Prima   /  Infocentru   /  Evenimente / Conferința internațională „PREZENTUL ȘI VIITORUL ORDINII JURIDICE ȘI A DREPTURILOR OMULUI. DE LA PROVOCĂRI SOCIALE, ETICE ȘI JURIDICE LA OPORTUNITĂȚI DE DEZVOLTARE ȘI COOPERARE” 17-18 iunie 2022
Conferința internațională „PREZENTUL ȘI VIITORUL ORDINII JURIDICE ȘI A DREPTURILOR OMULUI. DE LA PROVOCĂRI SOCIALE, ETICE ȘI JURIDICE LA OPORTUNITĂȚI DE DEZVOLTARE ȘI COOPERARE” 17-18 iunie 2022
19.06.2022                   imprimare

În perioada 17-18 iunie 2022, la Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova s-a desfășurat Conferința internațională „Prezentul și viitorul ordinii juridice și a drepturilor omului. De la provocări sociale, etice și juridice la oportunități de dezvoltare și cooperare". Evenimentul a întrunit reprezentanți a mediului academic, profesioniști în drept, reprezentanți ai societății civile, doctoranzi, masteranzi, studenți. Conferința a fost organizată în parteneriat cu Facultatea de Drept și Administrare a Universității din Varșovia (Polonia), Facultatea de Drept și Științe Administrative a Universității „Ovidius" din Constanța (România), Facultatea de Drept a Universității din Vilnius (Lituania), Facultatea de Drept a Universității Naționale din Zaporojie (Ucraina), Facultatea de Drept a Universității Naționale „Iuri Fedkovici" din Cernăuți (Ucraina).

Lucrările conferinței au fost organizate în ședință plenară și paneluri de discuții, participanții optând pentru o diversitate de limbi de comunicare: română, engleză, rusă, ucraineană, poloneză.

Sesiunea plenară a fost moderată de Dna Rodica CIOBANU, doctor habilitat în drept, conferențiar universitar, care a menționat despre onoarea de a organiza acest frumos eveniment științific - Conferința internațională cu genericul „Prezentul și viitorul ordinii juridice și a drepturilor omului. De la provocări sociale, etice și juridice la oportunități de dezvoltare și cooperare"

Dna Rodica CIOBANU a invitat participanții la discuții și s-a arătat încrezătoare în faptul că evenimentul va fi unul frumos și va deschide noi oportunități pentru comunicare și colaborare.

Sesiunea plenară a debutat cu mesaje de salut și de felicitare.

 Dl Igor ȘAROV, doctor, rectorul Universității de Stat din Moldova a salutat invitații, partenerii și participanții la eveniment și a menționat despre actualitatea și importanța genericului conferinței. A mulțumit organizatorilor pentru desfășurarea un asemenea eveniment, care se încadrează în parcursul istoric și în realitatea societății contemporane, Facultatea de Drept a USM oferind constant modele reușite la acest capitol.

Dl Jaroslaw TURLUKOWSKI, doctor, conferențiar universitar, Șeful Centrului de Cercetare pentru Europa de Est și Asia Centrală, Facultatea de Drept și Administrare, Universitatea din Varșovia (Polonia), a mulțumit conducerii universității, Facultății de Drept, organizatorilor pentru desfășurarea evenimentului, precum și a altor activități, în contextul parteneriatului dintre Universitatea din Varșovia și Universitatea de Stat din Moldova, cum ar fi Școala de Drept Polonez.

Dna Mihaela RUS, doctor, profesor universitar, Universitatea „Ovidius" din Constanța (România) a menționat că este o onoare pentru universitatea pe care o reprezintă să fie partener la acest eveniment. A remarcat mediul de studiu și cercetare al Facultății de Drept a USM drept unul de înaltă ținută academică. A transmis salutări și un mesaj de felicitare și de susținere din partea Decanului Facultății de Drept și Științe Administrative, Dl Adrian STOICA, doctor, profesor universitar și a dorit succes tuturor participanților la conferință.

Dna Tetyana KOLOMOYETS, doctor, profesor universitar, Decanul Facultății de Drept a Universității Naționale din Zaporojie (Ucraina), Jurist de Onoare al Ucrainei, Membru Corespondent al Academiei Naționale de Științe Juridice a Ucrainei, a comunicat că se simte onorată și mândră de a realiza activități în parteneriat cu Facultatea de Drept a USM și s-a arătat încrezătoare în faptul că vor urma prezentări interesante și discuții profesionale asupra subiectelor abordate.

Dl Pavel KRAYNII, doctor, Universitatea „Iuri Fedkovici" din Cernăuți (Ucraina) a apreciat păstrarea de către Facultatea de Drept a USM a frumoasei tradiții de organizare a evenimentelor științifice de mare valoare. A transmis felicitări din partea administrației Universității din Cernăuți, menționând că doar împreună putem soluționa problemele cu care se confruntă la moment societatea contemporană.

Dl Alexandru POSTICA, consultant dezvoltare strategică, Asociația Promo Lex, a amintit date istorice cu privire la acțiuni feroce și condamnabile comise de regimul sovietic (deportări, exterminări în masă, acte armate), menționând despre necesitatea condamnării acestor crime, pentru a menține vie memoria celora care au avut de suferit sau continuă să suporte consecințele de durată ale acestui regim. A fost accentuat faptul că trebuie să învățăm lecții din trecutul istoric și să nu repetăm aceleași greșeli pe viitor. În acest sens, conferința se încadrează în cursul evenimentelor cu care se confruntă societatea la momentul actual și ar putea fi o platformă de găsire a unor soluții viabile pentru un viitor frumos, cea dintâi prioritate fiind drepturile omului.

Dl Serghei BRÂNZA, doctor habilitat în drept, profesor universitar, Decanul Facultății de Drept a USM, a menționat că semnificația evenimentului nu poate fi contestată, un eveniment de asemenea anvergură fiind favorabil pentru a pune în discuție probleme de maximă actualitate vizând drepturile omului și ordinea juridică și a contribui la stabilirea unor tradiții temeinice de consolidare a statului de drept. Dl Decan a reiterat că Facultatea de Drept se angajează să examineze cu atenție concluziile și recomandările acestei reuniuni și să se implice în promovarea lor. A mulțumit conducerii Universității din Varșovia, Polonia, pentru semnarea Acordului cu privire la instituționalizarea școlii de drept polonez și tuturor partenerilor și participanților pentru prezență, activism și pentru susținerea evenimentelor științifice organizate de Facultatea de Drept a USM.

Conferința plenară a continuat cu rapoarte științifice abordând tematici actuale pentru discursul științific contemporan, fiind moderată de Dl Teodor CÂRNAȚ, doctor habilitat în drept, profesor universitar, Facultatea de Drept a USM. Dl Teodor CÂRNAȚ a accentuat necesitatea organizării unor asemenea evenimente, în special în aceste momente complicate pentru Ucraina, pentru  Europa și întreaga lume, lupta pentru protejarea drepturilor omului fiind o prioritate în contextul realității naționale, europene și mondiale.

Sesiunea de rapoarte științifice în plenară a debutat cu discursul Dlui Jaroslaw TURLUKOWSKI, doctor, conferențiar universitar, Facultatea de Drept și Administrare, Universitatea din Varșovia (Polonia), la tema „Science and education in Poland - searching for a new identity" [„Știința și educația în Polonia - în căutarea unei noi identități"]. S-a menționat despre faptul că educația poloneză, deja de mai mulți ani, este în căutarea propriei sale identități, prin încercarea de a se alinia educației europene. Știința poloneză a fost mereu conectată la știința europeană, non-comunistă și nu a fost izolată integral de tendințele globale în domeniu. Totuși, parcursul de căutare a identității continuă să fie unul destul de complicat, pe alocuri inconsecvent, datorită faptului că reforma în educație a fost, de-a lungul timpului, implementată de diferite guvernări, cu diferite orientări politice și strategice. Au fost relatate date despre specificul educației poloneze, în special la nivelul învățământului superior, concluziile formulate fiind marcate de optimism, în sensul încrederii în obținerea de succese în domeniu, prin implicare și suport din partea subiecților interesate.

Dna Tetyana KOLOMOYETS, doctor, profesor universitar, Decanul Facultății de Drept a Universității Naționale din Zaporojie (Ucraina), a prezentat un raport la tema „Realization of the right to civil service in wartime conditions: the search for a relevant normative model (on the example of Ukraine)". [„Realizarea dreptului la funcția publică în condiții de război: căutarea unui model normativ relevant (pe exemplul Ucrainei)"]. S-a relatat despre faptul că, în contextul legislației ucrainene, existau anumite cerințe standarde de acces la funcția publică într-o instituție publică în Ucraina. Acest lucru s-a schimbat radical în rezultatul începerii războiului declanșat de Federația Rusă, multe dintre cerințe impuse de lege fiind greu sau imposibil de realizat. S-a micșorat și numărul de funcționari, ceea ce, totuși, nu înseamnă că autoritățile nu funcționează eficient. O situație dificilă a fost creată și în legătură cu capacitatea de a verifica integritatea candidaților, cu depunerea declarațiilor pe venit de către candidați și de către funcționarii în funcție, capacitatea de a efectua salarizări pentru cei acceptați în funcție. La moment, se caută soluții, inclusiv de natură legislativă, pentru depășirea dificultăților apărute. Unele măsuri sunt provizorii, urmând a se reveni la practica anterioară sau la una nouă după încetarea stării de război.

Dna Olha Sushyk, doctor, conferențiar universitar, Universitatea Națională „Taras Shevchenko" din Kiev (Ucraina) a propus spre discuție un raport la tema : „Issues relating to the transposition of EU climate law and policy into Ukrainian legislation in accordance with the EU-Ukraine Association Agreement in view of Ukraine's candidacy for EU membership" [Aspecte legate de transpunerea legislației și a politicii UE în materie de climă în legislația Ucrainei prin prisma Acordului de asociere UE-Ucraina, în perspectiva aderării Ucrainei la UE]. În contextul semnării Acordului de asociere UE-Ucraina, au fost semnalate, la nivel național, anumite probleme pe termen scurt sau lung, în special probleme de climă, de eficiență energetică, de emisii. Unele reglementări europene în domeniu se regăsesc deja în legislația de mediu Ucrainei, precum ar fi aspectele ce țin de controlul asupra emisiilor, altele, însă, urmează a fi transpuse la nivel național, prin adaptare la specificul acestuia. Dna Olha Sushyk s-a arătat încrezătoare că, după război, juriștii își vor coordona eforturile și vor contribui la armonizarea legislației Ucrainei cu cea europeană, inclusiv în sfera politicilor de mediu.

Dna Rodica CIOBANU, doctor habilitat în drept, conferențiar universitar, Facultatea de Drept, USM, a prezentat un raport la tema „Science and education in Moldova - searching for a new identity" [„Știința și educația în Republica Moldova - în căutarea unei noi identități"]. Dna Rodica CIOBANU a menționat că în Republica Moldova, în contextul reformării educației și cercetării, au avut loc multiple schimbări. Perioada a permis menținerea comunicării prin utilizarea tehnologiilor, ceea ce a contribuit la intensificarea colaborărilor, în vederea stabilirii unor bune practici. Există anumite întrebări asupra cărora am putea să statuăm, din perspectiva păstrării identității științei naționale. Una din ele ar fi dacă trebuie să păstrăm identitatea pe care o avem, inclusiv istorică sau ar trebui să ne reorientăm spre o nouă identitate. Tendințele de dezvoltare planează între conservatorism, care tinde să păstreze niște tradiții și noi direcții de dezvoltare. Practicile și evoluțiile educației și cercetării în Republica Moldova sunt recunoscute, ca performanță, nu doar la nivel național, ci și internațional. Guvernarea tehnologică, știință deschisă, platforme deschise, bună guvernare, sunt concepte preluate din tendințele europene și implementate cu succes și în Republica Moldova. Au fost remarcate și beneficiile științei și cercetării deschise, începuturile implementării acestui concept fiind unul promițător. A fost accentuată necesitatea menținerii unor legături permanente între mediul academic, mediul profesional și societatea civilă, lucru care este realizat cu succes și prin intermediul Proiectului „Modernizarea mecanismelor de guvernare axate pe protecția drepturilor omului".

După ședința plenară, conferința a continuat cu paneluri de discuții, în cadrul cărora participanții au intervenit cu rapoarte, comunicări, întrebări, sugestii și recomandări, contribuind, în acest mod, la stabilirea unor priorități de dezvoltare și de asigurare a ordinii juridice și a drepturilor omului în comunitatea europeană, din perspectivă socială, etică și juridică.

 

 

 

 Comentarii Adaugă comentariu
Nume, Prenume *:
E-mail:
Comentariu * caractere rămase
 

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
E-mail: decanatdrept@gmail.com
Web-Stat site statistics
© 2022 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.