Prima   /  Studenți   /  Ombudsmanul Studențesc   /  Noutăți / Deschiderea Oficiului Ombudsmanului Studențesc
Deschiderea Oficiului Ombudsmanului Studențesc
28.11.2018         

                                                          

 

 La data de 06 noiembrie 2017 a avut loc ședința partenerilor din RM în consorțiumul proiectului ”European Human Rights Law for Universities of Ukraine and Moldova”. În cadrul ședințe membrii Departamentului Drept Internaţional şi European (USM)au prezentat proiectul ”European Human Rights Law for Universities of Ukraine and Moldova” în cadrul Facultăţii de Drept. Echipa proiectului a decis ca evenimentul să coincidă cu anumite rezultate palpabile pentru a prezenta publicului larg obiectivele proiectului, un plan de acţiuni şi primele rezultate. Proiectul este susţinut financiar de către Uniunea Europeană în cadrul programului Erasmus + pentru o perioadă cuprinsă între 15 octombrie 2016 şi 14 octombrie 2019.

În consorţiu, în calitate de parteneri naţionali participă Academia de Poliţie „Ştefan cel Mare” şi Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi, partenerii regionali sunt din Ucraina: Khmelnitsky National Universiтy, Yaroslav Mudryi National Law Universiтy, National Aerospace University Kharkiv Aviation Institute by N.E. Zhukovski “KhAI”, International Scientific Technical university , iar în calitate de parteneri externi se implică: Kungliga Teknisкa Hoegskola, Universiтy of Huddersfield, Universiтy College Cork- National Universiтy of Ireland, Tallinna Tehniкaulikool, etc. Pentru un spectru mai larg a problemelor abordate sunt antrenaţi partenerii asociaţi: Asociaţia Studenţilor din Ucraina; Asociaţia NGO-lor de mediu “MAMA-86” din Ucraina; Ministerul Educaţiei din Ucraina; Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării din Moldova; Centrul Republican GUTTA-CLUB din Moldova.

Scopul acestei reuniuni partenerilor din RM a fost prezentarea obiectivelor proiectului şi a rezultatelor deja realizate. Obiectivele specifice ale proiectului sunt: înfiinţarea Oficiilor Ombudsmanului pentru studenţi şi introducerea Codului de Integritate Academică; implementarea unui program orientat spre studii de caz privind drepturile omului pentru studenţii de la masterat şi doctorat în universităţile-partenere din Republica Moldova; propunerea unui mecanism de consolidare a capacităţilor instituţionale a universităţilor din Republica Moldova.

După părerea celor antrenaţi în discuţii, primul pas în asigurarea drepturilor studenţilor la nivel universitar este înfiinţarea Oficiului Ombudsmanului Studenţesc (OOS) la fiecare universitate. Oficiul Ombudsmanului Studenţesc va fi unitatea universitară specială care va examina, în mod independent şi imparţial, plângerile studentului care nu au fost soluţionate de către departament sau facultate. Misiunea principală a OOS este de a apăra şi promova drepturile şi interesele legitime ale studenţilor, în cadrul universităţii, prin acţiuni independente şi confidenţiale. Studenţii pot depune la OOS plângeri legate de acţiunile sau omisiunile personalului sau serviciilor universitare, precum şi de a face sugestii cu privire la aspecte de predare sau asistenţă socială.Al doilea pas în asigurarea drepturilor studenţilor la nivel universitar este elaborarea şi pilotarea Codului de Integritate Academică.

Sub un alt unghi, dar la fel de important este elaborarea, testarea şi implementarea curriculei pentru programele de studiu în domeniul Drepturilor Omului la masterat şi doctorat în baza noii metodologii, de rând cu instruirea personalului academic.

Ne propunem şi ne exprimăm speranţa că acest Proiect”European Human Rights Law for Universities of Ukraine and Moldova” va contribui la dezvoltarea unui climat de încredere reciprocă în mediul academic şi la dezvoltarea curriculară pe segmentul drepturilor omului.

 

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
E-mail: decanatdrept@gmail.com
© 2019 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.