Prima   /  Prezentare   /  Consiliul Facultății   /  Membrii Consiliului Facultății
Membrii Consiliului Facultății

Membrii Consiliului Facultății de Drept a Universităţii de Stat din Moldova

1.    Brînza Sergiu - Preşedintele Consiliului, Decan al Facultăţii de Drept, doctor habilitat în drept, profesor universitar

2.    Grama Mariana - Vicepreşedintele Consiliului, Prodecan,  doctor în drept, conferențiar universitar

3.    Botnaru Stela - Prodecan, doctor în drept, conferenţiar universitar

4.    Mocanu Veronica - Prodecan, doctor în drept, conferenţiar universitar

5.    Gîrla Lilia - Directorul Şcolii Doctorale Ştiinţe Juridice, doctor în drept, conferenţiar universitar

6.    Gurev Dorina - secretarul Consiliului Facultăţii, doctor în drept, lector universitar

7.    Josanu Dorin - Preşedintele comitetului sindical al corpului didactic, magistru în drept, lector universitar

8.   Galan Doina - Cezara - Preşedintele comitetului sindical studenţesc, studentă la anul IV

Departamentul Drept Privat

1.    Roşca Nicolae -  Şef al Departamentului, doctor în drept, conferenţiar universitar

2.    Chibac Gheorghe - doctor în drept, profesor universitar

3.    Sadovei Nicolai - doctor habilitat  în drept, profesor universitar

4.    Cebotari Valentina - doctor în drept, conferenţiar universitar

5.    Cazac Octavian - doctor în drept, conferenţiar universitar

6.    Cimil Dorin - doctor în drept, conferenţiar universitar

 Departamentul Drept Public

1.     Negru Andrei -  Şef al Departamentului, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar

2.     Arseni Alexandru - doctor habilitat în drept, profesor universitar

3.     Cârnaţ Teodor - doctor habilitat în drept, profesor universitar

4.     Iordanov Rodica  - doctor în drept, conferenţiar universitar

5.     Televca Oleg - doctor  în drept, lector superior

6.     Ţurcan Pavel - doctor în drept, conferenţiar universitar

7.     Vlaicu Vlad - doctor în drept, conferenţiar universitar

Departamentul Drept Penal 

1.     Grosu Vladimir - Şef al Departamentului, doctor în drept,  conferenţiar universitar

2.     Moraru Victor - doctor în drept, profesor universitar

3.     Popescu Dorin - doctor în drept, lector universitar

4.     Şavga Alina - doctor în drept, conferenţiar universitar

5.     Dumneanu Ludmila - doctor în drept, conferenţiar universitar

Departamentul Drept Procedural

1.    Vîzdoagă Tatiana  - Şef al Departamentului, doctor în drept, conferenţiar universitar

2.      Demcenco Mihail - doctor în drept, conferenţiar universitar

3.     Macovei Gheorghe - doctor în drept, lector universitar

4.     Coban Igor - doctor în drept, conferenţiar universitar

5.     Roman Dumitru - doctor în drept, conferenţiar universitar

6.     Gheorghiţă Mihail - doctor habilitat în drept, profesor universitar 

Departamentul Drept Internaţional şi European

1.     Cojocaru Violeta -  Şef al Departamentului, doctor habilitat în drept, profesor universitar

2.     Osmochescu Nicolae - doctor în drept, profesor universitar

3.     Gribincea Lilia - doctor în drept, conferenţiar universitar

4.     Zamfir Natalia - doctor în drept, conferenţiar universitar

Reprezentanţii studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor

1.     Chihai Marin - student la anul IV

2.     Ursu Valeria - studentă la anul IV

3.     Balmuş Daniela - studentă la anul IV

4.     Mihălaş Ion - student la anul IV

5.     Cereteu Ana- studentă la anul III

6.     Mireacre Dimitrie - student la anul III

7.     Tun Anişoara - studentă la anul III

8.     Buzuleac Denis - student la anul II

9.     Pânzari Alexandrina - masterandă la programul Proceduri Judiciare Civile

10. Vîrlan Petru - masterand la programul Drept Penal

11. Şlicari Ion - doctorand anul I, Specialitatea 554.03 - Drept Procesual Penal

12. Botnarenco Dorin - doctorand anul I, Specialitatea 554.01 - Drept penal şi execuţional penal

 

 

 

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
Tel.: + 373 22 57 78 01 Fax: + 373 22 57 78 53 E-mail: decanatdrept@gmail.com
© 2018 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.
Total vizitatori: 707397  | Vizitatori ieri: 467 | azi: 330 | Online: 13