print
Despre filiera francofonă
20.02.2014

Misiunea Filierei francofone: Filiera francofonă la Facultatea de Drept a fost creată urmare a semnării la 6 mai 1997 a Convenţiei între Agenţia Universiatară a Francofoniei (AUF) şi Universitatea de Stat din Moldova (USM). Vocaţia primară a Filierei francofone constă în studierea disciplinelor de specialitate în limba franceză şi în intensificarea mobilităţii academice internaţionale. Alte obiective constau în: atingerea unui nivel de formare recunoscut pe plan internaţional, în perfectă consonanţă cu necesităţile pieţei locurilor de muncă; formarea studenţilor la nivelul ciclurilor II (masterat) şi III (doctorat); motivarea studenţilor pentru formarea profesională etc. În cadrul Filierei, studenţii şi profesorii beneficiază de burse oferite de AUF, Alianţa Franceză, Fundaţia Soros etc. Pe lângă mobilitatea menţionată, Filiera francofonă are onoarea să găzduiască în fiecare an de studii misionari din universităţi partenere.

Structurarea orelor de curs: Programul de învăţământ din cadrul Filierei francofone este comun cu cel al Facultăţii de Drept a USM. Studiile finalizează cu obţinerea diplomei de licenţă în drept şi a diplomei de atestare a studiilor urmate în cadrul Filierei francofone; aceasta din urmă este conferită de AUF şi este recunoscută de către universităţile semnatare a convenţiilor de colaborare. 

Printre profesorii titulari ai cursurilor predate în cadrul Filierei se numără: dr. hab. în drept, conf. univ. Aurel Băieşu; dr. hab. în drept, prof. univ. Violeta Cojocaru; dr. în drept, conf. univ. Olga Dorul; lect. univ. Florentina Drăgan; dr. în drept, conf. univ. Vladimir Grosu; lect. univ. Natalia Marcova; lect. univ. Diana Lazăr; dr. în drept, lect. univ. Olesea Plotnic; dr. în drept, conf. univ. Diana Sârcu-Scobioală; dr. în drept, lect. univ. Eduard Serbenco; dr. în drept, conf. univ. Maria Strulea; dr. în drept, conf. univ. Natalia Suceveanu; dr. în drept, conf. univ. Mihaela Vidaicu;  dr. în drept, conf. univ. Veaceslav Zaporojan.

Admiterea la Filiera francofonă: Concursul de admitere la Filieră are loc în prima săptămână a lunii septembrie a fiecărui an de studii. Pentru a fi admisă la Filiera francofonă este necesar ca persoana: a) să fie înmatriculată în anul I la Facultatea de Drept a USM; b) să susţină un test de cunoaştere a limbii franceze (absolvenţii claselor bilingve sunt admişi fără susţinerea acestui test); şi c) să susţină un interviu.

Persoana de contact: Violeta Cojocaru, dr. hab. în drept, prof. univ., directorul Filierei francofone, tel.: 022 57 77 31, e-mail: violetacojocaru@yahoo.fr, bir. 24, bl. 2 A al Facultăţii de Drept, ore de program: marţi 12.00-17.00; miercuri 12.00-17.00; joi 12.00-17.00.

Tel
Fax
E-mail :
Copyright © 2021 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.