Prima   /  Infocentru   /  Anunțuri
Anunțuri
Studenții înmatriculați la studii de masterat sunt invitați la ore
Studenții înmatriculați la studii de masterat sunt invitați la ore începînd cu data de 10.09.18.Orarul orelor îl găsiți accesînd link-ul: http://drept.usm.md/public/files/orar-semI-2018-2019masteratanI-si-II0ad0a.pdf .. 
07.09.2018       1908
    
Înscrierea în grupa anglofonă
Studenții anului I sunt invitați de a se înscrie în grupa anglofonă. Cererile de înscriere pot fi depuse la decanat, bir. 109, bl. 2 (model de cerere la decanat) pînă pe data de 05.09.2018.Selecție a studenților va avea loc pe data de 06 septembrie 2018, la orele 13.10 în bir. 209.Detalii despre filiera anglofonăRaţiunea existenţei Filierei anglofone: Într-o societate în care globalizarea este în continuă evoluţie, se simte imperios necesitatea de a comunica cu persoane din întreaga lume în vederea schimbului de experienţă. Limba engleza este dominantă pe plan internaţional, ceea ce implică nevoia de a dispune de specialişti care vorbesc engleza fluent. Misiunea Filierei anglofone: Universitatea de Stat din Moldova oferă studenţilor înscrişi la Facultatea de Drept posibilitatea de a studia în limba engleză în cadrul Filierei date.Admiterea la Filiera anglofonă: La începutul fiecărui an de studii, studenţii anilor I şi II, care cunosc limba engleza la nivel intermediar sau avansat, pot opta pentru efectuarea studiilor în cea mai utilizată limbă a lumii.Structurarea orelor de curs: Programul de învăţământ din cadrul Filierei anglofone este comun cu cel al Facultăţii de Drept. Orele de curs sunt predate în limba română. În schimb, orele de seminar sunt ţinute în limba engleză, ceea ce înseamnă că studenţilor li se transmit cunoştinţe în 2 limbi. O asemenea abordare face ca studenţii sa-şi îmbunătăţească abilităţile de comunicare, familiarizându-se totodată cu vocabularul juridic. Se presupune că pe lângă legislaţia propriei sale ţări, un jurist versat trebuie să dispună de cunoştinţe şi în privinţa cadrului normativ existent în alte state. Filierea alglofonă îşi mai propune ca studenţii înscrişi în cadrul ei, pe lângă studierea legislaţiei Republicii Moldova, să capete cunoştinţe adiţionale privitor la legislaţia altor state. Legislaţia ţării noastre, în egală măsură ca şi legislaţia altor state, necesită a fi îmbunătăţită. Cunoscând cum alţii au găsit rezolvare problemelor juridice cu care se confruntă, putem şi noi găsi răspuns la problemele noastre, ceea ce explică că USM îşi încurajează studenţii să studieze aspectul comparativ al diferitelor sisteme de drept. În plus, prin cunoaşterea limbii engleze, studentul capătă acces la o varietate mai largă de surse, având astfel posibilitatea de a studia nu doar doctrina naţionala, ci şi cea străină, în original. De asemenea, studenţii de la Filiera anglofonă sunt antrenaţi într-o serie de activităţi extracurriculare.Profesorii titulari ai cursurilor predate în cadrul Filierei anglofone posedă limba engleza la un nivel avansat urmare a efectuării unor stagii sau studii în universităţi străine.Persoana de contact: Aliona Cara-Rusnac, dr. în drept, lector superior, directorul Filierei anglofone, e-mail: cara_aliona@yahoo.com. Sediul Filierei anglofone este în bir. 23, bl. 2 B, al Facultăţii de Drept.
04.09.2018       1692
Vezi în :     
   
Rezultatele cazării în căminele USM !
Rezultatele cazării pentru studenţii facultăţii de drept în căminele USM vor fi afişate la data de 29.08.2018, ora 12:00, în faţa blocului 2 A, intrarea de pe strada B.Bodoni !Pentru a perfecta bonul de cazare, studenţii anului I vor prezenta:
28.08.2018       2808
    
Adunarea generală a studenţilor anului I
Adunarea generală cu studenții anului I, va avea loc sâmbătă, 1 septembrie, ora 10:00, aula 216, bl.2 !
28.08.2018       2133
    
   
Cazarea în căminele studenţeşti ale USM
Studenții înmatriculați în anul I de studii, precum și studenții celorlalți ani de studii care nu au depus anterior cerere de cazare în căminele studențești ale USM, sunt rugaţi să depună cerere în zilele de 22, 23 august 2018, de
03.07.2018       4702
    
   
Admiterea 2018

02.07.2018       4773
    
În memoria Profesorului Victor Volcinschi

25.06.2018       2198
    
   
Bursa de merit EASY CREDIT SCHOLARSHIP 2018-2019

19.06.2018       2696
    
Aviz
Miercuri, 20 iunie 2018, orele 17.00 în sala 216 a blocului II de studii a USM va avea loc înmânarea diplomelor de master (90 credite).
12.06.2018       2105
    
   
Cazarea în căminele studenţeşti

04.06.2018       2115
    
În atenţia studenţilor Facultăţii de Drept USM

01.03.2018       3229
    
   
Concurs pentru suplinirea postului vacant de Decan al Facultății Drept a USM
Universitatea de Stat din Moldova anunță concurs pentru suplinirea postului vacant de Decan al Facultății Drept. Candidații pot depune dosarele la Secția Resurse umane (biroul 125, bl. central) în termen de două săptămâni de la anunțarea concursului (28 februarie 2018).
28.02.2018       2429
    
În atenţia studenţilor Facultăţii de Drept USM

13.02.2018       2474
    
   
În atenţia studenţilor anului IV ai Facultăţii de Drept USM
Orele din data de 26.02.2018 urmează să fie recuperate în data de 17.02.2018
01.02.2018       2011
    
   
În atenţia studenţilor grupei anglofone, anul I

12.01.2018       2211
    
   
În atenţia studenţilor, profesorilor Facultăţii de Drept USM. Ofertă de burse Erasmus+
Saarland University, Germania. Termen de depunere a dosarului: 15 decembrie, ora 14.00.Perioada de desfășurare a mobilității: semestrul II, anul academic 2017/2018Domeniile vizate: Law, Social and behavioural sciences.Ciclul I (licență începând cu anul II), II (master) și III (Ph D)Numărul de mobilități disponibile:1 mobilitate
07.12.2017       2523
    
   
«« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 »»

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
E-mail: decanatdrept@gmail.com
© 2019 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.