Prima   /  Infocentru   /  Anunțuri
Anunțuri
ianuarie   februarie   martie   aprilie   mai   iunie   iulie   august   septembrie   octombrie   noiembrie   decembrie
În atenţia studenţilor anului IV, învăţămînt cu frecvenţă la zi
 AVIZÎn atenţia studenţilor anului IV, învăţămînt cu frecvenţă la zi,Marţi, 02.10.2018, ora 13.00 , în sala de conferinţe 216, blocul 2 va avea loc întîlnirea conducerii Facultăţii de Drept cu studenţii anului IV.Prezenţa obligatorie. 
28.09.2018       999
    
Orarul sesiunii se recuperare, master anul II semestrul II
iframe src="http://docs.google.com/viewer?url=http://drept.usm.md/public/files/Orarul-sesiunii-se-recuperare-master-anul-II-semestrul-IIb2383.pdf&embedded=true" height="700" width="800">
28.09.2018       945
    
   
În atenţia studenţilor anului 1 (1-5), secţia frecvenţă redusă
 AVIZÎn atenţia studenţilor anului 1 (1-5), secţia frecvenţă redusă:Luni, 01.10.2018, ora 14.30, blocul 1, aud. 1, va avea loc adunarea cu prodecanul Facultăţii de Drept.Prezenţa obligatorie.   
26.09.2018       1003
    
   
Orarul lichidării restanţelor din sesiunea de vară, Anul II-IV
                                   
21.09.2018       1048
    
Admiterea la studiile de doctorat în anul universitar 2018/2019
 Admiterea la studiile de doctorat în anul universitar 2018/2019ÎNSCRIEREA candidaților la doctorat se va desfășura la Biroul Studii Doctorale în perioada 1 - 12 octombrie 2018 pe adresa: Universitatea de Stat din Moldova (USM), str. A.Mateevici 60, Chişinău, bloc 4, biroul 128. Informaţii la tel. 067560416 sau
20.09.2018       1046
    
   
MASA ROTUNDĂ: ”Experiențe privind scrierea și susținerea tezei de doctorat”
                                                                                                                                                                                                                                                                                                MASA ROTUNDĂExperiențe privind scrierea și susținerea tezei de doctorat Durata: (1 oră)Participanţi: masteranzi, doctoranzi, mediu academic, reprezentanți ai Școlii doctorale 26 septembrie 2018, ora 16:30Sala de conferințe (119), bl.II, Facultatea de dreptUNIVERSITATEA DE STAT DIN
19.09.2018       926
    
Baroul Avocaților Chișinău în dialog cu studenții
 La data de 9 Septembrie, în Republica Moldova este adus onorul celor care își valorifică la maxim simțul demnității profesionale prin intermediul exercitării libere a profesiei de avocat. Cu prilejul sărbătoririi zilei Avocaturii, la data de 13 septembrie, ora 09.00, în
11.09.2018       970
    
   
Studenții înmatriculați la studii de masterat sunt invitați la ore
Studenții înmatriculați la studii de masterat sunt invitați la ore începînd cu data de 10.09.18.Orarul orelor îl găsiți accesînd link-ul: http://drept.usm.md/public/files/orar-semI-2018-2019masteratanI-si-II0ad0a.pdf .. 
07.09.2018       1118
    
Înscrierea în grupa anglofonă
Studenții anului I sunt invitați de a se înscrie în grupa anglofonă. Cererile de înscriere pot fi depuse la decanat, bir. 109, bl. 2 (model de cerere la decanat) pînă pe data de 05.09.2018.Selecție a studenților va avea loc pe data de 06 septembrie 2018, la orele 13.10 în bir. 209.Detalii despre filiera anglofonăRaţiunea existenţei Filierei anglofone: Într-o societate în care globalizarea este în continuă evoluţie, se simte imperios necesitatea de a comunica cu persoane din întreaga lume în vederea schimbului de experienţă. Limba engleza este dominantă pe plan internaţional, ceea ce implică nevoia de a dispune de specialişti care vorbesc engleza fluent. Misiunea Filierei anglofone: Universitatea de Stat din Moldova oferă studenţilor înscrişi la Facultatea de Drept posibilitatea de a studia în limba engleză în cadrul Filierei date.Admiterea la Filiera anglofonă: La începutul fiecărui an de studii, studenţii anilor I şi II, care cunosc limba engleza la nivel intermediar sau avansat, pot opta pentru efectuarea studiilor în cea mai utilizată limbă a lumii.Structurarea orelor de curs: Programul de învăţământ din cadrul Filierei anglofone este comun cu cel al Facultăţii de Drept. Orele de curs sunt predate în limba română. În schimb, orele de seminar sunt ţinute în limba engleză, ceea ce înseamnă că studenţilor li se transmit cunoştinţe în 2 limbi. O asemenea abordare face ca studenţii sa-şi îmbunătăţească abilităţile de comunicare, familiarizându-se totodată cu vocabularul juridic. Se presupune că pe lângă legislaţia propriei sale ţări, un jurist versat trebuie să dispună de cunoştinţe şi în privinţa cadrului normativ existent în alte state. Filierea alglofonă îşi mai propune ca studenţii înscrişi în cadrul ei, pe lângă studierea legislaţiei Republicii Moldova, să capete cunoştinţe adiţionale privitor la legislaţia altor state. Legislaţia ţării noastre, în egală măsură ca şi legislaţia altor state, necesită a fi îmbunătăţită. Cunoscând cum alţii au găsit rezolvare problemelor juridice cu care se confruntă, putem şi noi găsi răspuns la problemele noastre, ceea ce explică că USM îşi încurajează studenţii să studieze aspectul comparativ al diferitelor sisteme de drept. În plus, prin cunoaşterea limbii engleze, studentul capătă acces la o varietate mai largă de surse, având astfel posibilitatea de a studia nu doar doctrina naţionala, ci şi cea străină, în original. De asemenea, studenţii de la Filiera anglofonă sunt antrenaţi într-o serie de activităţi extracurriculare.Profesorii titulari ai cursurilor predate în cadrul Filierei anglofone posedă limba engleza la un nivel avansat urmare a efectuării unor stagii sau studii în universităţi străine.Persoana de contact: Aliona Cara-Rusnac, dr. în drept, lector superior, directorul Filierei anglofone, e-mail: cara_aliona@yahoo.com. Sediul Filierei anglofone este în bir. 23, bl. 2 B, al Facultăţii de Drept.
04.09.2018       947
Vezi în :     
   
Ofertă de burse Erasmus+
Ofertă de burse Erasmus+ termen 15 octombrie 2017Bursă Erasmus+ pentru semestru II, anul academic 2017/2018Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din IașiDosarul se depune ONLINEhttps://erasmusplus.uaic.ro/application-procedure-2Numărul locurilor disponibile pentru Republica Moldova:7 (licență, master sau doctorat).5 (Teaching staff/STA)2 (Administrative staff /STT)Dosarul de candidature pentru
21.09.2017       1683
    
   
În atenţia studenţilor Facultăţii de Drept. Ofertă de burse Erasmus+
În atenţia studenţilor Facultăţii de DreptOfertă de burse Erasmus+ termen-limită: 1 noiembrieSe anunţă oferta de Burse Erasmus+ pentru semestrul II, anul academic 2017/2018 la Universitatea de Vest din Timişoara, România.Numărul locurilor disponibile: 1 (licență sau master).Durata mobilității: 4 luni.Bursa: 750
18.09.2017       1632
    
   
Cazarea în căminele studenţeşti - Turul II

07.09.2017       1389
    
   
În atenţia studenţilor Facultăţii De Drept USM!

05.09.2017       1734
    
   
În atenţia studenţilor anului I - învăţământ cu frecvenţă.
AVIZToţi studenţii anului I urmează să se prezinte obligatoriu în data de 04.09.2017,  aud. 216/bl.2 ora 8.00 în vederea alegerii disciplinilor opţionale.Prezenţa obligatorie
01.09.2017       1524
    
Anunţ cu privire la preselecţia Hexagonul Facultăţilor de Drept. Ediţia - Chişinău, 2017
În luna aprilie 2017, Facultatea de Drept a USM, pentru prima dată, va găzdui şi organiza "Hexagonul Facultăţilor de Drept" din România.Hexagonul  este un concurs studenţesc în domeniul dreptului, care, anual, convoacă studenţi şi cadre didactice de la cele mai
23.09.2016       3933
    
   
1 2 »»

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
E-mail: decanatdrept@gmail.com
© 2019 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.