Prima   /  Infocentru   /  Evenimente / Ediţia jubiliară a Sesiunii naţionale de comunicări ştiinţifice studenţeşti, ediţia a XX-a, etapa I, Facultatea de Drept
Ediţia jubiliară a Sesiunii naţionale de comunicări ştiinţifice studenţeşti, ediţia a XX-a, etapa I, Facultatea de Drept
12.03.2016      2047             imprimare

La data de 4 martie 2016, la Facultatea de Drept a USM şi-a desfăşurat lucrările Sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti, ediţia a XX-a, organizată cu prilejul aniversării a 70 ani de la fondarea Universităţii de Stat din Moldova, etapa I.

La sesiune au participat studenţii şi masteranzii facultăţii care au trecut preselecţiile organizate în cadrul următoarelor ateliere de lucru:

 1. Drept Penal - 26 februarie 2016, biroul 222, blocul 4, orele 10.00 - 18.00;
 2. Drept Procedural - 29 februarie 2016, biroul 17, blocul 2B, începând cu orele 14.00;
 3. Drept Internaţional şi European - 29 februarie 2016, biroul 23, blocul 2A, începând cu orele 13.00;
 4. Drept Privat - 25 februarie 2016, orele 8.30 - 11.00 şi 26 februarie 2016, orele 8.30 - 11.00; 16 - 17.30, biroul 21, blocul 2A;
 5. Drept Public - 29 februarie 2016, biroul 32, blocul 2B, începând cu orele 11.00.

Evenimentul a debutat cu alocuţiunea de salut a domnului Sergiu Băieşu, doctor în drept, profesor universitar, decanul Facultăţii de Drept a USM, care a salutat participanţii, încurajându-i şi îndemnându-i să păşească ferm pe calea provocărilor spre idealul profesiei de jurist. Ulterior, moderatorii, Mariana Grama, doctor în drept, conferenţiar universitar, prodecan al Facultăţii de Drept a USM, şi Dumitru Rusu, student, anul II, au dat startul prezentării rapoartelor ştiinţifice.

Comunicările ştiinţifice au fost apreciate de juriu din componenţa căruia au făcut parte:

 1. Botnaru Stela, doctor în drept, conferenţiar universitar, Departamentul Drept Penal;
 2. Mocanu Veronica, doctor în drept, conferenţiar universitar, Departamentul Drept Public;
 3. Ursu Sergiu, magistru în drept, lector universitar, Departamentul Drept Procedural;
 4. Bancu Cristina, magistru în drept, lector universitar, Departamentul Drept Internaţional şi European;
 5. Tarlapan Artur, magistru în drept, lector universitar, Departamentul Drept Privat;
 6. Ţurcanu Nicolina, reprezentant ASUSM.

Juriul a apreciat nivelul preyentării fiecărui participant ţinând cont de mai multe criterii, printre care: noutatea ştiinţifică; actualitatea şi importanţa temei abordate; expunerea logică şi argumentată a conţinutului; legătura cu problemele sau realităţile social-politice şi ştiinţifice ale Republicii Moldova, ale trecutului istoric; modalitatea de expunere a comunicării (gradul de argumentare; expunerea aspectelor teoretice; respectarea principiilor de exemplificare; concluzii, deducţii, generalizări; viziuni proprii, sugestii, propuneri); prezentarea grafică a comunicării, utilizând mijloace tehnice moderne; activitatea de implicare activă a fiecărui participant în cadrul dezbaterilor.

La sesiunea din 4 martie 2016 au participat 25 de studenţi şi masteranzi. În rezultatul desfăşurării lucrărilor sesiunii, au fost desemnaţi următorii învingători:

 1. Soltan Vasile, anul II, locul I - premiat cu 500 lei;
 2. Sandu Sanda, anul III, locul II - premiat cu 300 lei;
 3. Gurămultă Renat, anul IV, locul II - premiat cu 300 lei;
 4. Deşcan Veronica, anul I, locul III - premiat cu 200 lei;
 5. Cebotărean Dionisie, anul III, locul III, premiat cu 200 lei.

Totodată, au fost desemnate şi următoarele menţiuni:

 1. Gasan Iulian, anul II;
 2. Mişcoi Mihail, anul II;
 3. Digori Irina, anul III.

Toate persoanele menţionate mai sus au fost înaintate pentru participarea în următoarea etapă a Sesiunii naţionale de comunicări ştiinţifice studenţeşti, etapa II, care se va desfăşura la nivel de universitate. Tematicile comunicărilor câştigătoare au fost de o actualitate şi importanţă teoretico-practică incontestabilă, şi anume:

 1. Soltan Vasile, "Probleme teoretice şi practice ale regimului utilizării dronelor";
 2. Sandu Sanda, "Implicaţiile corupţiei asupra securităţii naţionale";
 3. Gurămultă Renat, "Problemele aplicării articolului 108 al Codului Muncii";
 4. Deşcan Veronica, "Republica Moldova - stat de drept";
 5. Cebotărean Dionisie, "Protecţia dreptului la viaţă în contextul incriminării eutanasiei";
 6. Gasan Iulian, "Mecanismele europene de interzicere a implicării copiilor în conflicte militare, racordate la mecanismele internaţionale";
 7. Mişcoi Mihail, "Persoana juridică - subiect a infracţiunii: aspect comparat şi propuneri de lege ferenda";
 8. Digori Irina, "Obligativitatea efectuării expertizei psihologice în vederea stabilirii stării de afect";

În cele din urmă, putem remarca că şi dacă de această dată au participat cei mai buni studenţi dintre cei buni, iar subiectele abordata nu au putut să nu impresioneze prin varietatea tematică şi actualitatea problemei. Raportorii au dat dovadă de o pregătire adecvată şi o tratare profundă a chestiunii puse în discuţie.

Fiind convinşi că fiecare şi-a primit pe bună dreptate ceea ce merită, toţi participanţii au susţinut unanim că implicare în atare competiţii ale minţii reprezintă o piatră durabilă la temelia lor profesională ca viitori jurişti.

 
Comentarii Adaugă comentariu
Nume, Prenume *:
E-mail:
Comentariu * caractere rămase
 

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
E-mail: decanatdrept@gmail.com
© 2019 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.