print
Susţinerea unei prelegeri publice de către Consulul Onorofic al Republicii Kazahkstan în Republica Moldova - Roman Stancov
01.04.2016
749

Pe 23 martie 2016, în cadrul Facultăţii de Drept a fost organizată prelegerea publică susţinută de Consulul Onorific al Republicii Kazahkstan în Republica Moldova, Roman Stancov.

Subiectul prelegerii s-a axat pe statul Republica Moldova în contextul geopolitic contemporan şi perspectiva relaţiilor bilaterale prin prisma priorităţilor Republicii Moldova în raport cu Acordul de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, şi Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană, a energiei atomice şi statele membre ale acestora, pe de altă parte.

Importanţa perfecţionării procesului de pregătire a cadrelor juridice a fost reiterată de către Domnul Consul Onorific, Roman Stancov, având drept bază experienţa Republicii Kazahkstan. În acest context, s-a discutat necesitatea unui schimb de studenţi şi cadre didactice între aceste două state.

Participanţii la acest eveniment, studenţii anului II şi III ai Facultăţii de Drept şi profesorii, au manifestat un interes sporit faţă de subiectele abordate, inclusiv prin adresarea multiplelor întrebări. În cadrul dezbaterilor, s-au abordat aspectele istorice de dezvoltare a relaţiilor Republicii Moldova cu Republica Kazahkstan, stadiul prezent şi perspectiva cooperării dintre aceste două state în contextul provocărilor actuale.

Prelegerea publică a fost organizată în parteneriat de către Departamentul Drept Internaţional şi European din cadrul Facultăţii de Drept a Universităţii de Stat din Moldova şi Fundaţia Internaţională "Diplomaţia Populară".

Tel + 373 22 57 78 01
Fax + 373 22 57 78 53
Copyright © 2018 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.