Prima   /  Prezentare   /  Consiliul Facultății   /  Membrii Consiliului Facultății
Membrii Consiliului Facultăţii

 

1.     Sergiu Brînza - Preşedintele Consiliului, Decan al Facultăţii de Drept, doctor habilitat în drept, profesor universitar

2.     Mariana Grama -  Vicepreşedintele Consiliului, Prodecanul Facultății de Drept,  doctor în drept, conferențiar universitar

3.     Stela Botnaru  -  Prodecanul Facultății de Drept, doctor în drept, conferenţiar universitar

4.     Veronica Mocanu - Prodecanul Facultății de Drept, doctor în drept, conferenţiar universitar

5.     Oleg Televca -  Prodecanul Facultății de Drept, doctor în drept, lector universitar

6.     Dorina Gurev - Secretarul Consiliului Facultăţii, doctor în drept, lector universitar

7.     Dorin Josanu -  Preşedintele comitetului sindical al corpului didactic, magistru în drept, lector universitar

8.     Doina - Cezara Galan - Preşedintele comitetului sindical studenţesc, studentă la anul IV 

-

Departamentul Drept Privat

9. Nicolae Roşca  - Şef al Departamentului, doctor în drept, conferențiar universitar   

10. Gheorghe Chibac - doctor în drept, profesor universitar                                                             

11. Nicolae Sadovei - doctor habilitat  în drept, profesor universitar                                                       

12. Valentina Cebotari - doctor în drept, conferenţiar universitar                                                              

13. Octavian Cazac -  doctor în drept, conferenţiar universitar                                                             

14. Dorin Cimil - doctor în drept, conferenţiar universitar

15. Sergiu Băieșu - doctor în drept, profesor universitar                                                                

 

Departamentul Drept Public

16. Andrei Negru - Şef al Departamentului, doctor habilitat în drept, profesor universitar                   

17. Alexandru Arseni - doctor habilitat în drept, profesor universitar                                                                      

18. Teodor Cârnaț - doctor habilitat în drept, profesor universitar                                                                   

19. Rodica Iordanov - doctor în drept, conferențiar universitar                                                                  

20. Pavel Țurcanu - doctor în drept, coferențiar universitar

21. Vlad Vlaicu - doctor în drept, conferențiar universitar

22. Svetlana Slusarenco - doctor în drept, lector superior universitar

23. Sava Maimescu - doctor în drept, conferențiar universitar                                                                                       

 

Departamentul Drept Penal

24. Vladimir Grosu - Şef al Departamentului, doctor în drept,  conferenţiar universitar                            

25. Victor Moraru - doctor în drept, profesor universitar                                                                             

26. Dorin Popescu - doctor în drept, lector universitar                                                                             

27. Alina Şavga - doctor în drept, conferențiar universitar                                                                            

28. Ludmila Dumneanu - doctor în drept, conferențiar universitar                                                                   

 

Departamentul Drept Procedural

29. Tatiana Vîzdoagă - Şef al Departamentului, doctor în drept, conferenţiar universitar                         

30. Mihail Demcenco - doctor în drept, conferențiar universitar

31. Gheorghe Macovei - doctor în drept, lector universitar                                                                

32. Igor Coban - doctor în drept, conferențiar universitar                                                               

33. Dumitru Roman - doctor în drept, conferențiar universitar                                                                    

34. Mihail Gheorghiţă - doctor habilitat în drept, profesor universitar                                                                  

 

Departamentul Drept Internaţional şi European

35. Violeta Cojocaru - Şef al Departamentului, doctor habilitat în drept, profesor universitar                             

36. Nicolae Osmochescu - doctor în drept, profesor universitar                                                                   

37. Lilia Gribincea - doctor în drept, conferențiar universitar                                                                       

38. Natalia Zamfir - doctor în drept, conferențiar universitar

 

Reprezentanţii studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor

39.  Marin Chihai - student la anul IV

40.  Valeria Ursu - studentă la anul IV

41.  Daniela Balmuş - studentă la anul IV

42. Ion Mihălaş  - student la anul IV

43. Ana Cereteu - studentă la anul III

44. Dimitrie Mireacre - student la anul III

45. Anişoara Tun - studentă la anul III

46. Denis Buzuleac - student la anul II

47. Alexandrina Pânzari - masterandă la programul Proceduri judicare civile

48. Petru Vârlan - masterand la programul Drept Penal

49. Ion Şlicari - doctorand anul I, Specialitatea 554.03 - Drept procesual penal

50. Dorin Botnarenco - doctorand anul I, Specialitatea 554.01 - Drept penal şi execuţional penal

 

 

 

 

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
E-mail: decanatdrept@gmail.com
© 2019 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.