Prima   /  Infocentru   /  Evenimente / În data de 12 și 13 noiembrie 2019 în cadrul Facultății de Drept, USM s-au desfășurat lucrările Conferinței științifico-practice ,,Statul, securitatea și drepturile omului în condițiile societății informaționale" organizată de Drepartamentul Drept Public...
În data de 12 și 13 noiembrie 2019 în cadrul Facultății de Drept, USM s-au desfășurat lucrările Conferinței științifico-practice ,,Statul, securitatea și drepturile omului în condițiile societății informaționale" organizată de Drepartamentul Drept Public...
14.12.2019      2             imprimare

În data de 12 și 13 noiembrie 2019 în cadrul Facultății de Drept, USM s-au desfășurat lucrările Conferinței științifico-practice ,,Statul, securitatea și drepturile omului în condițiile societății informaționale" organizată de Drepartamentul Drept Public al Facultății de drept, USM în parteneriat și cu suportul Agenției de Guvenare Electronică, Centrului de informare și consultanță EcoContact, Asociația obștească „Promo-lex".

Conferința de celebrare a Zilei internaționale a Drepturilor Omului este organizată tradițional de către Departamentul Drept Public, la mijlocul lunii decembrie, și este dedicată tematicilor de importanță pentru domeniul drepturilor omului fiind relaționate cu problematica tehnologizării și informatizării societății contemporane și organizarea statului contemporan.  Lucrările conferinței au fost organizate în trei secțiuni și activități de informare și discuție cu studenții Facultății de Drept, USM, implicând un total de peste 100 de persoane, care au asistat și participat în lucrările evenimentului în dependență de domeniul personal de interes.

Conferința a debutat cu cuvântul de deschidere a dnei prodecan Stela Botnaru, dr. conf. univ., și șeful Departamentului Drept Public dl. Andrei Negru, dr. hab. prof. univ., care au argumentat necesitatea organizării evenimentelor științifice, au remarcat importanța practică a acestora și au invitat participanții să se implice în discuții și polemici productive.

În cadrul primei secțiuni a conferinței, dedicate în exclusivitate tematicii drepturilor omului, au prezentat rapoarte dna Raisa Grecu, dr. hab. conf. univ. care a vorbit despre semnificația practică a concepției drepturilor și libertăților omului la Constantin Stere, dl. Alexandru Arseni dr.hab. prof. univ. care a atras atenția publicului vorbind despre dreptul la identitate și unitatea națională și dl. Pavel Cazacu reprezentant Promo-Lex, care a reliefat rolul Curții Europene a Drepturilor Omului in respectarea drepturilor omului în regiunea transnistreana.

În cadrul celei de a doua secțiuni a conferinței  „Valori democratice în condițiile societății digitale", moderate de către dl.Andrei Negru, dr. hab. prof. univ. și dna Veronica Mocanu, dr. conf. univ. au prezentat rapoarte dna Diana Zaharia, șefa Direcției management instituțional și manager al proiectului Băncii Mondiale "Modernizarea serviciilor guvernamentale" din cadrul Agenției pentru Guvernare Electronică, dna Patricia Zghibarță reprezentanta Programului pentru Justiție Transparentă USAID, dna Marina Bzovîi, directorul executiv al Asociația Companiilor din domeniul TIC.

Dna Diana Zaharia a prezentat publicului realizările obținute de Republica Moldova în domeniul digitizării dar și pașii care urmează să-i parcurgă în următorii ani. Dna Patricia Zghibarță reprezentanta Programului pentru Justiție Transparentă USAID a prezentat realizările obținute în contextul implementării Programul integrat de gestionar a dosarelor în cadrul instanțelor naționale de judecată și facilitățile oferite de către acestea.

Dna Marina Bzovîi, a prezentat publicului clarificării realizării tranzacțiilor on-line și a vorbit despre mecanismele de asigurare a drepturilor şi libertăţilor fundamentale a cetățenilor Republicii Moldova în contextul realizării tranzacțiilor on-line.

Rapoartele prezentate s-au dovedit a fi de interes pentru participanți, au ridicat semne de întrebare dar și explicații din partea practicienilor.

În atelierul cu studenții, organizat de către Centrului de informare și consultanță EcoContact au fost abordată problemele mediului și mecanismele juridice oferite cetățenilor pentru protecție.

În rezultatul conferinței, s-a aprobat o rezoluție care urmează a fi publicată în întregime în Culegerea materialelor conferinței

Departamentul Drept Public a USM aduce sincere Mulțumiri partenerilor evenimentului, membrilor Comitetului științific și de organizare a Conferinței: dl. Andrei Negru dr. hab. prof. șef Departament; dna Rodica Ciobanu dr. conf.; dna Veronica Mocanu dr. conf. prodecan; dna Svetlana Slusarenco dr., conf. șef Școala Doctorală; dna Iordanca-Rodica Iordanov, dr. conf.; dna Doina Cuciurca magistru, lector; dna Oxana Chisari-Lungu dr. lect; dna Cristina Popovici magistru, lect.; dna Rodica Nichita dr., lector; cât și tuturor celor care au fost alături la organizarea acestei frumoase întruniri științifice.

 

 

 

 
Comentarii Adaugă comentariu
Nume, Prenume *:
E-mail:
Comentariu * caractere rămase
 

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
E-mail: decanatdrept@gmail.com
© 2020 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.