print
Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova a întâmpinat studenții anului I de studii
03.09.2019

Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova a întâmpinat studenții anului I de studii

În data de 31 august 2019, în incinta Facultății de Drept a fost organizată o sesiune de orientare pentru studenții anului I. Sesiunea o fost organizată cu scopul de a prezenta proaspeților studenți oportunitățile oferite de către Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova, și de ai informa despre procesul de studiu, activitatea studențească și perspectivele profesiei de jurist.

Evenimentul a fost organizat cu implicarea și suportul rectoratului Universității de Stat din Moldova, șefilor de departamente și profesorilor notorii din cadrul facultății, reprezentanților, organizațiilor studențești universitare, studenților din anii mai mari. Sesiunea de informare a fost moderată de prodecanul facultății Doamna Stela BOTNARU, doctor în drept, conferențiar universitar.

Ședința festivă a debutat cu prezentarea membrilor corpului managerial al facultății, șefilor de departamente și  profesorilor notorii care au contribuit la fortificarea Facultății de Drept de-a lungul anilor.

Cu felicitări și cuvinte de bun augur a venit Decanul facultății, Domnul Sergiu BRÎNZA doctor  habilitat, profesor universitar, care a urat un bun venit studenților anului I. Dumnealui a remarcat că apreciază alegerea tinerilor de a fi studenți anume la Facultatea de Drept a USM - prima facultate cu profil juridic din țară.

În discursul său,  Domnul Sergiu BRÎNZA doctor  habilitat, profesor universitar, a menționat:  „Dragi studenți, de astăzi, dumnevoastră ați devenit parte componentă a numeroasei și consolidatei familii universitare. Această solemnitate, dublă - astăzi e și Ziua Limbii Române - este patentată de faptul că vi s-au deschis larg ușile celei mai prestigioase facultăți, ale Facultății de Drept, care a fost și rămâne un promotor al educației și instruirii juridice.

Dumneavoastră, stimați studenți, sunteți plusvaloarea de mâine a sistemului judicar. Devenind studenți ai Facultății de Drept aveți de trăit cu intensitate  o nouă viață în lumea miraculoasă a cunoștințelor, în care primează relația profesor-student și piața muncii. Cu siguranță în ea vor fi urcușuri și coborâșuri, dar pârghiile lăsate de voi în urmă trebuie să fie cele mai frumoase.

Vă asigur că facultatea va deveni pentru voi o a doua casă. Ca și acolo veți fi iubiți, protejați și îndrumați. Drum bun în lumea cunoștințelor juridice, pe traseul succeselor și performanțelor! Și nu uitați: Munca bună rod adună!"".

Cu un cuvânt de salut din partea Rectoratului USM pentru studenții anului I a venit Prorectorul USM, Doamna Violeta COJOCARU, doctor habilitat, profesor universitar. Dumneaei le-a sugerat studenților să depună multă perseverență și străduință pentru a obține rezultate remarcabile pe parcursul anilor de studii. De asemenea, D-na Prorector a asigurat atât studenții, cât și părinții acestora că vor beneficia de tot suportul necesar din partea Rectoratului USM pentru a putea realiza studii de calitate.

În continuare, Doamna prodecan Stela BOTNARU, doctor în drept, conferențiar universitar a prezentat șefii de departamente și i-a invitat să prezinte studenților anului I, activitatea departamentelor, domeniile de specialitate și cursurile predate.

Astfel, șeful Departamentului Drept Public, Domnul Andrei NEGRU, doctor  habilitat, profesor universitar a adus la cunoștința studenților că în departamentul pe care-l reprezintă este activ implicat în dezvoltarea și predarea cursurilor destinate ciclului I licență dar și ciclul II Master. Pentru ciclul I licență, Departamentului Drept Public este responsabil de dezvoltarea și predarea cursurilor: teoria și istoria Dreptului și statului, Drept constituțional, Drept administrativ, Drept contravențional, Drept financiar-fiscal, Drept vamal, Drept informațional, Dreptul mediului, deontologie juridică etc . Domnul Andrei NEGRU a remarcat importanța studierii disciplinelor fundamentale, îndemnând astfel studenții să depună efort și sârguință în studiu începând cu primele zile de studenție, ori altfel, succesele nu pot fi atinse.

Estafeta prezentărilor a fost preluată de către Doamna Tatiana Vîzdoagă, doctor în drept, conferențiar universitar, șef interimar al Departamentului Drept Procedural, care a felicitat proaspeții studenți cu alegerea făcută, indicând că se bucură că vede studenți bine determinați în alegerea făcută, ori, pe mulți dintre aceștia i-a văzut la evenimentele de promovare a facultății "Ziua ușilor deschise", „Student la Drept pentru o zi". Doamna Tatiana Vîzdoagă a prezentat disciplinele predate de corpul profesoral din cadrul departamentului, și activitățile extracurriculare administrate, remarcând în special activitatea Clinicii Juridice.

Activitatea Departamentului Drept Penal a fost prezentată de către Doamna Gurev Dorina, doctor în drept, lector universitar, șef interimar al Departamentului Drept Penal, care a prezentat domeniul de specializare al departamentului, indicând că Departamentul Drept Penal, ca entitate științifico-didactică din cadrul Facultății de Drept, oferă studenților un șir de disciplini din cadrul Planului de învățământ la Ciclul I/Licență, cum ar fi: disciplini obligatorii: Drept penal. Partea Generală (I), Drept penal. Partea Generală (II), Drept penal. Partea Specială (I), Drept penal. Partea Specială (II), Criminologia; și disciplini opționale: Delicvența juvenilă, Calificarea infracțiunilor, Drept execuţional penal, Drept penal comparat.

Totodată, Doamna Gurev Dorina a urat  „Bun venit" proaspeților studenți și a menționat că este convinsă că mulți dintre studenții din sală au aplicat la Facultatea de Drept fiind instigați de tot ceea ce este legat de infracțiuni, fapt pentru care dumneaei a promis că  va face tot posibilul ca studenții din sală să afle răspunsurile la întrebările avute, prin studiul cursului de Drept Penal, prevăzut pentru anul II de studii.

La fel, Doamna Gurev Dorina a menționat că Departamentul Drept Penal este întotdeauna deschis la întrebările studenților și va oferi suport ori de câte ori va fi nevoie.

Departamentul Drept International si European a fost prezentat de către Doamna Violeta COJOCARU, doctor habilitat, profesor universitar, care a informat studenții anului I despre domeniile de specializare a departamentului, menționând că Departamentul Drept International și European are menirea de a pregăti specialiști cu cunoștințe profunde în domeniul dreptului internațional, asigurând predarea următoarelor cursuri normative: Drept internațional privat (rom., rus., franc., engl.); Dreptul comerțului internațional (rom., rus., franc., engl.); Drept internațional public (rom., rus., franc., engl.); Dreptul instituțional al Uniunii Europene (rom., rus., franc., engl.). Suplimentar, la Departament este asigurată predarea următoarelor cursuri opționale: Dreptul conflictelor armate, Protecția internațională a Drepturilor omului, Uzanțe și tehnici diplomatice, Drept bancar internațional, Dreptul Convenției Europene a Drepturilor Omului.

Doamna Aliona Chisari, doctor in drept, lector universitar, șef interimar al Departamentului Drept Privat a vorbit despre bogata experiență a profesorilor notorii aflați în sală, îndemnînd studenții să se bucure de posibilitatea de a realiza schimb de experiență cu remarcabilii profesori. Doamna Aliona Chisari a prezentat disciplinele administrate de Departamentul Drept Privat, menționând că activitatea departamentului este concentrată în special pe dezvoltarea și predare următoarelor cursuri: Drept civil, Drept privat roman, Dreptul afacerilor, Dreptul concurenței, Dreptul contractelor comerciale, Dreptul familiei, Dreptul medical, Litigii de muncă, Dezmembrămintele dreptului de proprietate, etc.

Pentru a inspira tânără generație, au fost invitați și cei mai notorii profesori ai Facultății de Drept, USM, profesori care au dezvoltat de la temelie știința juridică de la noi din țară, au contribuit la fondarea facultății, și au pus piatra de temelie la întemeierea statului independent, Republica Moldova, prin elaborarea textului Constituției Republicii Moldova și pregătirea nenumăratelor generații de juriști.

Profesorii notorii invitați la eveniment, Doamna Elena Aramă, doctor habilitat in Drept, profesor universitar, Domnul Nicolae Osmochescu, doctor in drept, profesor universitar, Domnul Alexandru Arseni, doctor habilitat in drept, profesor universitar, Domnul Boris Negru, doctor in drept, profesor universitar, Domnul Gheorghe Chibac, doctor în drept, profesor universitar, au prezentat experiențele acumulate și au asigurat studenții că alegerea făcută le va oferi mari avantaje profesionale.

Petru MORARU, Președintele Asociației Studenților în Drept, a prezentat activitatea asociației, evenimentele organizate, dar și perspectivele implicării noilor studenți în proiectele propuse spre derulare în anul curent de studii. Doina-Cezara GALAN, Președintele Sindicatului Studențesc al facultății de Drept a expus principalele avantaje de care beneficiază studenții membri ai Comitetului Sindical.

Totodată, în decursul sesiunii de informare, studenților, le-au fost prezentate informații detailate cu privire la și structura organizatorică a facultății, le-au fost oferite repere de orientare în campusul universitar și prezentate informații privind procesul de studii, planul de învățământ, modalitatea de organizarea o orelor, disciplinele predate.

În contextul prezentării programului de studii, studenților le-au fost prezentate disciplinele obligatorii propuse spre studiu, dar și disciplinele opționale propuse spre alegere. Astfel, studenții au avut posibilitatea să afle mi multe detalii despre cursurile opționale de specialitate. În cadrul prezentărilor oferite de administrația facultății, s-a clarificat, că studenții anului I, urmează să aleagă pentru semestrul II de studiu o disciplină de specialitate din cele două propuse, ei beneficiind de Dreptul de a lege dintre cursul Filosofia juridică și cursul Istoria Dreptului Românesc.

Totodată, studenților le-au fost prezentate cursurile din pachetul de orientare socio-umanistic, propuse spre selecție. Astfel, pentru a oferi detalii și clarificări cu privire la curricula oferită, în cadrul evenimentului au fot invitați reprezentanții Facultății de Relații Internaționale, Științe Politice şi Administrative, de Științe Economice, Facultății de Psihologie, Ştiinţe ale Educaţiei, Sociologie și Asistență Socială, Facultății de Istorie şi Filosofie, care au prezentat cursurile opționale propuse spre selecție și anume: Filozofia, Psihologia, Politologia, Sociologia, Economie, Istoria culturii si civilizației europene, Integrare europeana, Cultura comunicării interpersonale si organizaționale.

La finalul ședinței, prodecanul Facultății de Drept, Doamna Stela BOTNARU, doctor în Drept, conferențiar universitar a urat noilor studenți BUN VENIT in aulele universitare, menționînd: "Dragi studenți, dumneavoastră ați pășit pragul instituției noastre intr-un an aniversar, al 60-lea an din momentul înființării Facultății noastre, fapt simbolic pentru fiecare dintre dumneavoastră. Vreau sa va notați fiecare in agendele DVS universitare următoarea întrebare: DE CE SI PENTRU CE SUNT AICI?. Părinților le exprimam mulțumirea ca i-ați ghidat pe copii dumneavoastră si au pășit cu Dreptul in alegerea carierei profesionale si Va asiguram ca-i încredințați unor profesioniști de valoare".

Administrația Facultății de Drept, dorește studenților Facultății de Drept, un an prosper, cu succese remarcabile şi rezultate pe măsura aşteptărilor!

Tel
Fax
E-mail :
Copyright © 2020 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.