Prima   /  Infocentru   /  Evenimente / Raport de totalizare a sesiunii în domeniul Drept Public
Raport de totalizare a sesiunii în domeniul Drept Public
13.10.2016      1214             imprimare

Sesiunea dată a avut loc în data de 29 septembrie 2016, începând cu orele 12.00, în sala 208 a blocului II de studii, USM. În cadrul sesiunii s-au înscris 18 vorbitori. Pe motive de suprapunere, nu toţi cei înscrişi pe agendă au reuşit să ia cuvânt. Agenda evenimentului a fost grupată după următoarele domenii: Drept constituţional şi Teoria Drepturilor Omului; Teoria Statului şi Dreptului; Filosofia dreptului; Drept vamal. Sesiunea a fost moderată de domnul Andrei Negru, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar şi de doamna Iordanca-Rodica Iordanov, doctor în drept, conferenţiar universitar.

La eveniment au participat în calitate de invitaţi 34 de persoane. Au prezentat în dezbatere comunicatele 4 persoane.

Pe marginea comunicatelor prezentate, au fost formulate şi lansate discuţii.

Doamna Liuba Şova a deschis discuţia pe marginea incompatibilităţii pentru persoanele alese în funcţie de deputat, ce ar însemna demiterea colectivă a Parlamentului şi care sunt abordările legislative şi teoretice ale acestui act juridic. Au fost provocate discuţii pe marginea celor trei potenţiale cazuri de dizolvare a Parlamentului.

Domnul Ion Tulbure a abordat tema reglementării sociale şi formele ei, şi a atras atenţia asupra alegorizării acestei reglementări şi care sunt particularităţile ei. A mai abordat opţiunile practice de recunoaştere a reglementărilor sociale în cele normative. A fost provocată şi discuţia pe aspectul condiţiilor pe care trebuie să le întrunească candidatul la funcţia de Preşedinte al Republicii Moldova, adică care formă a reglementării sociale se impune în acest caz. Drept concluzie la întrebarea adresată, a fost că condiţiile prevăzute în articolul 78 din Constituţia Republicii Moldova sunt obligatorii pentru toate persoanele care vor să candideze la şefia statului şi nu privesc doar o persoană concretă, aşa cum este în cazul reglementării individuale.

O altă temă lansată în discuţie de către Natalia Creciun a fost pe marginea subiectului "Abordări normative privind instituţia Inspecţiei Judiciare". S-a menţionat că abordarea este axată pe determinarea locului Inspecţiei Judiciare în cadrul autorităţilor publice şi, în special, în cadrul Autorităţii Judecătoreşti, prin prisma actelor normative în vigoare. De asemenea, unele aspecte privind componenţa numerică a Inspecţiei Judiciare naţionale, fiind susţinută opinia potrivit căreia numărul inspectorilor-judecători desemnaţi în cadrul acestui organ este insuficient pentru exercitarea calitativă a unui spectru destul de larg de activităţi ce ţin de competenţa sa. S-a discutat şi pe marginea perspectivei Inspecţiei Judiciare în contextul dezvoltării Republicii Moldova, şi anume care s-ar considera o instituţie inerentă Magistraturii naţionale, în special în lumina evenimentelor din ultima perioadă, care au adus atingere gravă imaginii Autorităţii Judecătoreşti. A fost prezentată şi experienţa altor prin analiza modului de organizare şi de funcţionare a instituţiei Inspecţiei Judiciare în alte regimuri juridice (cu referire la acele state unde o asemenea instituţie există). S-a propus ca Inspecţia Judiciară a României ar putea fi un model actual de organizare şi funcţionare a unui organ cu competenţe similare în Republica Moldova. În statul vecin, instituţia dată se bucură de autoritate şi independenţă, are o organizare structurală specifică, îşi exercită competenţele pe baza unor principii destul de clare şi, drept consecinţă, autorităţile naţionale s-ar putea inspira din practica statului vecin în acest domeniu.

 
Comentarii Adaugă comentariu
Nume, Prenume *:
E-mail:
Comentariu * caractere rămase
 

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
E-mail: decanatdrept@gmail.com
© 2019 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.