print
Universitatea de Stat din Moldova a fost reprezentată la Conferinţa internaţională a doctoranzilor şi studenţilor în drept, ediţia a X-a, din 08 iunie 2018, organizată de Școala Doctorală a Facultății de Drept din cadrul Universității de Vest din Timișoara, împreună cu Centrul European de Studii și Cercetări Juridice Timișoara, care întrunește cele mai prestigioase facultăți de drept din Europa
13.06.2018
1857

La Conferința internațională a doctoranzilor și studenților în drept, ediția a X-a, organizată de Facultatea de Drept a Universității de Vest din Timișoara, care și-a desfășurat lucrările la data de 08 iunie 2018, au participat și doctoranzi care își fac studiile la Școala Doctorală Științe Juridice a Institutului de Cercetări și Inovații al Universității de Stat din Moldova.
         De o înaltă apreciere, în virtutea actualității subiectelor abordate, atât pe plan intern, cât și la nivel internațional, s-au bucurat lucrarile științifice elaborate de: Violeta COJOCARU (conducător de doctorat Vladislav Manea) cu tema „Subiectul activ al actelor teroriste potrivit legii penale a Republicii Moldova"; Igor HLOPEȚCHI (conducător de  doctorat Vitalie Stati) cu tema „Neexecutarea hotărârii instanței de judecată în legislația Republicii Moldova și în legislația României: Studiu de drept comparat"; Gheorghe RENIȚĂ (conducător de doctorat Vitalie Stati) cu tema „Conceptul de „pariu" în contextul infracțiunilor de manipulare a unui eveniment și de pariuri aranjate", precum și lucrarea elaborată de  Gheorghe SORICI (conducător de doctorat Mariana Grama) cu tema „Liberarea de răspundere penală cu tragerea la răspundere contravențională: Dimensiuni teoretico-practice". Reflecțiile pragmatice ale doctoranzilor implică o valoare științifică aparte și relevă un grad înalt al calității studiilor oferite de Școala Doctorală de Științe Juridice din cadrul Universității de Stat din Moldova.     
         Prin prezentarea lucrărilor științifice doctoranzii au contribuit la stabilirea relațiilor de colaborare între facultățile și școlile doctorale, plasând instituția din care provin în rândul celor mai prestigioase universități din Europa.                
         Materialele conferinței au fost publicate la Editura Universul Juridic, care garantează înalta ținută științifică și grafică a acestora. Totodată, volumul cuprinzând lucrările doctoranzilor va fi transmis de către organizatori tuturor bibliotecilor facultăților la care își fac studiile autorii.

Tel
Fax
E-mail :
Copyright © 2019 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.