Prima   /  Prezentare   /  Decanat
Decanatul Facultății de Drept

În sens larg, prin Decanat înţelegem atât conducerea curentă a Facultăţii de Drept, reprezentată de decan, asistat de prodecani, cât şi personalul administrativ (secretariat) implicat în organizarea, coordonarea şi desfăşurarea procesului de învăţământ la Facultate.

Secretariatul gestionează, de asemenea, problemele de înmatriculare, promovare şi de exmatriculare ale studenţilor (categoria dată include persoanele înscrise la toate cele 3 cicluri de studii - licenţă, masterat şi doctorat).

Atribuţiile principale ale personalului secretariatului constau în:

-          elaborarea graficelor de studii;

-          elaborarea orarului pentru sesiunile de examinare şi sesiunile de recuperare;

-          întocmirea documentelor necesare promovării studenţilor în următorii ani de studii;

-          ţinerea şi completarea registrelor de note;

-          eliberarea adeverinţelor şi certificatelor;

-          întocmirea dispoziţiilor de recunoaştere a notelor în baza adeverinţelor academice;

-          completarea fişelor academice ale studenţilor;

-          întocmirea demersurilor pentru eliberarea borderourilor;

-          eliberarea carnetelor de note şi carnetelor de student;

-          completarea suplimentelor la diplomele de licenţă şi cele de master;

-          întocmirea demersurilor de exmatriculare a studenţilor.

Putem fi contactaţi după cum urmează:

Anticamera

Program de lucru:

Luni - vineri: 08.00 - 17.00
Pauză de masă: 12.00 - 13.00

 

Metodist: Natalia Gusin
E-mail: decanatdrept@gmail.com
Tel.: 069 380 068

Secţia învăţământ cu frecvenţă de zi

Program de lucru:

Luni - vineri: 07.45 - 17.00
Pauză de masă: 12.00 - 13.00

 

        

Metodist anul I: Aurora Olaru
Tel.: 069 204 154
E-mail: aurora@mail.ru

Metodist anul II: Svetlana Ghidion
Tel.: 069 378 119
E-mail: ghidions@mail.ru

Metodist anul III: Albina Țurcan
Tel.:
069 991 000
E-mail: albinaturcanu79@gmail.com

Metodist masterat: Lilia Fetescu
Tel.: 069 386 612
E-mail: liliafetescu@yahoo.com

Secţia învăţământ cu frecvenţă redusă

Program de lucru:

Luni - vineri: 09.00 - 17.00
Sâmbătă: 09.00 - 14.00
Pauză de masă: 12.00 - 13.00

 

Metodist anii I, II:   Liliana Beschieru
Tel.: 069 090 952
E-mail:
lb01051975@mail.ru

Metodist anii III, IV: Rodica Musteață
Tel.: 068 220 333
E-mail: 
rodica.musteata@mail.ru

Metodist anul V: Nadejda Capranov
Tel.: 078 186 032
E-mail: capranov.n@gmail.com

Suport IT

 

Inginer programator: Anatolie Colțeniuc
Tel.: 061 112 448
E-mail: anatol.colteniuc@gmail.com

 

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
E-mail: decanatdrept@gmail.com
© 2019 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.