print
Programe de masterat
12.10.2016

 

  Lista programelor de master

                          de la Facultatea de Drept pentru anul de studii 2018-2019   

 

Nr.
d/o
Facultatea Denumirea programului MP/MC Nr. de credite Responsabil de program
1 Drept Drept penal MP 90 Gurev Dorina, doctor în drept, lector universitar
2 Drept Drept penal MP 120 Gurev Dorina, doctor în drept, lector universitar
3 Drept Drept civil MP 90 Băieşu Sergiu, doctor în drept, profesor universitar
4 Drept Proceduri judiciare civile MP 90 Belei Elena, doctor în drept, conferenţiar universitar
5 Drept Drept internațional MP 90 Zamfir Natalia, doctor în drept, conferenţiar universitar
6 Drept Proces penal și criminalistică MP 90 Roman Dumitru, doctor în drept, conferenţiar universitar
7 Drept Dreptul relațiilor de muncă și
comerciale în afaceri
MP 90

Roşca Nicolae, doctor în drept, conferenţiar

Sadovei Nicolae, doctor habilitat în drept, profesor universitar 
8 Drept Drept public și guvernare
electronică
MP 90

Negru Andrei, doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar 

Mocanu Veronica, doctor în drept, conferenţiar universitar
9 Drept Drept fiscal și activitate vamală MP 90 Vlaicu Vlad, doctor în drept, conferenţiar universitar
10 Drept Drept fiscal și activitate vamală MP 120 Vlaicu Vlad, doctor în drept, conferenţiar universitar


                    
              

 

Tel
Fax
E-mail :
Copyright © 2019 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.