Prima   /  Prezentare   /  Consiliul Facultății   /  Membrii Consiliului Facultății
Membrii Consiliului Facultăţii

 

Membrii Consiliului Facultăţii                                                       

1.    Sergiu Brînza - Preşedintele Consiliului, Decan al Facultăţii de Drept, doctor habilitat în drept, profesor universitar 

2.    Stela Botnaru  -  Vicepreşedintele Consiliului, Prodecanul Facultății de Drept,  doctor în drept, conferențiar universitar

3.    Veronica Mocanu - Prodecanul Facultății de Drept, doctor în drept, conferenţiar universitar 

4.    Cristina Popovici - Prodecanul Facultății de Drept, magistru în drept, lector universitar 

5.    Svetlana Slusarenco - Directorul Școlii Doctorale Științe Juridice, doctor în drept, conferențiar universitar

6.    Ludmila Dumneanu  -  Președintele Comisiei de Asigurare a Calității, doctor în drept, conferențiar universitar

7.    Cuciurcă Doina -  Preşedintele comitetului sindical al corpului didactic, magistru în drept, lector universitar

8.    Ecaterina Șaporda - Secretarul Consiliului Facultăţii, studentă la anul IV

9.    Valeria Codreanu Preşedintele comitetului sindical studenţesc, studenta anului IV

 

Departamentul Drept Privat

10.  Sergiu Băieșu – Şef – interimar al Departamentului, doctor în drept, profesor universitar

11.  Aliona Chisari - doctor în drept, lector universitar

12.  Nicolae Sadovei - doctor habilitat  în drept, profesor universitar

13.  Valentina Cebotari - doctor în drept, conferenţiar universitar

14.  Octavian Cazac -  doctor în drept, conferenţiar universitar

15.  Tatiana Tabuncic doctor în drept, conferenţiar universitar

16.  Dorin Cimil - doctor în drept, conferenţiar universitar

Departamentul Drept Public

17.  Andrei NegruŞef al Departamentului, doctor habilitat în drept, profesor universitar

18.  Alexandru Arseni - doctor habilitat în drept, profesor universitar

19.  Rodica Ciobanu - doctor habilitat în drept, conferențiar universitar

20.  Pavel Țurcanu - doctor în drept, coferențiar universitar

21.  Vlad Vlaicu - doctor în drept, conferențiar universitar

22.  Sava Maimescu - doctor în drept, conferențiar universitar

23.  Oleg Televca - doctor în drept, lector universitar

Departamentul Drept Penal

24.  Dorina Gurev – Şef-interimar al Departamentului, doctor în drept, lector universitar

25.  Vladimir Grosudoctor în drept, conferențiar universitar

26.  Stanislav Copețchi – doctor în drept, conferențiar universitar

27.  Alina Şavga - doctor în drept, conferențiar universitar

28.  Dorin Popescu - doctor în drept, lector universitar

Departamentul Drept Procedural

29.  Elena BeleiŞef al Departamentului, doctor în drept, conferenţiar universitar

30.  Mihail Gheorghiţă - doctor habilitat în drept, profesor universitar

31.  Dumitru Roman - doctor în drept, conferențiar universitar

32.  Igor Coban - doctor în drept, conferențiar universitar

33.  Vîzdoaga Tatiana – doctor în drept, conferențiar universitar

34.  Gheorghe Macovei - doctor în drept, lector universitar

Departamentul Drept Internaţional şi European

35.  Olga Dorul – Şef - interimar al Departamentului, doctor în drept, conferențiar universitar

36.  Violeta Cojocaru – doctor habilitat în drept, profesor universitar

37.  Nicolae Osmochescu - doctor în drept, profesor universitar

38.  Lilia Gribincea - doctor în drept, conferențiar universitar

39.  Natalia Zamfir - doctor în drept, conferențiar universitar

 

Reprezentanţii studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor

40.  Irina Jitaru studentă la anul III

41.  Vladislav Tachi – student la anul IV

42.  Dan Furculița – student la anul IV

43.  Cristi Dogotstudent la anul IV

44.  Irina Florea – student la anul IV

45.  Olesea Panchivstudentă la anul IV

46.  Mădălina Ursu - studentă la anul IV

47.  Svetlana Brătescu   masterandă la programul Drept penal, an I

48.  Alina Pretcu – masterandă la programul Proceduri Judiciare Civile, an II

49.  Anatolie Colțeniuc - doctorand anul I, Specialitatea 554.01 - Drept penal și execuțional penal

50.  Maria Frunze - doctorandă anul I, Specialitatea 554.01 - Drept penal şi execuţional penal

 

 

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Nu-ți depăși niciodată drepturile, și ele vor deveni curând nelimitate. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Date de contact str. M. Kogălniceanu, 67, bloc 2
Chișinău, MD-2009
Republica Moldova
E-mail: decanatdrept@gmail.com
Web-Stat site statistics
© 2022 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.