Prima   /  Admiterea   /  Admiterea 2022

Admiterea 2022

»  [INFO] Admiterea la studii de licență
Licență

 

Facultatea de Drept a USM

Sesiunea de bază se va desfăşura în perioada 25 iulie – 8 august după cum urmează: 

 • Depunerea dosarului de concurs – 25 iulie – 2 august 2022;
 • Anunțarea rezultatelor intermediare – 3 august 2022;
 • Depunerea actelor în original – 4 august – 6 august 2022;
 • Anunţarea rezulatelor finale – 8 august 2022.

Sesiunea suplimentară se va desfăşura în perioada 9 august – 20 august 2022 după cum urmează: 

 • Depunerea dosarului de concurs – 9 august – 15 august 2022;
 • Anunțarea rezultatelor intermediare – 16 august 2022;
 • Depunerea actelor în original – 17 august – 19 august 2022;
 • Anunţarea rezulatelor finale – 20 august 2022.

 

Actele obligatorii necesare pentru înscrierea la concursul de admitere: 

1.   cererea de înscriere la concursul de admitere;
2.    copia buletinului de identitate;
3.    actul de studii, în original, cu anexă;
4.    4 fotografii 3x4 cm;
5.    bon de înscriere (se achită în  momentul depunerii actelor).
Actele se depun pe adresa: mun. Chișinău, str. Alexei Mateevici 60, blocul 4 al Universității de Stat din Moldova, bir. 113

La concursul de admitere la studii superioare de licență pot participa deţinătorii diplomei de bacalaureat, ai diplomei de studii profesionale sau ai unui act echivalent de studii, recunoscut de structura abilitată pentru recunoașterea şi echivalarea actelor de studii şi calificărilor.

Înscrierea candidaților la concursul de admitere se poate face atât cu prezența fizică, cât și prin depunerea electronică a dosarului de participare eadmitere.usm.md.

Pentru înscrierea online la concursul de admitere, candidatul vă expedia copia scanată a buletinului de identitate (pașaportului), cu prezentarea originalului acestuia în perioada stabilită pentru depunerea în original a actelor de studii.Înscrierea la concurs se poate face, în numele candidatului, și de o altă persoană pe bază de procură.

Pentru informații suplimentare accesați http://admitere.usm.md/, http://drept.usm.md/.
Persoana responsabilă: Chibac Natalia, doctor în drept, lector universitar, 
Tel.: 067560055 

 

 

»  [INFO] Admiterea la studii de masterat
Masterat
Admiterea la studii de masterat- 2022
Facultatea de Drept a USM

Sesiunea de bază a concursului de admitere se va desfăşura în perioada 25 iulie – 8 august după cum urmează: 

 • Depunerea dosarului de concurs – 25 iulie – 2 august 2022;
 • Anunțarea rezultatelor intermediare – 3 august 2022;
 • Depunerea actelor în original – 4 august – 6 august 2022;
 • Anunţarea rezulatelor finale – 8 august 2022.

Sesiunea suplimentară se va desfăşura în perioada 9 august – 20 august 2022 după cum urmează: 

 • Depunerea dosarului de concurs – 9 august – 15 august 2022;
 • Anunțarea rezultatelor intermediare – 16 august 2022;
 • Depunerea actelor în original – 17 august – 19 august 2022;
 • Anunţarea rezulatelor finale – 20 august 2022.
Doar Facultatea de Drept a USM Vă oferă cea mai variată gamă de programe de studii la masterat, în funcție de doleanțele DVS!

Acestea sunt:

Programe de studii 90 de credite (pentru absolvenții facultăților de drept) 

Programe de studii 120 de credite (pentru absolvenții altor facultăți) 


*Pentru a vizualiza oferta programului de studii la masterat (selectați programul dorit)

Actele obligatorii necesare pentru înscrierea la concursul de admitere: 

1. diploma de licență și anexa;
2. copia buletinului de identitate;
3. 6 fotografii, 3x4 cm;
4. certificatul de la locul de muncă (pentru persoanele angajate în câmpul muncii);
5. copia de pe certificatul de naștere al unuia din părinți, pentru cetățenii statelor-membre ale C.S.I. sau ai țărilor baltice de naționalitate moldoveni (români);
6. bon de înscriere, (se achită în momentul depunerii actelor).

Actele se depun pe adresa: mun. Chișinău, str. Alexei Mateevici 60, blocul 4 al Universității de Stat din Moldova, bir. 114.

Şefii de promoţie, laureaţi ai Galei performanţelor, vor beneficia de loc bugetar la programul de master din domeniul de formare profesională respectiv.

Înmatricularea la studii superioare de masterat, cu finanţare bugetară, se face în ordinea descrescătoare a mediilor generale de concurs ale candidaţilor, în limitele numărului de locuri pentru care se organizează concursul.  Candidatul îşi asumă responsabilitatea pentru corectitudinea datelor introduse on-line. În cazul introducerii unor date eronate ce vor influenţa rezultatele concursului, candidatul va pierde locul bugetar.

Pentru informații suplimentare accesați http://admitere.usm.md/, http://drept.usm.md/ 
 Persoana responsabilă: Chisari-Rurak Alionadoctor în drept, lector universitar.
Telefon> 067318813
 

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
E-mail: decanatdrept@gmail.com
Web-Stat site statistics
© 2022 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.