print
Conferința Științifică națională cu participare internațională “Integrare prin cercetare și Inovare” și-a desfășurat lucrările la dată de 8 noiembrie în cadrul Atelierelor Științifice ale Facultății de Drept, USM
12.11.2018
2994

,,Conferința Științifică națională cu participare internațională "Integrare prin cercetare și  Inovare" și-a desfășurat lucrările la dată de 8 noiembrie în cadrul Atelierelor Științifice ale Facultății de Drept, USM''

    În contextul lucrărilor Conferinței Științifice naționale cu participare internațională "Integrare prin cercetare și  Inovare", la data de 8 noiembrie 2018, conform agendei planificate, în cadrul Facultății de Drept și-au desfășurat activitatea Atelierele Științifice ale Departamentelor Drept Public, Drept Privat, Drept Internațional și European, Drept Procedural și Drept Penal.

   La secțiunile Conferinței în calitate de raportori s-au aflat participanții eligibili în persoana doctoranzilor şi a cadrelor didactice din cadrul Facultății de Drept, iar discuțiile științifice au fost moderate de Directorii de Departamente și, după caz, de membri ai Departamentelor, paticipanți ai Conferinței.

   Subiectele abordate s-au referit la cele mai relevante și controversate instituții și reglementări din teoria și practica existentă în domeniu, vizând aspecte cu cu caracter de noutate, dar și aspecte lacunare existente.

   Raportorii și participanții Conferinței au constatat cu satisfacție impactul și importanța unor asemenea manifestații științifice, ale căror discuții sunt redate prin intermediul metodelor interactive, astfel încât interesul și determinarea participanților în a lua parte la dezbateri să fie stimulat.

   În special, aceștia  au agreat utilitatea schimbului de opinii și experință, prin implicarea practicienilor interesați de aspectele teoretico-practice într-un asemenea format, în vederea sensibilizării problemelor cu care se confruntă practica și identificării soluțiilor argumentate pentru aspectele problematice, vulnerabile discutate.

 

 

 

Tel
Fax
E-mail :
Copyright © 2019 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.