print
Schimb de experienţă academică Republica Moldova – Statele Unite ale Americii
22.05.2018
2941

La 17 mai 2018 în Sala Senatului Universităţii de Stat din Moldova au avut loc două mese rotunde cu ocazia vizitei judecătorilor federali din SUA (Eduardo C. Robreno şi Dan Aaron Polster) în Republica Moldova. Evenimente la care au mai participat Shibani Malhotra, consilier superior în Oficiul justiţie penală, asistenţă şi parteneriat al Biroului afaceri internaţionale, droguri şi aplicarea legii din Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii, precum şi Kevin Lanigan, consilier senior în sectorul justiţiei din cadrul Ambasadei Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova.

La prima masă rotundă, care şi-a început lucrările la ora 9.00, au participat membrii corpului didactic, doctoranzii şi masteranzii Facultăţii de Drept a Universităţii de Stat din Moldova. Ulterior, la ora 11.30 şi-a desfăşurat lucrările a doua masă rotundă, de data aceasta pentru studenţii facultăţii de la Ciclul I.

Cuvânt de salut participanţilor la aceste evenimente au adresat dna Otilia Dandara, prorector pentru activitatea didactică la USM, dr.hab., prof.univ., şi dl Sergiu Brînza, decan al Facultăţii de Drept a USM, dr.hab., prof.univ.

La rândul lor, oaspeţii americani au intervenit cu o prezentare generală a sistemului judiciar federal al Statelor Unite ale Americii. Prin această luare de cuvânt a fost prezentat sistemul de drept din SUA cu trăsăturile sale specifice care îl deosebesc de sistemul de drept din Republica Moldova. În cadrul ambelor evenimente participanţii au avut oportunitatea de a discuta în detaliu despre specificul ierarhizării instanţelor judecătoreşti, despre procedura de examinare a cauzelor civile şi penale, despre competenţele instanţelor judecătoreşti din Statele Unite ale Americii.

Aceste mese rotunde au servit drept un bun prilej de a facilita un schimb de impresii, opinii şi experienţe dintre membrii Facultăţii de Drept a USM şi oaspeţii americani.

Tel
Fax
E-mail :
Copyright © 2019 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.