Prima   /  Cicluri de studii   /  Masterat   /  Notă informativă
Notă informativă

STUDII DE MASTERAT

Date generale

În ciclul II de studii superioare de master se oferă:

    a) programe de aprofundare, care asigură dezvoltarea competenţelor într-o specialitate din domeniul studiat la ciclul I;
    b) programe interdisciplinare care asigură dezvoltarea unor competenţe transversale specifice în două sau mai multe domenii de formare profesională;
    c) programe complementare, care suplimentează competenţele obţinute în cadrul studiilor superioare de licenţă, în vederea extinderii ariei de inserţie profesională în cîmpul muncii.

Conform tipurilor de programe indicate  orientarea studiilor superioare de master poate fi: 

    a) master ştiinţific, în scopul aprofundării într-un domeniu ştiinţific şi care are ca finalitate producerea de cunoaştere ştiinţifică originală; 
    b) master de profesionalizare, în scopul formării/consolidării competenţelor profesionale într-un domeniu specializat şi care poate constitui o bază pentru cariera profesională. 

Studiile superioare de master se organizează în următoarele forme de învăţămînt:

    a) cu frecvenţă;
    b) cu frecvenţă redusă;
    c) la distanţă.

Studiile superioare de master corespund unui număr de 90 - 120 de credite de studii transferabile, câte 30 de credite pentru fiecare semestru.

Durata studiilor de master de 90 credite este de un an şi jumătate(3 semestre).

Durata studiilor de master de 120 credite este de doi ani (4 semestre).

Limba de instruire este limba română.

Reglementări 

Legi

1. Codul educaţiei al Republicii Moldova nr. 152 din 17.07.2014 (Monitorul Oficial, 24.10.2014, nr. 319-324, art. nr: 634);

2. Plan-cadru pentru studii superioare(ciclul I - Licenţă, ciclul II - Master, studii integrate, ciclul III - Doctorat) aprobat prin Hotărîrea Colegiului Ministerului Educaţiei nr 4.1 din 22 octombrie 2015.

Acte ale Guvernului Republicii Moldova

1. Regulamentul cu privire la organizarea ciclului II - studii superioare de master, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 464 din 28 iulie 2015;

2. Cadrul Naţional al Calificărilor al Republicii Moldova şi Cadrul Naţional al Calificărilor pentru învăţămîntul superior pe domenii de formare profesională, aprobate prin Ordinul Ministrului educaţiei nr. 934 din 29 decembrie 2010.

Reglementări ale Universităţii de Stat din Moldova

 1. Regulamentul de organizare şi desfăşurare a admiterii la studii superioare de masterat, (ciclul II) în anul 2016 aprobat de Senatul USM la 17 mai 2016.

 

 

 

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
E-mail: decanatdrept@gmail.com
© 2019 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.