print
Curs de instruire - Dreptul concurenţei
19.05.2016
854

În perioada 6 - 29 aprilie 2016, la Universitatea de Stat din Moldova, s-a desfăşurat un curs de instruire în domeniul Dreptul Concurenţei, condus de către profesorul german Dr. Heinrich Holzler, în cadrul Proiectului finanţat de Uniunea Europeană "Suport pentru Consiliul Concurenţei" în Republica Moldova.

Pe parcursul acestui curs, atât studenţii, masteranţii, doctoranţii, cadrele didactice selectate de către Departamentul Drept Privat al Facultăţii de Drept, dar şi de către Facultatea de Ştiinţe Economice a USM au avut şansa de a efectua un studiu comparativ al legislaţiei Uniunii Europene în domeniul concurenţei, dar şi de a analiza jurisprudenţa relevantă a Curţii Europene de Justiţie. Au fost puse în discuţie diverse probleme cu care se confruntă Republica Moldova la capitolul reglementării juridice a concurenţei. În cadrul seminarelor s-au abordat un şir de subiecte, precum: concurenţa neloială, abuzul de poziţie dominantă, practicile anticoncurenţiale, determinarea pieţei relevante, etc. Astfel, pe parcursul cursurilor, participanţii au acumulat cunoştinţe şi abilităţi practice în domeniul dreptul concurenţei, care ar putea fi utile în activitatea ulterioară a acestora.

La finalizarea cursului, participanţilor li s-au înmânat certificate de participare.

Tel
Fax
Copyright © 2019 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.