Cuvântul decanului
Serghei Brînza, doctor habilitat în drept, profesor universitar

Îmbinând armonios tradiția - novația  - performanța, Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova cultivă excelența în educație și cercetare, fiind cunoscută ca cel mai important formator din țară a specialiștilor de înaltă calificare din domeniul dreptului.

Poziția și imaginea de care se bucură astăzi Facultatea de Drept are la temelie eforturile continue ale comunităţii academice care a clădit şi consolidat această facultate în decursul celor peste 60 de ani ce au trecut de la fondarea sa în 1959. Această muncă a fost tradusă prin vocație, profesionalism, competență, dedicație, perseverență.

Facultatea de Drept oferă un program de licență în domeniul dreptului (învățământ cu frecvență și învățământ cu frecvență redusă), precum și programe de masterat și de doctorat.

Pentru a ține pasul cu cerințele pieței forței de muncă, oferta educațională a facultății este permanent adaptată necesităților societății, fiind revizuită periodic la cele trei paliere - licență, masterat și doctorat, urmare a colaborării cu comunitatea de alumni a facultății noastre, precum și cu practicienii din domeniu.
Continuă ]

 

 

ADMITEREA 2020


Noutăți și evenimente
Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională „Infracţiunea – Răspunderea penală – Pedeapsa. Drept şi Criminologie”
Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională „Infracţiunea - Răspunderea penală - Pedeapsa. Drept şi Criminologie"  La 25-26 martie 2021 s-a desfășurat Conferinţa ştiinţifică naţională cu participare internaţională cu genericul „Infracţiunea - Răspunderea penală - Pedeapsa. Drept şi Criminologie". Această manifestare ştiinţifică

29.03.2021             
Masa rotundă: „Abordări legale privind sistemul public de asigurări sociale ale liberilor profesioniști din domeniul justiției”.
  Pe data de 24 martie 2021, Departamentul Drept Privat al Facultății de Drept a  Universității de Stat din Moldova în colaborare cu Biroul Asociat de Avocați „Bivol Soțchi & Partners" au organizat Masa rotundă: „Abordări legale privind ale liberilor profesioniști

29.03.2021             
Masă rotundă cu absolvenții Facultății de Drept orientată spre îmbunătățirea practicilor de învățare/ predare.
Masă rotundă cu absolvenții Facultății de Drept orientată spre îmbunătățirea practicilor de învățare/ predare. În data de 04.03.2021 Comisia de Asigurare a Calității din cadrul Facultății de Drept a USM, a organizat o masă rotundă cu genericul „ Predarea/ învățarea în cadrul

09.03.2021             
L.C.Ș. „DREPT PUBLIC COMPARAT ȘI E-GUVERNARE” A ORGANIZAT, ÎN DATA DE 03.03.2021, MASA ROTUNDĂ CU GENERICUL „REPERE ETICE PENTRU O CARIERĂ JURIDICĂ DE SUCCES”, ÎN CADRUL PROIECTULUI DE CERCETARE „Modernizarea mecanismelor de guvernare axate pe protecția drepturilor omului” ȘI CU OCAZIA ANIVERSĂRII A 75 ANI AI USM
La data de 03.03.2021 L.C.Ș. „Drept Public Comparat și e-Guvernare" și Facultatea de Drept a USM, au organizat o masă rotundă cu genericul „Repere etice pentru o carieră juridică de succes". Evenimentul a avut drept scop dezvoltarea unei platforme constructive de

04.03.2021             
Departamentul Drept Penal al Facultății de Drept, USM, a organizat, în data de 26 februarie 2021, o masă rotundă cu genericul „Mecanismul de asigurare a executării pedepselor privative și neprivative de libertate în Republica Moldova” cu participarea reprezentanților Inspectoratului Național de Probațiune și ai Administrației Naționale a Penitenciarelor.
În premieră, Departamentul Drept Penal al Facultății de Drept, USM, a organizat, în data de 26 februarie 2021, o masă rotundă cu genericul „Mecanismul de asigurare a executării pedepselor privative și neprivative de libertate în Republica Moldova" cu participarea reprezentanților

01.03.2021             
Detalii: EvenimenteSubdiviziuni
Departamentul Drept Internațional și European
Filiera anglofonă
Filiera francofonă

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
E-mail: decanatdrept@gmail.com
Web-Stat site statistics
© 2021 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.