Prima   /  Prezentare   /  Consiliul Facultății   /  Membrii Consiliului Facultății
Membrii Consiliului Facultății

Membrii Consiliului Facultății de Drept a Universităţii de Stat din Moldova

1.    Băieşu Sergiu - Preşedintele Consiliului, Decan al Facultăţii de Drept, doctor în drept, profesor universitar

2.    Tabuncic Tatiana - Prodecan, doctor în drept, conferențiar universitar

3.    Ursu Sergiu - Prodecan, magistru în drept, lector superior

4.    Ţurcan Liliana - Prodecan, doctor în drept, conferenţiar universitar

5.    Grama Mariana - Prodecan, doctor în drept, conferenţiar universitar

6.    Gîrla Lilia - Directorul Şcolii Doctorale Ştiinţe Juridice, doctor în drept, conferenţiar universitar

7.    Tretiacov Olga - Secretarul Consiliului, magistru în drept, lector universitar

Departamentul Drept Privat

1.    Roşca Nicoae - doctor în drept, conferenţiar universitar

2.    Chibac Gheorghe - doctor în drept, profesor universitar

3.    Sadovei Nicolai - doctor în drept, profesor universitar

4.    Cebotari Valentina - doctor în drept, conferenţiar universitar

5.    Volcinschi Victor - doctor în drept, profesor universitar

6.    Cazac Octavian - doctor în drept, lector superior

7.    Cimil Dorin - doctor în drept, conferenţiar universitar

 Departamentul Drept Public

1.     Negru Andrei - doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar

2.     Arseni Alexandru - doctor habilitat în drept, profesor universitar

3.     Cârnaţ Teodor - doctor habilitat în drept, profesor universitar

4.     Iordanov Rodica  - doctor în drept, conferenţiar universitar

5.     Mocanu Veronica - doctor în drept, lector universitar

6.     Televca Oleg - magistru în drept, lector superior

7.     Ţurcan Pavel - magistru în drept, lector superior

8.     Vlaicu Vlad - doctor în drept, conferenţiar universitar

Departamentul Drept Penal 

1.     Brânză Sergiu - doctor habilitat în drept,  profesor universitar

2.     Moraru Victor - doctor în drept, profesor universitar

3.     Popescu Dorin - doctor în drept, lector universitar

4.     Şavga Alina - doctor în drept, conferenţiar universitar

5.     Dumneanu Ludmila - doctor în drept, conferenţiar universitar

6.     Botnaru Stela - doctor în drept, conferenţiar universitar

Departamentul Drept Procedural

1.    Vîzdoagă Tatiana  - doctor în drept, conferenţiar universitar

2.      Demcenco Mihail - doctor în drept, conferenţiar universitar

3.     Macovei Gheorghe - magistru în drept, lector universitar

4.     Coban Igor - doctor în drept, conferenţiar universitar

5.     Roman Dumitru - doctor în drept, conferenţiar universitar

6.     Gheorghiţă Mihail - doctor habilitat în drept, profesor universitar 

Departamentul Drept Internaţional şi European

1.     Cojocaru Violeta - doctor habilitat în drept, profesor universitar

2.     Osmochescu Nicolae - doctor în drept, profesor universitar

3.     Gribincea Lilia - doctor în drept, conferenţiar universitar

4.     Zamfir Natalia - doctor în drept, conferenţiar universitar

Reprezentanţii studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor

1.     Ţurcan Nicolina

2.     Rubanovici Cristian

3.     Frimu Alexandria

4.     Carabadjac Valentin

5.     Digori Pavel

6.     Nicoară Dan

7.     Pînzari Alexandrina

8.     Mihalaş Ion

9.     Popa Iuliana

 

 

 

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
Tel.: + 373 22 57 78 01 Fax: + 373 22 57 78 53 E-mail: decanatdrept@gmail.com
© 2018 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.
Total vizitatori: 678454  | Vizitatori ieri: 366 | azi: 265 | Online: 28