Prima   /  Cercetare   /  Anul 2017   /  Cerinţele privind articolele/lucrările ştiinţifice
Cerinţele privind articolele/lucrările ştiinţifice

 

 

 

 

CONFERINŢA ŞTIINŢIFICĂ INTERNAŢIONALĂ

 

Dezvoltări recente în dreptul internaţional privat

 

Chişinău 

20 - 21 octombrie 2016

 

CERINŢE PRIVIND ARTICOLELE/LUCRĂRILE ŞTIINŢIFICE


Articolele / lucrările ştiinţifice prezentate pentru a fi publicate într-un volum special dedicat Conferinţei trebuie să satisfacă următoarele cerinţe de redactare:

 • Coţinutul articolului se va redacta în limba română sau limba engleză;
 • Articolul se va prezenta pentru publicare pe cel mult 20 pagini în format Word, în condiţiile de mai jos;
 • Titlul lucrării se va redacta cu font Times New Roman, mărimea 14, aliniat stânga;
 • La două rânduri (de 12) distanţă de titlul lucrării, se va scrie prenumele integral şi numele autorului (autorilor); numai numele va fi scris cu majuscule. Imediat după nume, la un rând (de 12) distanţă, se va indica titlul ştiinţific, sau, după caz, profesia şi, pentru ambele, afilierea;
 • După afiliere, la două rânduri (de 12) distanţă, se va redacta rezumatul (maxim 150 cuvinte - rezumatul trebuie să evidenţieze tematica abordată în articol şi nu va conţine citate sau alte lucrări publicate) şi dedesubt cuvintele-cheie (3 - 5), ambele redactate în cealaltă limbă, decât limba în care este redactat articolul, respectiv în română şi engleză, cu font Times New Roman, mărime 10, la un rând, aliniere justify;
 • Pagina format A4: sus - 2 cm, jos - 2 cm, stânga - 3 cm, dreapta - 2 cm;
 • Notele de subsol vor fi redactate cu font Times New Roman, mărime 10, la un rând, aliniere justify;
 • Notele la subsol se numerotează în mod succesiv, folosind funcţia respectivă în Word, astfel încât dacă o notă la subsol este adăugată sau anulată, celelalte note la subsol se renumerotează în mod automat;
 • Bibliografia se indică la finalul articolului, font Times New Roman, mărime 10, la un rând, aliniere justify;
 • Pentru evidenţieri în text, se foloseşte numai fontul cursiv (italic), nu aldin (bold) sau subliniat (underline);
 • Referinţele bibliografice vor avea următoarea formă: Autorul (iniţiala prenumelui şi numele autorului), titlul (cu font cursiv), editura, locul, anul, pagina. Precizarea paginii: "p." - când se face referinţă la o singură pagină, "pp." - când se face referinţă la mai multe pagini. Indicaţiile în latină (exemplu: idem, ibid., et seq., etc.) se scriu cu font cursiv. Într-o listă bibliografică, fiecare intrare se încheie cu punct;
 • Referinţele bibliografice la publicaţii periodice vor avea următoarea formă: Autorul (iniţiala prenumelui şi numele autorului), titlul complet al articolului (cu font cursiv şi fără ghilimele), numele publicaţiei, numărul, anul, pagina (paginile). În aceeaşi formă, vor apărea referinţele bibliografice la capitole de carte sau la contribuţiile din lucrările colective: Autorul A, Capitolul citat, în Autorul B (coord./ed.), titlul lucrării, editura, locul, anul.

Organizatorii îşi rezervă dreptul de a refuza acceptarea lucrărilor, care nu se încadrează în aria tematică a Conferinţei, care nu se supun exigenţelor de evaluare ştiinţifică ori pe cele care nu se reconsideră şi nu se refac în termen rezonabil, potrivit observaţiilor şi sugestiilor organizatorilor Conferinţei.

Vă adresăm rugămintea de a verifica corectitudinea tehnoredactării articolului / lucrării atât în limba română (inclusiv diacriticele), cât şi în limba engleză.

Pentru mai multe informaţii, contactaţi-ne pe adresa de e-mail a Conferinţei: PILconf2016@gmail.com.

 

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
E-mail: decanatdrept@gmail.com
© 2019 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.