Prima   /  Prezentare   /  Misiunea Facultății
Misiunea Facultății

Misiunea educațională a Facultății de Drept rezidă în:

1. formarea inițială a specialiștilor de înaltă calificare, bazată pe cunoștințe temeinice nu doar teoretice, dar și practice;

2. cultivarea la studenți, într-un termen restrâns, a aptitudinilor și abilităților practice necesare, în perspectiva devenirii lor ca profesioniști;

3. crearea premiselor sigure de integrare socio-profesională de succes, în contextul sistemului de drept din Republica Moldova.

Facultatea de Drept a USM a fost și rămâne una de elită la toate capitolele: instruire - educație, știință, cercetare. Fiind clasată pe primul loc în ce privește pregătirea cadrelor juridice de înaltă calificare și dezvoltarea științei juridice, ea a devenit o torță mereu aprinsă de cultură juridică, de unde pornesc idei reformatoare vizând edificarea statului de drept și a unei societăți democratice, având ca finalitate realizarea supremei dreptăți, apărarea demnității umane prin libera ei dezvoltare.

Deținând titlul de prestigioasă instituție de învățământ din țară, astăzi Facultatea de Drept se prezintă ca un centru universitar de tradiție, cu un colectiv de cadre didactice și științifice profesioniste și studenți uniți prin același scop - de a contribui la reformarea domeniului juridic, la întronarea dreptății, democrației, la asigurarea supremației Legii.

Odată cu aderarea Republicii Moldova la Procesul Bologna, studiile universitare se desfășoară în 3 cicluri: I - licență, II - masterat și III - doctorat. În fiecare an, peste 200 cadre didactice de înaltă calificare sunt implicați cu maximă responsabilitate în procesul de instruire și educație la facultate, urmărind pregătirea specialiștilor în toate domeniile dreptului ce se studiază la aceste etape.

Majoritatea profesorilor de la Facultatea de Drept au efectuat stagii în prestigioase universități din Europa de Vest și din SUA, iar o bună parte din ei și-au făcut studiile de masterat sau de doctorat în instituții universitare din România, Rusia, Olanda, Belgia, Franța, Germania, susținând cu succes tezele. Anual, aulele Facultății de Drept găzduiesc prelegerile profesorilor cu renume european și mondial.

Începând cu anul 1993, în cadrul Facultății de Drept a USM activează Consiliul științific specializat de conferire a titlurilor științifice de doctor și de doctor habilitat în drept - primul de acest gen în Republica Moldova.

Facultatea are în componență filierele anglofonă și francofonă, în cadrul cărora își pot face studiile în domeniul dreptului studenții ce posedă la un nivel înalt limba franceză sau limba engleză, formându-și astfel o ținută lingvistică adecvată procesului de aderare a Republicii Moldova la familia europeană.

Calitatea studiilor la Facultatea de Drept este asigurată de suportul didactic adecvat și de literatura de specialitate, pe care studenții o pot consulta în cele 4 săli de lectură ale Bibliotecii USM.

 

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
E-mail: decanatdrept@gmail.com
Web-Stat site statistics
© 2022 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.