print
CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ ŞTIINŢIFICO-PRACTICĂ „STATUL, SECURITATEA ŞI DREPTURILE OMULUI ÎN CONDIŢIILE SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE”
18.12.2018
2169

Ziua Drepturilor Omului este marcată în fiecare an la 10 decembrie - ziua în care Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite a adoptat, în 1948, Declaraţia Universală a Drepturilor Omului. Anul acesta, celebram 70 de ani de la aprobarea acesteia.

În contextul celebrării evenimentului, în data de 13-14 decembrie 2018, în cadrul Facultății de Drept, USM a fost organizată Conferința internațională științifico-practică "Statul, securitatea  și drepturile omului în condițiile societății informaționale ".

Conferința a fost organizată de către Departamentul Drept Public a Facultății de Drept USM în parteneriat cu Institutul de Cercetări Politice, Juridice şi Sociologice, Oficiul Avocatului Poporului, Asociaţia „PARLAMENTUL 90", Asociaţia „Promo-LEX".

În cadrul lucrărilor conferinței au fost abordate realizările Republicii Moldova în contextul implementării prevederilor Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, valorile democratice în condițiile societății informaționale, și problemele juridice actuale cu care se confruntă țara noastră.

În cadrul lucrărilor conferinței au participat cu discurs Mircea SNEGUR, primul Preşedinte a Republicii Moldova, Mihai COTOROBAI, avocatul  Poporului, Alexandru ARSENI, Preşedintele Comisiei Parlamentare pentru Drepturile Omului şi Relaţiile Naţionale, Dumitru POSTOVAN, procuror general în perioada 1990-1998 și deputat în primul Parlament,  Gheorghe AMIHĂLĂCHIOAIE, deputat în primul Parlament al Republicii Moldova, fost președinte a Uniunii Avocaților din RM, Boris NEGRU, dr. în drept, prof. univ., fost deputat în Parlamentul Republicii Moldova, Elena ARAMĂ, dr.hab., profesor, Facultatea de Drept, USM, Teodor CÂRNAŢ, dr. hab. în drept, prof. univ., USM, Rodica CIOBANU, dr. în filosofie, conf. univ., USM, Veronica MOCANU, dr. în drept, conf. univ., USM, Igor COJOCARU, Directorul Institutului de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Alexei Lungu, procuror în cadrul  Secţiei Tehnologii Informaţionale şi Combaterea Crimelor Cibernetice, Procuratura Generală.

În cadrul rapoartelor și discuțiilor au fost prezentate eforturile și realizările atinse de țara noastră la capitolul asigurării drepturilor fundamentale ale omului, au fost abordate problemele juridice cu care se confruntă statul nostru la moment și a fost accentuată necesitatea asigurării parcursului democratic a țării noastre. A fost remarcată necesitatea consolidării eforturilor de ordin legislativ și activităților de cercetare în așa fel încît acestea să contribuie la asigurarea bunei guvernări și bunăstării sociale. O atenție deosebită a fost atrasă problemelor din domeniul societății informaționale. Participanții conferinței au remarcat iminența cercetărilor din domeniu, indicînd că cadrul național de reglementare urmează a fi adaptat cerințelor cotidiene ale vieții și realităților contemporane dirijate de tehnologizare și automatizare.

Rapoartele conferinței vor fi publicate în cadrul unei culegeri de lucrări, ce va fi pusă la dispoziția publicului spre consultare. 

 

 

Tel
Fax
E-mail :
Copyright © 2019 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.