print
Workshop ,,Implementarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă în politica de mediu a Republicii Moldova”
23.05.2018
1512

La data de 4 mai 2018, sub egida organizatorică a Departamentului Drept Internațional și European din cadrul Facultății de Drept a USM, a fost organizat un workshop pentru studenţii de la Ciclul II  (Masterat) în scopul prezentării și dezbaterii  unor probleme actuale recent reglementate de Dreptul Internațional și UE al Mediului.

În cadrul evenimentului, cu genericul "Implementarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă în politica de mediu a Republicii Moldova", participanții au dat dovadă de o bună cunoaștere a celor mai recente evoluții ale dezvoltării durabile, demonstrând predilecție pentru subiecte de interes actual, precum: accesul la apă potabilă; agricultura ecologică - element al conceptului dezvoltare durabilă; importanța reciclării deșeurilor în contextul dezvoltării durabile etc.

 În cadrul acestui exerciţiu analizei a fost supus impactul obiectivelor de dezvoltare durabilă asupra politicilor prioritare cu privire la mediu promovate în plan naţional şi international  prin prisma indicatorilor de monitorizare și evaluare prestabiliți. Scopul final urmărit rezidă în a contribui la elaborarea unei noi strategii naţionale de dezvoltare în domeniul protecţiei mediului.

Activitatea studenţilor de la Ciclul II (Masterat) a fost efectuată în grup, a câte 3-4 persoane, aşa cum prevede Problem Based Learning. În loc de lucrul individual, prevăzut în curriculum, lor li s-a propus să elaboreze un proiect axat pe una dintre problemele actuale ce vizează protecţia mediului. Fiecare student a fost evaluat în funcţie de aportul  pe care l-a adus la elaborarea proiectului.

Lucrul în grup prevăzut de modelul PBL are mai multe avantaje: studenţii sunt mai responsabili, se implică mai activ, fiecare membru al grupului tinde să contribuie cât mai mult la rezultatul final. În concluzie, implicarea studenţilor este esenţială şi determinantă pentru definitivarea cu succes a proiectului.

Tel
Fax
E-mail :
Copyright © 2019 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.