print
Misiunea Facultății
31.07.2013

Facultatea de Drept a fost fondată în anul 1959 şi în prezent este una dintre cele mai mari facultăţi ale Universităţii de Stat din Moldova (USM). Facultatea de Drept a fost şi a rămas instituţia naţională de elită în ceea ce priveşte pregătirea cadrelor juridice de înaltă calificare şi dezvoltarea ştiinţei juridice, o torţă mereu aprinsă de cultură juridică, de unde pornesc idei reformatoare vizând edificarea statului de drept şi a unei societăţi democratice, având ca finalitate realizarea supremei dreptăţi, apărarea demnităţii umane prin libera ei dezvoltare. Aceste obiective dintotdeauna au constituit un stindard de credinţă al colectivului Facultăţii. Dovadă vie a celor sus-menţionate sunt miile de absolvenţi ai Facultăţii care activează cu succes în diverse instituţii ale Republicii Moldova, exercitând importante funcţii publice în organele de drept şi în alte autorităţi publice. Astăzi Facultatea de Drept a USM se prezintă ca un centru universitar de tradiţie, cu un colectiv de cadre didactice şi ştiinţifice profesioniste şi studenţi uniţi prin acelaşi scop - de a contribui la reformarea domeniului juridic, la întronarea dreptăţii, democraţiei, la asigurarea supremaţiei Legii.

În anul 1993 pe lângă Facultatea de Drept a USM se constituie Consiliul ştiinţific specializat de conferire a titlurilor ştiinţifice de doctor şi de doctor habilitat în drept - primul de acest gen în Republica Moldova, iar începând cu anul 2003 în cadrul Facultăţii activează Consiliile ştiinţifice specializate la următoarele specialităţi:

-        DH 12.00.03 Drept privat (cu specificarea: civil, familial, procesual civil, notarial, al afacerilor, informaţional, internaţional privat, dreptul muncii; dreptul protecţiei sociale);

-        DH 12.00.08 Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative);

-        DH 12.00.02 Drept public (cu specificarea: constituţional, administrativ, poliţienesc, militar, financiar, vamal, informaţional, ecologic); organizarea şi funcţionarea instituţiilor de drept);

-        DH 12.00.01 Teoria generală a dreptului; istoria statului şi dreptului; istoria doctrinelor politice şi de drept.

O dată cu aderarea Republicii Moldova la procesul Bologna, studiile universitare se structurează pe 3 trepte: I - licenţă; II - masterat; şi III - doctorat. În fiecare an peste 200 cadre didactice ale Facultăţii de înaltă calificare participă la pregătirea specialiştilor în toate domeniile dreptului din Republica Moldova.

Majoritatea profesorilor Facultăţii de Drept au efectuat stagii în universităţi de renume din Europa de Vest şi SUA, iar o bună parte dintre ei şi-au făcut studiile de masterat sau de doctorat în universităţi importante din România, Rusia, Olanda, Belgia, Franţa, Germania, susţinând cu succes tezele de masterat sau de doctorat. Anual, aulele Facultăţii de Drept găzduiesc prelegerile profesorilor cu renume european şi mondial. Studenţii Facultăţii de Drept pot consulta literatura de specialitate necesară în 4 săli de lectură ale Bibliotecii USM.

La Facultate activează Filierele anglofonă şi francofonă, în cadrul cărora îşi pot face studiile în domeniul dreptului studenţii ce posedă la un nivel înalt limba franceză sau limba engleză.

 

Tel + 373 22 57 78 01
Fax + 373 22 57 78 53
Copyright © 2018 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.