Prima   /  Infocentru   /  Anunțuri / Aviz cu privire la organizarea Conferinţei Naţionale cu participare internaţională cu tema "Integrare prin cercetare şi inovare"
Aviz cu privire la organizarea Conferinţei Naţionale cu participare internaţională cu tema "Integrare prin cercetare şi inovare"
10.04.2017      373   

În perioada 9 - 10 noiembrie 2017, Institutul de Cercetare şi Inovare al Universităţii de Stat din Moldova, Facultăţile Universităţii de Stat din Moldova, Şcolile Doctorale ale Universităţii de Stat din Moldova, organizează Conferinţa Naţională cu participare internaţională "Integrare prin cercetare şi inovare"

Conferinţa se va desfăşura în următoarele secţiuni şi ateliere, după cum urmează:

Secţiuni Ateliere
Ştiinţe ale naturii şi exacte

Biologie şi Pedologie

Chimie şi Tehnologie Chimică

Fizică şi Inginerie

Şcoala doctorală de ştiinţe fizice şi inginereşti

Şcoala doctorală de ştiinţe chimice

Şcoala doctorală de ştiinţe biologice şi geonomice

Ştiinţe umanistice

Istorie şi Filosofie

Limbi şi Literaturi Străine

Litere

Şcoala doctorală de istorie, arheologie şi filosofie

Şcoala doctorală de studii lingvistice şi literare

Şcoala doctorală de studii de lingvistică romano-germanică şi literatură universală şi comparată

Ştiinţe juridice şi economice

Drept penal, Drept internaţional şi european, Drept privat, Drept public, Drept procedural

Ştiinţe Economice

Şcoala doctorală de ştiinţe economice

Şcoala doctorală de ştiinţe juridice

Ştiinţe sociale

Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării

Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative

Sociologie şi Asistenţă Socială

Şcoala doctorală de ştiinţe sociale

Şcoala doctorală de psihologie şi ştiinţe ale educaţiei

Participanţi eligibili: doctoranzi; cercetători; cadre didactice atât din cadrul USM, cât şi din cadrul altor instituţii de învăţământ din ţară şi din afara ei.

Programul de lucru al Conferinţei:

a) Joi, 9 noiembrie 2017, ora 9.00 - 11.00: Deschiderea oficială în ateliere, lucrări plenare în ateliere;

b) Joi, 9 noiembrie 2017, ora 11.30 - 17.00: Desfăşurarea lucrărilor în ateliere conform programului;

c) Vineri, 10 noiembrie 2017, ora 9.00 - 17.00: Desfăşurarea lucrărilor în ateliere conform programului. Totalizarea activităţii

Rezumatul comunicării va ocupa până la trei pagini, complet dactilografiate, fonta Times New Roman, înălţimea literelor - 12 pt, la intervalul 1,5 pe hârtie A4, cu aliniatul din 5 semne.

TITLUL se va dactilografia cu majuscule. Sub titlu, urmează Prenumele şi NUMELE autorului, mai jos - afilierea, apoi urmează textul propriu-zis.

Referinţele bibliografice se vor indica conform standardului naţional SM ISO 690:2012. Citarea în text se va efectua astfel: [1, p. 40].

Materialele vor fi prezentate în formă electronică, împreună cu un exemplar tipărit. Acestea vor fi recepţionate de către grupul de lucru în biroul 24, blocul 2 anexă, până pe data de 16 iunie 2017.

Fiecare participant poate fi autor în cel mult o lucrare.

Rezumatele pot fi prezentate în următoarele limbi: română, engleză, franceză sau rusă. Publicarea rezumatelor comunicărilor va fi condiţionată de respectarea termenului limită de depunere a acestora, respectarea cerinţelor specificate şi plata taxei de participare.

Taxa de participare este în mărime de 100 lei.

Adresa de contact: Institul de Cercetare şi Inovare, USM, blocul II Anexă, biroul 24, str. A. Mateevici, 60, Chişinău, MD-2009, Republica Moldova.

Telefon: 0 673 15 513

E-mail: cercetareusm@gmail.com

Comentarii Adaugă comentariu
Nume, Prenume *:
E-mail:
Comentariu * caractere rămase
 

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
Tel.: + 373 69 38 00 68 E-mail: decanatdrept@gmail.com
© 2018 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.
Total vizitatori: 760623  | Vizitatori ieri: 421 | azi: 37 | Online: 10