print
Facultatea de Drept a Universităţii de Stat din Moldova – gazda celei de-a IX-a ediţii a proiectului Autostrada de Drept
27.04.2018
1077

Edificarea unui stat de drept, cu o democraţie viabilă este de neconceput fără justiţie care, cu certitudine, poate fi considerat acel factor generator de pace, securitate şi echilibru într-o societate modernă. O justiţie eficientă însă implică eforturi majore din partea tuturor celor care o înfăptuiesc. Or, consolidarea capacităţilor juriştilor începe încă de pe băncile facultăţii, prin implicarea plenară a tinerilor studioşi, dornici de a deveni jurişti, în diverse proiecte, programe, participarea  la diferite concursuri, conferinţe, simpozioane etc.

În această arie de preocupări, deosebindu-se prin rigoare şi prestanţă academică înaltă, Facultatea de Drept a Universităţii de Stat din Moldova (USM) a fost gazda celei de-a IX-a ediţii a proiectului Autostrada de Drept, desfăşurată în perioada 19-24 aprilie, având ca parteneri birourile de avocaţi: Efrim Roşca Asociaţii, Gladei & Partners, Panţâru şi Partenerii, Popa şi Asociaţi, Hanganu Tănase & Partners, Ţurcan Cazac Law Firm, Institutul Naţional al Justiţiei, precum şi Asociaţia Tinerilor Avocaţi, care s-au arătat deschişi de a susţine viitorii jurişti.

 La eveniment au participat profesori şi studenţi de la Facultatea de Drept a USM şi de la instituţii cu profil juridic din România (Bucureşti, Cluj, Timişoara, Craiova), jurişti consacraţi, dar şi tineri specialişti în domeniu.

Astfel, prin intermediul Asociaţiei Studenţilor în Drept a USM, au fost reuniţi studenţi la drept de pe ambele maluri ale Prutului, care au avut oportunitatea de a efectua un benefic schimb de experienţă, de a-şi aprofunda cunoştinţele şi abilităţile în domeniul juridic, de a se familiariza cu procesul de formare juridică la instituțiile de învățământ superior de profil din cele două state.

În alocuţiunea sa, de la festivitatea de deschidere a acestei acţiuni de anvergură, Sergiu Brînza, doctor habilitat în drept, profesor universitar, decanul Facultăţii de Drept a USM, şi-a exprimat gratitudinea pentru efortul celor implicaţi întru desfăşurarea acestui eveniment şi i-a încurajat pe participanţi să îşi valorifice din plin cunoştinţele şi resursele intelectuale puse la dispoziţie:

,,Dragi studenți,

Stimați profesori, practicieni,

Mult stimați oaspeți din România,

Onorată asistență - cei prezenți astăzi la festivitatea de deschidere a proiectului Autostrada de Drept, ediția a IX-a,

Am o misiune nobilă de a veni cu un mesaj de salut către domniile voastre pe care vi-l adresez din numele Rectorului Universității de Stat  Gheorghe Ciocanu și din partea administrației Facultății de Drept a USM, cu ocazia  deschiderii acestui promițător proiect.

Suntem bucuroşi de faptul că Facultatea de Drept a USM găzduieşte astăzi acest eveniment important pentru tineretul studios din cadrul facultății noastre, dar și pentru studenții din mai multe instituții de învățământ cu profil juridic din România, în planul schimbului de experiență.

Cu această ocazie, îmi exprim condescendența față de tânăra generație de la Facultatea de Drept a USM și, în special, față de cei care au demarat acest proiect - Asociația Studenților în Drept de la USM - demonstrând, nu pentru prima dată, spirit de inițiativă și participativ, în scopul racordării învățământului universitar la dezideratele noastre comune.

În general, merită toată aprecierea efortul celor implicați în desfășurarea acestui eveniment în calitate de organizatori, participanți, co-participanți, colaboratori, parteneri, observatori.

Vreau să mulțumesc, în special, oaspeților din România pentru receptivitatea demonstrată în planul realizării acestui oportun schimb de experiență academică în domeniul juridic dintre tinerii juriști și studenții la drept. Îmi exprim speranța și încrederea că împreună cu colegii din România care fac parte din mediul academic, dar și cu cei care înfăptuiesc în practică justiția vom putea identifica  mai multe oportunități de colaborare și de implementare a diverselor proiecte cu tentă educațională și de formare profesională a viitorilor juriști.

Deopotrivă, îmi exprim recunoștința și față de practicienii noștri - reputate Birouri asociate de avocați - pentru disponibilitatea de a familiariza tineretul studios cu specificul activității de jurisconsult sau de  avocat în Republica Moldova.

Dacă nu mă înșală memoria, asemenea proiect inițiat de către tineretul studios de la Facultatea de Drept a USM constituie un pionierat. Totodată, țin să menționez și proiectele realizate de către Asociația Tinerilor Avocați din Republica Moldova - asociație constituită de către foștii noștri studenți (actualmente doctoranzi), asociație care  încearcă să se exprime intransingent asupra problemelor cu care se confruntă tinerii avocați de la noi din țară.

Vreau să accentuez că experiența pe care o acumulați prin participarea la proiecte de acest gen va contribui la promovarea spiritului participativ în rândurile tineretului studios, va dezvolta activismul civic, va îmbunătăți cunoștințele și abilitățile voastre în domeniul juridic, fiind și o bună ghidare pentru alegerea domeniului de activitate.

Așadar, parafrazându-l pe marele om de cultură Nicolae Iorga, vă invit, dragi studenți, să aveți încredere că ceea ce veți realiza în perioada anilor de studenție va însemna mult pentru viitorul vostru, iar aceasta trebuie să vă dea încredere în forțele proprii.

Nu ezitați să manifestați spirit de inițiativă și curaj. Nu trebuie să vă fie frică să vă autolansaţi, autoevaluaţi, să avansaţi. Generaţia voastră, în comparaţie cu a mea, este o generaţie favorizată. Cei care fac parte din generaţia mea nu s-au bucurat de asemenea posibilităţi de care dispuneți. Pe atunci nici nu ne închipuiam că progresul tehnico-științific va atinge astfel de înălțimi. Noi am fost educaţi în spiritul îndeplinirii cu exactitate a indicaţiilor celor superiori, iar voi sunteți încurajați să vă afirmați liber prin gândire și chiar să participați la luarea deciziilor de interes comun pentru facultate, universitate, societate, țară.

Astăzi, posibilitățile de a avea acces la informație și de a studia sunt enorme. De aceea, vă îndemn să vă îmbogățiți cunoștințele și să vă implicați în diverse proiecte, programe de schimb de experiență, valorificând resursele pe care vi le pune la dispoziție Universitatea de Stat, în general, și Facultatea de Drept, în special, dar, totodată, să nu vă limitați la resursele de care dispunem noi.

Stimați studenți, voi sunteți viitorul națiunii,  de aceea nivelul vostru de pregătire trebuie  să corespundă noilor aşteptări în era globalizării. De generația de astăzi depinde prezentul şi viitorul acestui popor, iar voi,  cei de la Facultatea de Drept, sunteți baza unei societăți democratice sănătoase. Schimbarea lucrurilor în domeniul justiției este misiunea voastră, însă acest lucru va putea fi realizat doar prin muncă asiduă și având  curajul de a aduce schimbări. Nu vă limitați niciodată la ceea ce este, tindeți mereu spre perfecționare.

În calitate de reprezentant al administrației comunităţii academice de la Facultatea de Drept a USM, vă asigur de sprijinul nostru, pentru că eforturile noastre comune vizează un țel unic. Or, ceea ce ne propunem este  de fapt, în special pentru tineretul studios, un învăţământ superior de calitate, care va asigura formarea specialiștilor  capabili să contribuie la prosperarea Republicii Moldova, la accelerarea încadrării ei în spaţiul european de dezvoltare. 

Stimați participanți la acest eveniment, în concluzie țin să vă doresc succes, curaj, putere și forță creativă. Într-un ceas bun!".

Mesaje cu totul şi cu totul speciale au adrsat studenţilor participanţi la proiect şi alţi profesori, jurişti tineri, dar şi consacraţi deja care au apreciat cutezanţa lor de a se implica în atare activităţi complexe.

 La rândul lor, tinerii viitori jurişti au relevat importanţa şi oportunităţile ce le comportă asemenea proiecte/programe, menţionând că ele oferă o experienţă unică şi sunt o provocare benefică pe calea realizării profesionale.   

Aşadar, pe parcursul unei săptămâni, agenda studenţilor implicaţi în proiectul vizat a fost încărcată şi interesantă, incluzând o gamă variată de activităţi care i-a alimentat cu emoţii pozitive. Astfel, tinerii au audiat cursuri şi seminare desfăşurate în cadrul Facultăţii de Drept a USM, în materie de Drept civil, Drept penal, Drept administrativ, Drept fiscal etc; au participat la mai multe lecţii publice desfăşurate de birourile de avocaţi menţionate supra; au vizitat mai multe instituţii de drept: Curtea Supremă de Justiţie, Institutul Naţional al Justiţiei, precum şi unele din birourile de avocatură; au vizitat complexul etno-cultural ,,Orheiul Vechi", Ascony Winery, Muzeul Naţional de Artă din Chişinău şi Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei etc.

Proiectul Autostrada de Drept a devenit deja o tradiţie desfăşurată în fiecare primăvară şi toamnă, astfel fiind facilitat schimbul de experienţă dintre studenţii români şi moldoveni, şi stabilite legături puternice, prietenii noi şi chiar parteneriate pe viitor.

Tel + 373 69 38 00 68
Fax
Copyright © 2019 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.