drept oferă un program de licență în domeniul dreptului (învățământ cu frecvență și învățământ cu frecvență redusă), precum și programe de masterat și de doctorat.

Pentru a ține pasul cu cerințele pieței forței de muncă, oferta educațională a facultății este permanent adaptată necesităților societății, fiind revizuită periodic la cele trei paliere - licență, masterat și doctorat, urmare a colaborării cu comunitatea de alumni a facultății noastre, precum și cu practicienii din domeniu.
Continuă ]

 

 

ADMITEREA 2020


Noutăți și evenimente
Departamentul Drept Penal al Facultății de Drept, USM, a organizat, în data de 26 februarie 2021, o masă rotundă cu genericul „Mecanismul de asigurare a executării pedepselor privative și neprivative de libertate în Republica Moldova” cu participarea reprezentanților Inspectoratului Național de Probațiune și ai Administrației Naționale a Penitenciarelor.  
În premieră, Departamentul Drept Penal al Facultății de Drept, USM, a organizat, în data de 26 februarie 2021, o masă rotundă cu genericul „Mecanismul de asigurare a executării pedepselor privative și neprivative de libertate în Republica Moldova" cu participarea reprezentanților

01.03.2021             
Masa rotundă ”Rolul și impactul Dreptului Internațional în procesul de stabilire și menținere a relațiilor Republicii Moldova pe arena internațională” organizată de Departamentul Drept Internațional și European cu participarea Domnului Eugeniu REVENCO, Secretar General al Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova
Masa rotundă "Rolul și impactul Dreptului Internațional în procesul de stabilire și menținere a relațiilor Republicii Moldova pe arena internațională" organizată de Departamentul Drept Internațional și European cu participarea Domnului Eugeniu REVENCO, Secretar General al Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene al

26.02.2021             
Sesiunea Națională de Comunicări Stiințifice Studențesti -2021
Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova a organizat în data de 25 februarie 2021, începând cu ora 09:00, în aula 216 ,,Alexandru Cojuhari", Sesiunea Națională de Comunicări Științifice Studențești, etapa a XXV-a, jubiliară dedicată celei de-a

26.02.2021             
Sesiunea Națională de Comunicări Științifice Studențești Ediția a XXV-a, etapa a I-a, dedicată aniversării a 75 de ani ai USM
Sesiunea Națională de Comunicări Științifice Studențești  Ediția a XXV-a, etapa a I-a, dedicată aniversării a 75 de ani ai USM În perioada 18-22 februarie Departamentele din cadrul Facultății de Drept a USM au organizat și realizat Sesiunea Națională de Comunicări Științifice

23.02.2021             
La Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova - Conferința științifico-practică națională cu participare internațională Insolvabilitatea: Probleme, realități, perspective.
În zilele de 17-18 februarie 2021 a avut loc, în format online, (agenda). Forul științifico-practic a fost organizat de către Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova în colaborare cu Casa de Avocatură MACOVEI ENACHI, Centrul Național

19.02.2021             
Detalii: EvenimenteSubdiviziuni
Departamentul Drept Internațional și European
Filiera anglofonă
Filiera francofonă

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
E-mail: decanatdrept@gmail.com
Web-Stat site statistics
© 2021 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.