print
Anunț pentru studenții, masteranzii, doctoranzii Facultății de Drept a USM interesați de a se caza în căminele universitare!!!
03.10.2018
606

 

Anunț pentru studenții, masteranzii, doctoranzii Facultății de Drept a USM interesați de a se caza în căminele universitare!!!

Toți studenții, masteranzii, doctoranzii Facultății de Drept a USM, interesați de a se caza în căminele USM, se pot adresa cu cereri la decanatul Facultății de Drept, USM.
Cererea se întocmește în formă liberă, pe numele Decanului facultății și urmează a fi depusă cu anexarea următoarelor acte:
1. copia buletinului de identitate;
2. copia contractului de studii încheiat cu USM;

Dreptul de cazare în căminele USM se acordă studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor înmatriculaţi la zi care nu au domiciliul stabil în municipiul Chişinău. Nu contează dacă eşti înmatriculat pe locurile de la buget sau cu taxă. Criteriul principal în acordarea dreptului de cazare este media anuală obţinută în anul universitar anterior.
Pentru studenţii înmatriculaţi în anul I cazarea se face doar în baza cererii de solicitare a unui loc în cămin.

 

 

Tel
Fax
E-mail :
Copyright © 2019 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.