print
PRIMA PAGINĂ
20.03.2017

Debutând în anul 1970 ca Triunghiular, evoluând apoi ca Patrulater şi Hexagon, tot atâtea generaţii de profesori şi studenţi au întreţinut spiritul colaborării academice, colegiale şi prieteneşti, promovând valorile învăţământului juridic românesc, având drept scop preocuparea pentru excelenţă în selecţia şi pregătirea studenţilor şi în cercetarea ştiinţifică desfăşurată de cadrele didactice.

Sunt invitați să participe studenţii, masteranzii, doctoranzii, cadrele didactice, membri ai comunităţii academice, precum şi orice persoană interesată.

Tel + 373 22 57 78 01
Fax + 373 22 57 78 53
Copyright © 2017 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.