print
Atelier ştiinţific ,,Starea Uniunii Europene. Provocări pentru Europa de azi şi de mâine’’
23.05.2018
1188

Atelierul anual ştiinţific „Starea Uniunii Europene. Provocări pentru Europa de azi și de mâine" şi-a desfășurat  lucrările  la  17  mai 2018 sub  egida  Departamentului Drept Internaţional şi European  al Facultății de Drept a USM în  colaborare cu Centrul de Armonizare a Legislației al Ministerului Justiției. Evenimentul  a  fost  consacrat  Zilei  Europei sărbătorită  la  data  de  9  mai,  care  marchează  pacea  și  unitatea  în  Europa.

În cadrul sesiunii  au  fost  abordate  diferite  subiecte,  printre  care: principalele constatări cu privire la legătura dintre migrație și dezvoltare; CyberSecurity - prioritate a Uniunii Europene; strategia UE privind energia solară - ecologică și regenerabilă etc. În atenţie au fost luate, de asemenea, nivelul de implementare a Acordului de Asociere şi strategia Uniunii Europene privind educația și formarea profesională. Participanții  la  acest  eveniment  au  manifestat  un  interes  sporit faţă de problemele puse în discuţie,  inclusiv  prin  adresarea numeroaselor  întrebări raportorilor.

Experții, Natalia Suceveanu, dr., conf.univ., Director al Centrului de Armonizare a Legislației, Natalia Zamfir, dr., conf.univ., Ala Luca, dr., lector univ., şi Cristina Bancu, magistru, lector  univ., de la Departamentul  Drept Internațional  și  European al USM, au  făcut  comentariile de  rigoare  și  s-au  împărtășit  cu  viziuni  personale  și  experiențe  practice. Toți  participanții la eveniment au obţinut certificate.

 Departamentul Drept Internațional și European aduce sincere felicitări participanților, menţionând nivelul înalt al comunicărilor prezentate, și mulțumiri experților pentru sprijinirea bunei desfășurări a acestui atelier științific.

Tel
Fax
E-mail :
Copyright © 2019 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.