Prima   /  Infocentru   /  Anunțuri / ADMITEREA LA STUDIILE DE DOCTORAT anul universitar 2020 - 2021
ADMITEREA LA STUDIILE DE DOCTORAT anul universitar 2020 - 2021
25.09.2020         

ADMITEREA LA STUDIILE DE DOCTORAT
anul universitar 2020 - 2021

ÎNSCRIEREA candidaților la doctorat se va desfășura în conformitate cu Metodologia organizării și desfășurării concursului de admitere la studiile superioare de doctorat în cadrul Universității de Stat din Moldova și  Metodologia privind selecţia şi admiterea la Şcoala Doctorală Ştiinţe Juridice a Universităţii de Stat din Moldova.

La concurs se admit absolvenții cu diploma de studii superioare de master sau echivalenta acesteia, din țară sau din străinătate.

Înscrierea candidaților la doctorat se va desfășura la Biroul Studii Doctorale în perioada 1 - 13 octombrie 2020 pe adresa: Universitatea de Stat din Moldova (USM), str. A.Mateevici 60, Chişinău, bloc 4, biroul 128Informaţii la tel. 067560416 sau pe www.usm.md.

Probele de admitere, inclusiv testul de cunoaștere a unei limbi străine, vor avea loc în perioada 15-22 octombrie 2020. Perioada de contestare este 23-24 octombrie 2020.

Afișarea rezultatelor finale de admitere și semnarea contractelor de studii de doctorat vor avea loc în perioada 27-28 octombrie 2020. Studiile încep la 1 noiembrie 2020.

Programele de doctorat de la USM sunt finanțate atât de bugetul de stat, cât și prin taxele de studii.

Înrezultatul competiției proiectelor de granturi  doctorale, organizată de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, Școala Doctorală Științe Juridice pentru anul academic  2020-2021 gestionează concursul pentru ocuparea a  17 locuri cu finanțare de la bugetul de stat.

Lista proiectelor validate de către Ministerul Educației, Culturii și Cerecetării la Școala Doctorală Științe Juridice  (http://drept.usm.md/public/files/granturi-2020360c3.pdf)

ACTELE NECESARE pentru înscrierea la studiile superioare de doctorat, ciclul III:

1.     Fișa de înscriere tip (http://drept.usm.md/pageview.php?l=ro&idc=400&t=/Cicluri-de-studii/coala-Doctorala-tiinte-Juridice/Despre-Scoala-Doctorala-Stiinte-Juridice/Admiterea-2020&&&), în care se vor menționa opțiunile pentru tema de cercetare și conducătorul de doctorat, cu avizul acestuia;

2.     Buletinul de identitate - copie simplă;

 1. certificat de căsătorie - copie simplă (pentru cei care și-au schimbat numele prin căsătorie);
 2. Două fotografii (35×45 mm);
 3. Diploma de licenţă și suplimentul la diplomă - copie legalizată;
 4. Diploma de master și suplimentul la diplomă - copie legalizată;
 5. Candidaţii care au efectuat studiile în străinătate au obligația să prezinte la înscriere traducerile legalizate ale diplomelor obținute și atestatul de recunoaștere a studiilor eliberat de către MECC sau institutia organizatoare de doctorat;
 6. Curriculum Vitae în format Europass;
 7. Adeverința de cunoaștere a unei limbi străine (cel puțin la nivelul B1), eliberată cu cel mult doi ani înainte de admitere la doctorat de Facultatea de Limbi și Literaturi Străine a Universității de Stat din Moldova, cu excepția celor care au absolvit o specializare universitară, simplă sau dublă, în titulatura căreia apare o limbă străină, precum și a deținătorilor de certificate DALF, TOEFL sau ai altor acte de profil internaționale recunoscute*.
 8. Un dosar tip mapă.

Cetăţenii altor state şi apatrizii pot participa la concurs la locurile disponibile în baza ACORDURILOR INTERGUVERNAMENTALE sau în bază de taxă în condițiile Regulamentului cu privire la studiile străinilor în instituțiile de învățământ din Republica Moldova, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.504 din 4 iulie 2017.

            Ei depun suplimentar:

 • Copia paşaportului;
 • Certificatul eliberat de Ministerul Educației din țara de origine confirmând pentru fiecare diplomă: autenticitatea diplomei, perioada de studii, valoarea academică a diplomei, descrierea sistemului de notare;
 • Diploma de licenţă și suplimentul la diplomă - în original;
 • Diploma de master și suplimentul la diplomă - în original;
 • Certificatul de cont bancar privind disponibilitatea sumei necesare pentru taxa de școlarizare;
 • Asigurarea medicală, cazare și trai;
 • Certificat de cazier judiciar;
 • Certificat medical HIV/SIDA;
 • 5 fotografii (35×45 mm).

*Taxa de înscriere la studii de doctorat și taxa pentru atestarea cunoștințelor la o limbă străină nu se returnează.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comentarii Adaugă comentariu
Nume, Prenume *:
E-mail:
Comentariu * caractere rămase
 

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
E-mail: decanatdrept@gmail.com
Web-Stat site statistics
© 2021 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.