print
Ofertă de burse Erasmus+
21.09.2017
779

Ofertă de burse Erasmus+ termen 15 octombrie 2017
Bursă Erasmus+ pentru semestru II, anul academic 2017/2018
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iași

Dosarul se depune ONLINE
https://erasmusplus.uaic.ro/application-procedure-2

Numărul locurilor disponibile pentru Republica Moldova:

7 (licență, master sau doctorat).
5 (Teaching staff/STA)
2 (Administrative staff /STT)

Dosarul de candidature pentru Licență (BACHELOR)
https://erasmusplus.uaic.ro/documents-to-be-uploaded

Dosarul de candidature pentru Licență (BACHELOR)

1. ID/ passport

2.CV

3.Learning Agreement (vezi pe site-ul UAIC)

4. Adeverința academică (original și traducerea autorizată de notar)

5. Adeverință (că sunteți student) (original and authorized translation into English/ certificate issued in English)

6. Certificat lingvistic (Declarație în formă liberă care certifică că sunteți vorbitor nativ de română)

7.Scrisoarea de motivare (to be filled in online, in the application form)

8. Declarația care certifică că ați participat sau nu la programul Erasmus+, dacă da specificați perioada și instituția gazdă.

Toate documentele se perfectează în limba engleză 

Dosarul de candidatură M,D, STA și STT vezi

https://erasmusplus.uaic.ro/documents-to-be-uploaded

Candidații STA și STT  pentru a obține Pre-acceptance document from the host university contactează Dna  Ioana Carmen PASTINARU  ioana.pastinaru@uaic.ro.  În mesaj includ CV și intentiile pentru vizita la Iasi, 

Sau coordonatori Erasmus+ pe facultăți a UAIC

http://www.uaic.ro/wp-content/uploads/2013/12/Coordonatori-pentru-stagii-de-studiu-Erasmus-pe-Facult%C4%83%C8%9Bi-.pdf

Tel + 373 22 57 78 01
Fax + 373 22 57 78 53
Copyright © 2018 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.