Prima   /  Prezentare   /  Decanat
Decanatul Facultății de Drept

În sens larg, prin Decanat înţelegem atât conducerea curentă a Facultăţii de Drept, reprezentată de decan, asistat de prodecani, cât şi personalul administrativ (secretariat) implicat în organizarea, coordonarea şi desfăşurarea procesului de învăţământ la Facultate.

Secretariatul gestionează, de asemenea, problemele de înmatriculare, promovare şi de exmatriculare ale studenţilor (categoria dată include persoanele înscrise la toate cele 3 cicluri de studii - licenţă, masterat şi doctorat).

Atribuţiile principale ale personalului secretariatului constau în:

-          elaborarea graficelor de studii;

-          elaborarea orarului pentru sesiunile de examinare şi sesiunile de recuperare;

-          întocmirea documentelor necesare promovării studenţilor în următorii ani de studii;

-          ţinerea şi completarea registrelor de note;

-          eliberarea adeverinţelor şi certificatelor;

-          întocmirea dispoziţiilor de recunoaştere a notelor în baza adeverinţelor academice;

-          completarea fişelor academice ale studenţilor;

-          întocmirea demersurilor pentru eliberarea borderourilor;

-          eliberarea carnetelor de note şi carnetelor de student;

-          completarea suplimentelor la diplomele de licenţă şi cele de master;

-          întocmirea demersurilor de exmatriculare a studenţilor.

Putem fi contactaţi după cum urmează:

Anticamera

Program de lucru:

Luni - vineri: 08.00 - 17.00

Pauză de masă: 12.00 - 13.00

 


E-mail: decanatdrept@gmail.com

Secţia învăţământ cu frecvenţă de zi

Program de lucru:

Luni - vineri: 07.45 - 17.00

Pauză de masă: 12.00 - 13.00

Tel.: 0 22 24 23 04

       0 675 60 074

        

Metodist anul I: Svetlana Ghidion-Popescu
E-mail: ghidions@mail.ru

Metodist anul II: Albina Ţurcanu
E-mail: albinaturcanu79@gmail.com

Metodist anul III: Alisa Popa

E-mail: popaalisa3@gmail.com

Metodist anul IV: Doina Pruteanu
E-mail: ciorici_d@yahoo.com

Metodist masterat: Lilia Fetescu
E-mail: liliafetescu@yahoo.com

Secţia învăţământ cu frecvenţă redusă

Program de lucru:

Luni - vineri: 09.00 - 17.00
Sâmbătă: 09.00 - 14.00

Pauză de masă: 12.00 - 13.00

Tel.: 0 22 24 23 04;

       0 675 60 076

Metodist anii I, II: Rodica Musteață  
E-mail: rodica.musteata@mail.ru

Metodist anii III, IV: Liliana Beschieru
E-mail: lb01051975@mail.ru

Metodist anul V: Nadejda Capranov
E-mail: capranov.n@gmail.com

Suport informatic

Tel.: 0 685 30 309

Inginer programator: Radu Mihăilă
E-mail: mihailla.radu@gmail.com

 

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
Tel.: + 373 22 57 78 01 Fax: + 373 22 57 78 53 E-mail: decanatdrept@gmail.com
© 2018 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.
Total vizitatori: 707397  | Vizitatori ieri: 467 | azi: 330 | Online: 13