print
Cazarea în căminele studenţeşti ale USM
03.07.2018
2826

Studenții înmatriculați în anul I de studii, precum și studenții celorlalți ani de studii care nu au depus anterior cerere de cazare în căminele studențești ale USM, sunt rugaţi să depună cerere în zilele de 22, 23 august 2018, de la ora 09:00 pînă la 15:00, aud.111, bloc.2 (str. M.Kogălniceanu, 67).

Cererea întocmită în formă liberă, pe numele Decanului facultății urmează a fi depusă cu anexarea următoarelor acte:

  1. copia buletinului de identitate;
  2. copia contractului de studii încheiat cu USM;
  3. acte privind starea familială (familii cu copii orfani sau semiorfani, cu trei şi mai mulţi copii).

Pentru detalii: www.drept.usm.md

Tel
Fax
E-mail :
Copyright © 2019 Facultatea de Drept a Universității de Stat din Moldova. Toate drepturile rezervate.