Prima   /  Admiterea   /  Admiterea 2021

Admiterea 2021

»  [INFO] Admiterea la studii de licență
Licență

 

Facultatea de Drept a USM

Sesiunea concursului de admitere se va desfăşura în perioada 19 iulie – 12 august, cu respectarea obligatorie a următoarelor etape consecutive de către fiecare candidat:
a)   Depunerea online a dosarului de concurs –  19 iulie – 30 iulie 2021;  ( https://eadmitere.usm.md/ )

b)   Anunţarea rezultatelor preliminare – 3 august 2021;
c)   Depunerea actelor în original – 4 august – 10 august 2021,
conform orarului stabilit de Comisia de admitere pe adresa: mun. Chișinău, str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2, biroul 101;
d)  Anunţarea rezulatelor finale – 12 august 2021.

Important: Neprezentarea actului de studii în original, în perioada  4 august –  10 august 2021, duce la pierderea locului obţinut prin concursul de admitere!

 

Actele obligatorii necesare pentru înscrierea la concursul de admitere: 

1.    cererea de înscriere la concursul de admitere (se va completa în momentul depunerii actelor on-line);
2.    copia buletinului de identitate;
3.    actul de studii, în original, cu anexă;
4.    4 fotografii 3x4 cm;
5.    bon de înscriere (se achită în  momentul depunerii actelor).
Actele se depun pe adresa: mun. Chișinău, str. M. Kogălniceanu,67, blocul 2 al Universității de Stat din Moldova, bir. 101.

 

Pentru informații suplimentare accesați http://admitere.usm.md/, http://drept.usm.md/.
Persoana responsabilă: Stanislav Copețchi, doctor în drept, conf.univ., 
Tel.: 069 094 270

 

 

»  [INFO] Admiterea la studii de masterat.
Masterat
Admiterea la studii de masterat- 2021
Facultatea de Drept a USM

    Sesiunea concursului de admitere se va desfăşura în perioada 19 iulie – 12 august, cu respectarea obligatorie a următoarelor etape consecutive de către fiecare candidat:
a) Depunerea online a dosarului de concurs – 19 iulie – 30 iulie 2021;
b) Anunţarea rezultatelor preliminare – 03 august 2021;
c) Depunerea actelor în original – 04 august – 10 august 2021, conform orarului stabilit de Comisia de admitere pe adresa: mun. Chișinău, str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2, biroul 111;
d) Anunţarea rezulatelor finale – 12 august 2021.

Important: Neprezentarea actului de studii în original, în perioada 04 august – 10 august 2021, duce la pierderea locului obţinut prin concursul de admitere!

Doar Facultatea de Drept a USM Vă oferă cea mai variată gamă de programe de studii la masterat, în funcție de doleanțele DVS!

Acestea sunt:
*Pentru a vizualiza oferta programului de studii la masterat (selectați programul dorit)

Actele obligatorii necesare pentru înscrierea la concursul de admitere: 

1. diploma de licență și anexa;
2. copia buletinului de identitate;
3. 6 fotografii, 3x4 cm;
4. certificatul de la locul de muncă (pentru persoanele angajate în câmpul muncii);
5. copia de pe certificatul de naștere al unuia din părinți, pentru cetățenii statelor-membre ale C.S.I. sau ai țărilor baltice de naționalitate moldoveni (români);
6. bon de înscriere, (se achită în momentul depunerii actelor).
Actele se depun pe adresa: mun. Chișinău, str. M. Kogălniceanu,67, blocul 2 al Universității de Stat din Moldova, bir. 111.

Pentru informații suplimentare accesați http://admitere.usm.md/, http://drept.usm.md/ Persoana responsabilă: Gurev Dorinadoctor în drept, conferențiar universitar.
»  [Program de master] Drept Civil [90]
Masterat

»  [Program de master] Drept fiscal și vamal [120]
Masterat

»  [Program de master] Drept fiscal și vamal [90]
Masterat

»  [Program de master] Drept Internațional [90]
Masterat

»  [Program de master] Drept Penal [120]
Masterat

»  [Program de master] Drept Penal [90]
Masterat

»  [Program de master] Drept public și guvernare electronică [90]
Masterat

»  [Program de master] Dreptul relațiilor de muncă și comerciale în afaceri [120]
Masterat

»  [Program de master] Dreptul relațiilor de muncă și comerciale în afaceri [90]
Masterat

»  [Program de master] Drepturile omului [120]
Masterat

»  [Program de master] Drepturile omului [90]
Masterat

»  [Program de master] Proceduri judiciare civile [90]
Masterat

»  [Program de master] Proces penal și criminalistică [90]
Masterat

»  [Магистерская программа] Международное право [90]
Masterat

 

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
E-mail: decanatdrept@gmail.com
Web-Stat site statistics
© 2021 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.