Prima   /  Infocentru   /  Evenimente / Masa rotundă cu genericul „Fenomenul traficului de fiinţe umane: de la origini până în prezent”, 21 octombrie 2019
Masa rotundă cu genericul „Fenomenul traficului de fiinţe umane: de la origini până în prezent”, 21 octombrie 2019
16.10.2019                   imprimare

 

 

     În contextul consemnării Zilei Europene de luptă împotriva traficului de ființe umane, Departamentul Drept penal al Facultății de Drept a USM a organizat la 21 octombrie 2019 o Masă rotundă cu genericul „Fenomenul traficului de ființe umane: de la origini până în prezent".

    Masa rotundă a avut scopul de a crește gradul de informare și de sensibilizare a publicului cu privire la problematica traficului de ființe umane, precum și a intensifica dialogul dintre specialiștii în domeniu în planul identificării unor soluții eficiente de luptă contra acestui fenomen.

     Evenimentul a fost inaugurat de: Elena Belei, doctor în drept, conferențiar universitar, Secretar de Stat la Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova; Veronica Mihailov-Moraru, Secretar de Stat la Ministerul Justiției al Republicii Moldova; Ianuș Erhan, doctor în drept, conferențiar universitar, Secretar de Stat la Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova; Serghei Brînza, doctor habilitat în drept, profesor universitar, Decanul Facultății de Drept a Universității de Stat din Moldova; Valeriu Cușnir, doctor habilitat în drept, profesor universitar, Director Adjunct al Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice; Dorina Gurev, doctor în drept, Șef-interimar al Departamentului Drept penal al Facultății de Drept, USM.
     În cadrul Mesei rotunde au fost puse în discuție subiecte actuale, precum: calitatea și efectele amendamentelor recente operate în art.165 și art.206 din Codul penal al Republicii Moldova; tendințele actuale ale fenomenului traficului de ființe umane în Republica Moldova și provocările cu care se confruntă organele de drept la contracararea acestor infracțiuni; jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului privind combaterea traficului de persoane; prevenirea și asistența victimelor în Republica Moldova; aspectele practice privind traficul de persoane în România; traficul de copii facilitat de tehnologiile informaționale și de comunicare etc.
     La reuniune au participat specialiști consacrați în domeniu: teoreticieni, practicieni (judecători, procurori, avocați), inclusiv reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale, invitați de peste hotare, studenți, masteranzi și doctoranzi. Discuțiile au fost moderate de către Vladimir Grosu, doctor în drept, conferențiar universitar, avocat și Mihaela Vidaicu, doctor în drept, conferențiar universitar, Director ABA ROLI Moldova. Masa rotundă a oferit o platformă largă de dezbateri și de lansare a unor idei și soluții privind prevenirea și contracarea traficului de ființe umane.
     În alocuțiunea de deschidere a evenimentului, Domnul Serghei Brînza, Decanul Facultății de Drept a USM, a remarcat actualitatea tematicii discutate, punând în evidență necesitatea prevenirii și contracarării traficului de ființe umane, prin eficientizarea răspunderii penale pentru faptele prevăzute la art.165 și 206 din Codul penal al Republicii Moldova, precum și prin consolidarea capacităților profesionale ale specialiștilor din cadrul organelor de drept, ale celor responsabili de prevenirea acestui flagel, inclusiv de asistența și reabilitarea victimelor. 
     Decanul Facultății de Drept, Domnul Serghei Brînza, a accentuat necesitate continuării discuțiilor dintre mediul academic și profesioniști pe diferite domenii de interes și a încurajat studenții, masteranzii și doctoranzii să se implice activ în discuțiile inter-profesionale. Totodată a menționat că mediul academic este deschis să contribuie activ la elaborarea și discutarea politicii penale, precum și la perfecționarea cadrului normativ 

 

    Mesajul de salut al Decanului Faculțății de Drept la Masa rotundă cu genericul „Fenomenul traficului de ființe umane: de la origini până în prezent", organizată cu prilejul Zilei Europene de luptă împotriva traficului de ființe umane

    Doamnelor și domnilor,
    Distinși invitați, stimați colegi, dragi studenți, onorată audiență!

    Este un privilegiu să mă adresez dumneavoastră cu un mesaj de bun venit la evenimentul de astăzi. În primul rând, țin să vă mulţumesc pentru faptul că, prin eforturi conjugate, ați făcut posibilă această remarcabilă reuniune: fie prin activități organizatorice, fie prin participare cu comunicări ori prin prezența și intervențiile dvs. în cadrul discuțiilor.
    Trebuie să remarc că Masa rotundă de astăzi se înscrie în șirul evenimentelor (lecție publică, vizită de studiu, interviu, sondaj, discuții tematice) pe care Facultatea de Drept a USM și-a propus să le desfășoare în săptămâna de luptă împotriva traficului de ființe umane, fiind organizată în special cu prilejul Zilei Europene de luptă împotriva traficului de ființe umane (fixată pe 18 octombrie 2007, ca urmare a recomandării Parlamentului European şi a Comisiei Europene), a cărei consemnare urmăreşte creşterea gradului de conştientizare de către populaţie a gravităţii acestui fenomen, ceea ce este foarte important în contextul asumării angajamentului de prevenire și combatere a acestui fenomen infracţional.
    Deși nu pot fi ignorate eforturile Republicii Moldova depuse în lupta cu traficul de fiinţe umane, inclusiv prin transpunerea în cadrul juridic național a prevederilor instrumentelor internaționale în materie și beneficiind de asistența partenerilor externi de dezvoltare, spre regret, infracțiunea de trafic de ființe umane continuă să fie o problemă la ordinea de zi. Cert este că contracararea acestui flagel reclamă eforturile combinate ale statului, organizațiilor neguvernamentale și ale societății, în general.
    Așadar, subiectul abordat astăzi este de maximă actualitate, punând în evidență necesitatea prevenirii și contracarării traficului de ființe umane, prin eficientizarea răspunderii penale pentru faptele prevăzute la art.165 și 206 din Codul penal al Republicii Moldova, precum și prin consolidarea capacităților profesionale ale specialiștilor din cadrul organelor de drept, ale celor responsabili de prevenirea acestui flagel, inclusiv de asistența și reabilitarea victimelor.
    Având în vedere aceste considerente, este salutabilă participarea și prezența la eveniment a unor veritabili specialiști în domeniu: teoreticieni și practicieni consacrați, inclusiv reprezentanți ai autorităților publice și invitați de peste hotare. Astfel, îmi exprim convingerea că abordarea acestui fenomen din diverse perspective va prilejui dezbaterea divergențelor din materie, va fi o utilă proiecţie a principalelor acțiuni contra traficului de ființe umane și va oferi soluții optime de înlăturare a unor neajunsuri și impedimente în înfăptuirea actului de justiție în cauzele privind infracțiunile puse în discuție.
    În cele din urmă, doresc celor prezenți la această Masă rotundă, discuții interesante, productive și utile.
    Vă mulţumesc pentru atenţie.

 

 
Comentarii Adaugă comentariu
Nume, Prenume *:
E-mail:
Comentariu * caractere rămase
 

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
E-mail: decanatdrept@gmail.com
© 2020 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.