Prima   /  Prezentare   /  Consiliul Facultății   /  Membrii Consiliului Facultății
Membrii Consiliului Facultăţii

 

1.    Sergiu Brînza - Preşedintele Consiliului, Decan al Facultăţii de Drept, doctor habilitat în drept, profesor universitar

2.    Stela Botnaru  -  Vicepreşedintele Consiliului, Prodecanul Facultății de Drept,  doctor în drept, conferențiar universitar

3.    Veronica Mocanu - Prodecanul Facultății de Drept, doctor în drept, conferenţiar universitar 

4.    Mihaela Botnarenco - Prodecanul Facultății de Drept, doctor în drept, lector universitar 

5.    Cristina Popovici - Prodecanul Facultății de Drept, magistru în drept, lector universitar 

6.    Svetlana Slusarenco - Directorul Școlii Doctorale Științe Juridice, doctor în drept, conferențiar universitar 

7.    Ludmila Dumneanu  -  Președintele Comisiei de Asigurare a Calității, doctor în drept, conferențiar universitar 

8.    Doina Cuciurcă -  Preşedintele comitetului sindical al corpului didactic, magistru în drept, lector universitar 

9.    Valeria Codreanu Preşedintele comitetului sindical studenţesc, studenta anului III 

 

Departamentul Drept Privat

10.  Aliona Chisari- Rurak   - Şef-interimar al Departamentului, doctor în drept, lector universitar 

11.  Nicolae Sadovei - doctor habilitat  în drept, profesor universitar

12.  Gheorghe Chibac - doctor în drept, profesor universitar 

13.  Sergiu Băieșu - doctor în drept, profesor universitar

14.  Valentina Cebotari - doctor în drept, conferenţiar universitar 

15.  Octavian Cazac -  doctor în drept, conferenţiar universitar

16.  Tatiana Tabuncic  - doctor în drept, conferenţiar universitar

 

Departamentul Drept Public

17.  Andrei NegruŞef al Departamentului, doctor habilitat în drept, profesor universitar 

18.  Alexandru Arseni - doctor habilitat în drept, profesor universitar 

19.  Teodor Cârnaț - doctor habilitat în drept, profesor universitar

20.  Rodica Iordanov - doctor în drept, conferențiar universitar

21.  Pavel Țurcanu - doctor în drept, coferențiar universitar

22.  Vlad Vlaicu - doctor în drept, conferențiar universitar

23.  Sava Maimescu - doctor în drept, conferențiar universitar

Departamentul Drept Penal

24.  Dorina Gurev Şef-interimar al Departamentului, doctor în drept, lector universitar

25.  Vladimir Grosudoctor în drept, conferențiar universitar

26.  Stanislav Copețchi - doctor în drept, conferențiar universitar

27.  Alina Şavga - doctor în drept, conferențiar universitar

28.  Dorin Popescu - doctor în drept, lector universitar

 

Departamentul Drept Procedural

29.  Elena BeleiŞef al Departamentului, doctor în drept, conferenţiar universitar

30.  Mihail Gheorghiţă - doctor habilitat în drept, profesor universitar

31.  Dumitru Roman - doctor în drept, conferențiar universitar

32.  Igor Coban - doctor în drept, conferențiar universitar

33.  Gheorghe Macovei - doctor în drept, lector universitar

Departamentul Drept Internaţional şi European

34.  Olga Dorul Şef - interimar al Departamentului, doctor în drept, conferențiar universitar

35.  Violeta Cojocaru - doctor habilitat în drept, profesor universitar

36.  Nicolae Osmochescu - doctor în drept, profesor universitar

37.  Lilia Gribincea - doctor în drept, conferențiar universitar

38.  Natalia Zamfir - doctor în drept, conferențiar universitar

Reprezentanţii studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor

39.  Vladislav Tachi - student la anul III

40.  Dan Furculița - student la anul III

41.  Svetlana Brătescu  - studentă la anul IV

42.  Denis Buzuleacstudent la anul IV

43.  Olesea Panchivstudentă la anul III

44.  Ecaterina Șapordastudentă la anul III

45.  Mădălina Ursu - studentă la anul III

46.  Anatolie Colțeniuc  - masterand la programul Drept penal, an II

47.  Daniela Balmuș - masterandă la programul Drept proces penal și criminalistică, an II

48.  Ion Şlicari - doctorand anul III, Specialitatea 554.03 - Drept procesual penal

49.  Dorin Botnarenco - doctorand anul III, Specialitatea 554.01 - Drept penal şi execuţional penal

 

 

 

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
E-mail: decanatdrept@gmail.com
Web-Stat site statistics
© 2020 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.