Prima   /  Infocentru   /  Evenimente / Campanie de informare "Fii student, la Facultatea de Drept a USM", 2020
Campanie de informare "Fii student, la Facultatea de Drept a USM", 2020
28.02.2020                   imprimare

Conform Dispoziției Decanului Facultății de Drept a Universității de Stat din Moldova, Serghei Brînza, doctor habilitat în drept, profesor universitar, nr.02/2020 din 19.02.2020, cu privire la organizarea campaniei de informare cu genericul " Fii student, la Facultatea de Drept", în contextul promovării facultății și prezentării avantajelor studierii dreptului și jurisprudenței în Republica Moldova, grupul mobil de informare, format din reprezentanții Facultății de Drept în componența prodecanului facultății, Stela Botnaru, doctor în drept, conferențiar universitar și a studenților anului 2 Șaporda Ecaterina, Marandici Valeria și Hmeli Dumitru au efectuat vizite în următoarele licee:

 

1. Liceul teoretic "M.Eminescu", or.Fălești (25.02.2020)
2. Liceul teoretic "Al. Pușkin", or.Fălești (25.02.2020)
3. Liceul teoretic "M.Eminescu", or.Ungheni (28.02.2020)
4. Liceul teoretic "Al.Pușkin", or.Ungeni (28.02.2020)

În cadrul vizitelor date, liceenii au fost familiarizați cu procesul de învățământ la Facultatea de Drept, cu ofertele educaționale, adaptate la cele mai recente cerinţe de modernizare a învăţământului, cu particularităţile specifice domeniului juridic pe care le propune aceasta, cu posibilitatea și condițiile cazării  în căminele studențești, și nu în ultimult rând cu activitățile și evenimentele desfășurate în cadrul facultății.

Doamna prodecan Stela Botnaru, doctor în drept, conferențiar universitar, le-a vorbit elevilor despre calitatea înaltă a învățământului în cadrul Facultății de Drept a USM, care este cea mai prestigioasă facultate de Drept a Republicii Moldova, cu un corp profesoral de elită, care asigură prin prestația serviciilor educaționale oferite de facultate, un lucru foarte important pentru studenții noștri, asimilarea materiei, pregătirea acestora pentru profesia de jurist -o profesie extrem de importantă pentru progresul unei societăți. Stela Botnaru a menționat, că Facultatea de Drept dispune de toate mijloacele necesare organizării şi desfăşurării activităţilor didactice, de cercetare ştiinţifică şi practico-aplicativă, precum şi de cadre didactice specializate, răspunzând exigenţelor impuse de reglementările în vigoare privind managementul calităţii în învăţământul superior. Totodată s-a mentionat, că Facultatea desfăşoară cooperări fructuoase cu instituţiile similare din ţară şi din străinătate, încercând să participe cu succes în efortul naţional de integrare în lumea academică europeană. A fost adus la cunoștință liceenilor și faptul că, din punct de vedere logistic, facultatea dispune de: săli dotate cu table interactive și proiectoare, bibliotecă, laborator de criminalistică, sală de procese simulate și două săli pentru organizarea conferințelor științifice și a meselor rotunde, iar lecțiile se petrec într-un bloc recent renovat în totalitate, care corespunde tuturor exigențelor unei facultăți europene actuale.

Tuturor liceenilor le-au fost înmânate pliante cu toată informația necesară referitoare la admiterea la Facultatea de Drept, USM, 2020, iar pe parcursul vizitelor respective a fost prezentat și un filmuleț regizat de studenții facultății, dedicat aniversării a 60-a de la înființarea acesteia, eveniment de excepție, care a avut loc la 01-02 octombrie 2019.

 Studenții au vorbit și despre activitatea Consiliului Studențesc al Facultății de Drept ,,Asociația Studenților în Drept", în special despre proiectele ,,Student la Drept pentru o zi", ,,Autostrada de Drept"(proiectul, care oferă posibilitatea unui schimb de experiență între facultățile de drept din România și Facultatea de Drept a USM),  și despre întâlnirile organizate cu distinși practicieni din domeniul jurisprudenței naționale.

A fost prezentată și organizația națională a studenților în drept, ELSA (European Las Student Association) Republic of Moldova, această fiind o parte a ELSA International. Evenimentele, desfășurate în cadrul acesteia, implică studenții de la facultățile de drept din toată republică, oferind posibilitatea familiarizării cu profesia de jurist de pe băncile facultății.

Totodată, liceenilor a fost adusă la cunoștință existența paginii-web oficiale a Facultății și a paginilor pe Facebook atât a Facultății, cât și a Asociației Studenților în Drept, ELSA Republic of Moldova, unde apare toată informația relevantă. (drept.usm.md; Facultatea de Drept USM; Asociația Studenților în Drept, USM; ELSA Republic of Moldova).

La finalul întâlnirilor respective, reprezentanții Facultății de Drept a USM le-au dorit liceenilor mult succes la probele pentru examenul național de bacalaureat, sesiunea 2020, invitându-i la Ziua Ușilor Deschise, Ambasador USM, eveniment care va avea loc la data de 5 martie 2020, unde aceștea vor putea vizita campusul universitar USM și comunica cu corpul profesoral-didactic al facultăților, precum și la evenimentul ,,Student la Drept pentru o zi", organizat de Consiliul Studențesc al Facultății de Drept ,,Asociația Studenților în Drept" în prima decadă a lunii aprilie 2020.

 

 

 
Comentarii Adaugă comentariu
Nume, Prenume *:
E-mail:
Comentariu * caractere rămase
 

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
E-mail: decanatdrept@gmail.com
Web-Stat site statistics
© 2020 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.