Prezentare
Decanul Facultății de Drept, Sergiu Brînza, doctor habilitat în drept, profesor universitar

 

Fondată în anul 1959, Facultatea de Drept este în prezent una dintra cele mai mari facultăți ale Universității de Stat din Moldova (USM), evoluând semnificativ atât cantitativ, cât și calitativ, creându-și de-a lungul timpului imaginea unei facultăți cu standarde de exigență. Ascensiune determinată în mare parte de promovarea continuă a următoarelor principii ce stau la baza sistemului educațional:

- centrarea educaţiei pe beneficiari;
- excelenţa şi diversitatea academică;
- transparenţa, egalitatea, echitatea şi onestitatea;
- responsabilitatea (proprie şi colectivă);
- unitatea şi integralitatea mediului educaţional;
- susţinerea şi promovarea dezvoltării profesionale a cadre­lor didactice;
- performanţa în cercetarea juridică şi internaţionalizarea ei;
- extinderea şi consolidarea colaborării universitare în cadrul Con­sorţiului universităților din Republica Moldova, România și Ucraina;
- valorificarea proiectelor şi granturilor internaţionale.

Detalii: Prezentare

 

ADMITEREA 2020


Noutăți și evenimente
La 17 iunie 2020 echipa Facultății de Drept a Universității de Stat din Moldova, în componența masteranzilor de la specialitatea Drep Public și guvernare electronică...
COMUNICAT DE PRESĂ La 17 iunie 2020 echipa Facultății de Drept a Universității de Stat din Moldova, în componența masteranzilor de la specialitatea Drep Public și guvernare electronică - Valeria Ursu, Elena Musteață, Victor Calac, Gabriel Mîțăblîndă, cu mentoratul doamnei Veronica

19.06.2020             
Mesajul echipei Facultății de Drept a Universității de Stat din Moldova la Concursul Internațional de Drept Internațional Umanitar Jean Pictet, ediția 2020, 7-17 martie, Denpasar, Bali, Indonezia.
Mesajul echipei Facultății de Drept a Universității de Stat din Moldova la Concursul Internațional de Drept Internațional Umanitar Jean Pictet, ediția 2020, 7-17 martie, Denpasar, Bali, Indonezia.             În cadrul orelor de Drept Internațional Public, mereu auzeam despre concursul Jean Pictet, de Drept Internațional Umanitar.

17.03.2020             
Facultatea de Drept a USM și ABA ROLI Moldova vor continua colaborarea pentru fortificarea învățământul juridic din Republica Moldova
La data de 4 Martie 2020, decanul Faculății de Drept a USM, dr. hab, prof. univ. Sergiu Brînză, studenții din componența echipei Jessup - Nadejda Hîncu, Alexandra Zavtur,  Vlada Pulbere, Irina Florea și mentorii dr., conf. univ. Olga Doru, sef

04.03.2020             
Campanie de informare "Fii student, la Facultatea de Drept a USM", 2020
Conform Dispoziției Decanului Facultății de Drept a Universității de Stat din Moldova, Serghei Brînza, doctor habilitat în drept, profesor universitar, nr.02/2020 din 19.02.2020, cu privire la organizarea campaniei de informare cu genericul " Fii student, la Facultatea de Drept", în

28.02.2020             
Detalii: Evenimente
Subdiviziuni
Departamentul Drept Internațional și European
Filiera anglofonă
Filiera francofonă

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
E-mail: decanatdrept@gmail.com
Web-Stat site statistics
© 2020 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.