Prima   /  Cercetare   /  Anul 2017   /  Programul Conferinţei
Programul Conferinţei

 

 

 

 

 

CONFERINȚA ȘTIINȚIFICĂ INTERNAȚIONALĂ

 

Dezvoltări recente în dreptul internațional privat

 

20 - 21 octombrie 2016

 

Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Drept

 

Program

 

ZIUA 1 Joi, 20 octombrie 2016
   
Locația: Sala 119, Blocul II, Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova, str. Mihail Kogălniceanu, 67, Chişinău.

 

Ora Subiectul Vorbitor

8:30 - 9:00 am

Înregistrarea participanților.  
9:00 - 9:20 am Cuvânt de deschidere. 

 [TBD]

Decanul Facultății de Drept, Universitatea de Stat din Moldova

Vice-ministrul Justiției al Republicii Moldova

 

Sesiunea I1

ALEGEREA DREPTULUI APLICABIL; DREPTUL APLICABIL SOCIETĂȚILOR

 

Ora Subiectul Vorbitor2

9:20 - 11:10 am


Moderator - Alexander Trunk, Profesor
Alegerea instrumentelor de soft law în dreptul comerțului internațional: exemplul principiilor UNIDROIT privind contractele comerciale internaționale

Henry D. GABRIEL, Profesor, Facultatea de Drept, Universitatea Elon; Membru al Grupului de lucru pentru principiile UNIDROIT privind contractele internaționale din 2010; Membru al Consiliului guvernatorilor al UNIDROIT.

Principiile de la Haga privind alegerea legii aplicabile contractelor comerciale internaționale Dimitrios K. STAMATIADIS, Conferențiar, Facultatea de Drept, Universitatea Democrit din Tracia, Grecia.
Autonomia părții în Legea privind dreptul internațional privat a Poloniei din 2011 Anna WYSOCKA-BAR, Lector asistent, Catedra de Drept internațional Privat, Facultatea de Drept și Administrație, Universitatea Jagiellonian, Cracovia, Polonia.
Legea aplicabilă societăților în Grecia

Thomas PAPADOPOULOS, Doctor în drept (Oxford), Lector, Facultatea de Drept, Universitatea din Cipru, Nicosia, Cipru.

Regimul societăților comerciale în dreptul internațional privat al Republicii Moldova Mihail BURUIANĂ, Lector superior, Departamentul Drept Internațional și European, Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova.
Legea aplicabilă obligațiilor contractuale în dreptul privat român Mihaela GALANTON, Doctor, Conferențiar universitar, Facultatea de Drept și Ştiinţe Administrative, Universitatea de Vest din Timișoara, România.

Discuții

 

 

11:10 - 11:25 am Pauză                                                                                                                                       


Sesiunea II

COMPETENȚA ȘI EXECUTAREA HOTĂRÂRILOR

 

Ora Subiectul Vorbitor

11:25 - 12:40 pm


Moderator - Alexander J. Belohlavek, Profesor
Sancțiunile UE împotriva Rusiei bazate pe conflictul din Ucraina și contra-sancțiunile Rusiei împotriva UE din perspectiva dreptului internațional privat și dreptului procesual civil internațional

Alexander TRUNK, Profesor, Catedra de Drept civil și de Drept european de est, Universitatea din Kiel, Germania.

Justiția comercială internațională în Cipru: la răscruce între tradiție și inovație, dreptul englez și legislația UE

Kyriakos KYRIAKIDES, Avocat - Consultant juridic, Biroul de avocați Savvas Kyriakides, 1060 Nicosia, Cipru.

Certificatul de succesiune european - o novelă în dreptul internațional privat european Matteo FORNASIER, Doctor în drept, Cercetător superior, Institutul Max-Planck pentru dreptul privat străin și dreptul internațional privat, Hamburg, Germania

Interacțiunea sistemului legislativ național cu cel european în materia competenței a instanțelor din România

Sergiu POPOVICI, Doctor, Lector universitar, Facultatea de Drept și Știinte Administrative, Universitatea de Vest din Timișoara, România.

Discuții

 

 

12:40 - 1:40 pm Prânz                                                                                                                          


Sesiunea III

ARBITRAJUL ȘI MEDIEREA

 

Ora Subiectul Vorbitor

1:40 - 3:30 pm


Moderator - Mihail Buruiană, Lector superior
Interacțiunea dintre arbitrajul internațional și insolvența transfrontalieră - provocări cu care se confruntă arbitrii: efectele articolului 18 din Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului (UE) nr. 2015 / 848

Alexander J. BELOHLAVEK, Profesor, Departamentul de Drept, Facultatea de Economie, Universitatea tehnică VSB, Ostrava, Republica Cehă.

Raportul dintre Regulamentul Bruxelles I ('reformare') și arbitrajul internațional Ioannis REVOLIDIS, Cercetător superior asociat, Insitutul de Informatică Juridică, Universitatea Leibniz, Hanovra, Germania.
Aplicarea dreptului public internațional și național în arbitrajul comercial internațional implicând state și entități de stat Anita GARNUSZEK, Departamentul de Drept Internațional și Comercial, Facultatea de Drept și Ştiinţe Administrative, Universitatea din Varșovia, Polonia. 
Cerințele și procedura de accedere în profesia de mediator: aspecte de drept comparat Lilia GRIBINCEA, Conferențiar, Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova.
Aplicarea lex mercatoria în arbitrajul comercial internațional Diana LAZĂR, Doctor în drept, Lector universitar, Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova.
Arbitrajul ca mecanism de soluționare a litigiilor de consum Olesea PLOTNIC, Doctor habilitat în drept, Conferențiar universitar, Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova.

Discuții

 

 

3:30 - 3:50 pm Pauză                                                                                                                     


Sesiunea IV

ALEGEREA FORULUI

 

Ora Subiectul Vorbitor

3:50 - 5:05 pm


Moderator - Henry D. Gabriel, Profesor
Care lege guvernează interpretarea clauzelor privind competența și de ce? Un studiu comparativ al sistemelor juridice de drept comun și de drept civil

Shahar AVRAHAM-GILLER, Doctorand, Facultatea de Drept, Universitatea Ebraică din Ierusalim, Israel.

Compatibilitatea dintre Convenția de la Haga privind acordurile de alegere a forului și Regulamentul Bruxelles I bis: riscul potențialelor conflicte juridice Lenka VALKOVA, Doctorandă la Universitata din Milano (Statale), Italia.
Noul drept procesual civil și comercial transfrontalier privind prorogarea: Regulamentul UE 1215 / 2012 ('reformare') și Convenția de la Haga din 2005 privind acordurile de alegere a forului - un cub Rubik? Stephan RAMMELOO, Profesor asociat de Drept internațional privat, Drept comparat, Drept european al societăților, Arbitrajul și justiția comerciale, Universitatea Maastricht, Țările de Jos.
Domeniul de aplicare a Convenției de la Haga din 2005 privind acordurile de alegere a forului Nino D. SIEVI, Avocat (Zurich), asociat cu CMS von Earlach Poncet Ltd., Doctorand (Universitatea din Friburg), Elveția.

Discuții

 

 

6:00 pm Recepție                                                                                                                  

 

ZIUA 2 Vineri, 21 ocotombrie 2016
   
Locația: Sala 119, Blocul II, Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova, str. Mihail Kogălniceanu, 67, Chişinău.

 

8:00 - 8:30 am Cafea și dulciuri tradiționale                                                                                                        


Sesiunea V

TEORIA DREPTULUI INTERNAȚIONAL PRIVAT

 

Ora Subiectul Vorbitor

8:30 - 10:00 am


Moderator - Stephan Rammeloo, Profesor
Noi provocări în teoria dreptului internaţional privat

Silvia MARINO, Cercetătoare în Dreptul Uniunii Europene, Universitatea Insubria, Como, Italia.

Constituţionalizarea dreptului internaţional privat al UE: tendinţe, obstacole şi consecinţe Dominik DUSTERHAUS, Secretar juridic la Curtea Europeană de Justiţie, Luxemburg.
Dreptul internaţional privat în arbitrajul internaţional: nevoia de reconstrucţie cu scopul protejării ordinii publice şi a normelor de aplicare imediată ale dreptului statelor naţionale în cadrul procedurilor de arbitraj internaţional Iina TORNBERG, Doctorandă, Facultatea de Drept, Universitatea Helsinki, Finlanda.
Ordinea publică de drept internațional privat - barieră rezonabilă în calea aplicării legii străine normal competente?

Claudiu-Paul BUGLEA, Doctor, Conferențiar universitar, Prodecan, Facultatea de Drept, Universitatea din București, România.

Dreptul internaţional privat şi realitatea juridică: protecţia adulţilor ca un exemplu Katja KARJALAINEN, Doctorandă, Facultatea de Drept, Universitatea Helsinki, Finlanda.

Discuţii

 

 

10:00 - 10:15 am Pauză                                                                                                                                       


Sesiunea VI

FAMILIA

 

Ora Subiectul Vorbitor

10:15 - 11:10 am


Moderator - [TBD]
Calificarea căsătoriei în dreptul internaţional privat al Republicii Moldova

Violeta COJOCARU, Profesor, Departamentul Drept Internaţional şi European, Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova.

Un nou adaos la dreptul europen al familiei: regulamentele privind regimurile matrimoniale şi privind efectele patrimoniale ale parteneriatelor înregistrate Amandine FAUCON ALONSO, Cercetătoare, Institutul Max Planck pentru dreptul procesual internaţional, european şi de reglementare, Luxemburg, Universitatea catolică din Leuven, Belgia.
Modificări în dreptul internaţional privat privind întreţinerea în Polonia Anna JURYK, Doctor în drept, Conferenţiar, Facultatea de Drept şi Administraţie, Institutul de Ştiinţe Politice al Universităţii Pedagogice din Cracovia, Polonia.

Discuţii

 

 

11:10 - 11:25 am Pauză                                                                                                                                       


Sesiunea VII

FAMILIA (continuare)

 

Ora Subiectul Vorbitor

11:25 am - 12:20 pm


Moderator - Violeta Cojocaru, Profesor
Reflecţii asupra reglementărilor privind legea aplicabilă raporturilor de familie în dreptul Republicii Moldova

Valeriu BABĂRĂ, Conferenţiar, Departamentul Drept Internaţional şi European, Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova.

Influenţa evoluţiilor recente în dreptul internaţional privat al UE asupra dreptului familiei în state ne-membre ale UE Alexandre BOICHE, Doctor în drept, Avocat, Paris, Franţa; Chloe GOSSART, Avocat, Paris, Franţa.
Abuzul alienator: formă a abuzului părinţilor faţă de copii Andriana CEBOTARI, Lector universitar, Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova.

Discuţii

 
12:20 - 12:45 pm Concluziile Conferinţei

 

1:00 - 2:00 pm Prânz                                                                                                                                       

 

5:00 - 8:00 pm Vizită la vinăria Cricova (doar pe bază de invitaţie)                                                                                                        

 

1 Toate sesiunile sunt sesiuni plenare.

2 Fiecare vorbitor are 18 minute pentru prezentarea orală a comunicării (14 minute pentru prezentarea comunicării şi 4 minute pentru discuţii).

 

Organizat de:

Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova

Departamentul de Drept Internațional și European

 

Comitetul de organizare:

Sergiu BĂIEŞU, Profesor, Decanul Facultății de Drept

Mihail BURUIANĂ, Lector superior, Departamentul de Drept Internațional și European

 

Consiliul consultativ:

Membrii Departamentului de Drept Internaţional şi European al Facultăţii de Drept

Violeta COJOCARU, Profesor, Șefa Departamentului

Valeriu BABĂRĂ, Conferențiar universitar

 

Coordonatorul conferinței:

Mihail BURUIANĂ, Lector superior

Departamentul de Drept Internațional și European

Facultatea de Drept

 

Informaţii suplimentare la:

URL: drept.usm.md E-mail: PILconf2016@gmail.com Tel.: +373 695 15 105


SPONSORI:

 

Acest eveniment este realizat cu suportul Fundaţiei Est-Europene, din resursele acordate de Guvernul Suediei.

 

 

Acest eveniment este de asemenea susţinut de Fundaţia Germană pentru Cooperare Juridică Internaţională (IRZ).

 

 

Acest eveniment este de asemenea susţinut de Biroul Asociat de Avocaţi BURUIANA & PARTNERS.

 

 

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
E-mail: decanatdrept@gmail.com
© 2019 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.