print
Reconceptualizarea lucrului individual. Educaţia în baza proiectelor, bazată pe rezolvare de probleme.
21.11.2018

Reconceptualizarea lucrului individual.
Educaţia în baza proiectelor, bazată pe rezolvare de probleme.
 

      La data de 19 noiembrie 2018 Comisia de Asigurare a Calității de la Facultatea de Drept a organizat seminarul de instruire cu tematica: "Educaţia în baza proiectelor, bazată pe rezolvare de probleme ( PBL)" la care au participat membrii Comisiei de Asigurare a Calității de la facultate, responsabilii pentru programele de master, cadrele didactice interesate de problematica abordată.

    În cadrul seminarului, Președintele Comisiei de Asigurare a Calității dna Mariana Grama, dr., conf. univ. a menționat în comunicarea sa că  pregătirea specialiștilor care să răspundă la necesitățile pieței muncii este una dintre sarcinile de bază a instituțiilor de învățământ superior. Din păcate, teoretizarea procesului educațional este unul din motivele care duce la o discrepanță foarte mare dintre cunoștințele și abilitățile obținute de studenți la facultate și cele necesare în activitatea practică. Modelul PBL( învățarea problematizată) este considerat unul dintre strategiile de învățare care reorientează procesul educațional spre soluționarea problemelor reale și practice, astfel pregătind studenții pentru o activitate profesională productivă. Din acest motiv, multe instituții de învățământ din străinătate integrează acest model în planul de studii, o experiență utilă și pentru noi.

   Dna Natalia Zamfir, dr., conf. univ., dna Aliona Cara-Rusnac, dr., conf. univ., dna Cristina Bancu, mag., lect. univ., membri ai  echipei Facultății de Drept a Universității de Stat din Moldova au participat în cadrul   Proiectului „Introducerea în RM a metodelor de învățare bazate pe probleme: Sporirea competitivității şi angajabilităţii studenților", finanțat de Programul European Erasmus +, unde au cercetat și a analizat literatura de specialitate (pusă la dispoziție de managementul proiectului) cu privire la introducerea și implementarea învățării problematizate (PBL) în instituții de învățământ din diferite state, au participat la diferite vizite de lucru în universitățile din alte state, etc.

   Dna Natalia Zamfir în alocuțiunea sa a vorbit despre aspectele-cheie ale PBL și implicarea studenților, dna Aliona Cara-Rusnac despre aplicarea PBL (studiu de caz), iar dna Cristina Bancu despre strategia de implementare PBL la Facultatea de Drept. 

   S-a specificat că procesul de implementare a modelului PBL în instituțiile de învățământ superior este unul de lungă durată, fapt demonstrat și de experiența diferitelor instituții din străinătate.

  Reticența cadrelor didactice și a unor factori de decizie este una dintre cele mai des invocate obstacole pentru implementarea unui nou model de predare-învățare sau a unei noi strategii educaționale. Din aceste motive, schimbarea politicilor educaționale la nivel de instituții, precum și elaborarea unor noi curriculum-uri este un proces care poate dura mai mult timp.

   Ca și rezultat, datorită specificului modelului PBL relația dintre profesor-student, relația cu potențialii angajator se schimbă semnificativ.

   Cei prezenți la seminar, ca urmare a unor discuții aprinse au ajuns la concluzia că introducerea modelului PBL la Facultatea de Drept urmează a fi făcută gradual. Curriculum-le disciplinelor urmează a fi revizuite și adaptate conceptului PBL pentru a eficientiza procesul de integrare a învățării problematizate. 

 

 

Tel
Fax
E-mail :
Copyright © 2021 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.