Prima   /  Infocentru   /  Evenimente / Ședința comună a Consiliului Facultății de Drept a Universității de Stat din Moldova și Consiliului Facultății de Drept a Universității din București
Ședința comună a Consiliului Facultății de Drept a Universității de Stat din Moldova și Consiliului Facultății de Drept a Universității din București
25.11.2019                   imprimare

La data de 23 noiembrie 2019, a avut loc ședința Consiliului comun al Facultății de Drept a Universității din București și al Facultății de Drept a Universității de Stat din Moldova. 

Ședința comună a Consiliilor celor două facultăți este organizată tradițional o dată în an.  
Ediția curentă a ședinței s-a desfășurat în contextul activităților dedicate celebrării a 160 de ani de la înființarea Facultății de Drept a Universității din București și a fost găzduită de către facultatea omagiată.

În cadrul reuniunii au participat reprezentanți ai Consiliului Facultății de Drept a Universității de Stat din Moldova și membri ai Consiliului Facultății de Drept a Universității din București. Ședința a fost prezidată de ambii decani, prof.univ., dr., Flavius Antoniu Baias și prof.univ., dr., Sergiu Brînza.

Pe parcursul evenimentului au fost abordate problemele cu care se confruntă ambele facultăți, au fost identificate soluții și perspective de colaborare. Totodată, în contextul discuțiilor au fost apreciate rezultatele activităților de colaborare realizate de-a lungul timpului, printre care: mobilitățile cadrelor didactice, mobilitățile studențești, schimburile de cărți, manifestările științifice comune, colaborarea în cadrul revistelor de specialitate etc. În particular, pe parcursul ultimului an de studiu, s-au desfășurat primele mobilități academice în scop de predare care au implicat cadrele didactice din Republica Moldova, fiind menționată în acest sens experiența prof.univ.,dr., Dorin Cimil.

De asemenea, a fost apreciată colaborarea dintre facultățile de drept în contextul derulării Proiectului studențesc „Autostrada de Drept", dar și participarea Facultății de Drept a Universității de Stat din Moldova la Hexagonul Facultăților de Drept.

A fost remarcată și colaborarea dintre departamentele de drept privat a celor două facultăți, indicându-se în special eforturile conjugate depuse în planul organizării Conferinței „Zilele Juridice Moldova - România. Comparație între Codul civil român și Codul civil al Republicii Moldova" - eveniment prilejuit de Aniversarea a 160 de ani de la înființarea Facultății de Drept a Universității din București.

Prof.univ.,dr., Sergiu Brînza a menționat că modalitatea de pregătire a studenților, masteranzilor contemporani trebuie schimbată, or profesioniștii de astăzi au nevoie de cunoștințe transversale, interdisciplinare și general valabile indiferent de țară. Astfel, prin colaborarea celor două facultăți putem crea punți și oferi studenților noștri nu doar cunoștințe juridice de specialitate, dar și posibilitatea familiarizării lor cu sistem de drept înrudite, și perspectiva încadrării în câmpul muncii.

Totodată, Decanul, prof.univ.,dr., Sergiu Brînza a precizat că colaborarea dintre cele două facultăți urmează a fi extinsă și prin stabilirea legăturilor de cooperare dintre toate departamentele facultăților. Astfel, dumnealui a lansat propunerea de a organiza în anul 2020 o conferință comună pe segmentul dreptului penal, în Republica Moldova, înaintând astfel invitația partenerilor de la București.

Întru continuarea cooperării celor două facultăți, dar și în vederea acoperirii cheltuielilor de mobilitate, doamna Prodecan, lector univ.,dr., Daniela Deteșeanu, a propus încheierea unui acord de cooperare Erasmus+ între Universitatea din București și Universitatea de Stat din Republica Moldova și depunerea aplicației pentru finanțare. Astfel, pentru inițierea procesului, s-a stabilit că cooperarea va viza toate cele trei niveluri de studii: licență, master și doctorat.

Deopotrivă, Decanul, prof.univ.,dr., Sergiu Brînza a explicat necesitatea cooperării pe segmentul programelor de master, indicând că colaborarea în acest domeniu este absolut necesară pe moment, ori confirmarea programelor de mobilitate este o condiție de bază  pentru acreditarea programele de master. Mai mult decât atât, această cooperare ar putea contribui la uniformizarea și armonizarea programelor de studii, dar în perspectivă și a cadrului de reglementare.

Decanul Facultății de Drept a Universității din București, prof.univ.,dr., Flavius Antoniu Baias a înaintat propunerea cooperării în domeniul studiilor de doctorat, arătând că aceasta ar putea fi materializată prin elaborarea tezelor de doctorat în cotutelă. Propunerea a fost susținută și de către reprezentanții delegației din Republica Moldova.  

Directorul școlii doctorale a Facultății de Drept a USM, conf.univ., dr., Svetlana Slusarenco a invitat colegii de la București să propună doctoranzilor să participe în cadrul lucrărilor Conferinței științifice naționale cu participare internațională „Integrare prin Cercetare și Inovare", organizate tradițional de Universitatea de Stat din Moldova în luna noiembrie a fiecărui an.

De asemenea, a fost remarcată perspectiva extinderii cooperării în domeniul științific, în particular prin publicarea lucrărilor științifice și didactice comune. Decanul, prof.univ.,dr., Sergiu Brînza a invitat colegii de la București să publice în Revista științifică a Universității de Stat din Moldova „Studia Universitatis Moldaviae", iar prof.univ., dr., Sergiu Băieșu a prezentat perspectiva editării unei lucrări comune în domeniul Dreptului civil.

În final, reprezentanții ambelor Consilii au agreat continuarea cooperării și au stabilit că vor depune eforturi reciproce în vederea promovării ideilor comune, dar și dezvoltării unor proiecte bilaterale menite să sporească eficiența științifică și didactică a ambelor instituții.

 
Comentarii Adaugă comentariu
Nume, Prenume *:
E-mail:
Comentariu * caractere rămase
 

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
E-mail: decanatdrept@gmail.com
Web-Stat site statistics
© 2020 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.