Home   /  Subdivisions   /  Department of Labour Law   /  Department Members / Păscăluţă Felicia
Păscăluţă Felicia
Master in Law, Lecturer

CONTACT DETAILS str.Iablocikin 2/1, office nr.501
Tel: 022 59-38-56
E-mail: feliciaartur@mail.ru

RESEARCH AREAS

Labour law

DISCIPLINES

Labour law

STUDIES

Master of law, Universitatea de Stat din Moldova, 2002

Bachelor in law, Universitatea de Stat din Moldova, 2001

PROFESSIONAL ACTIVITY

Lecturer, Universitatea de Stat din Moldova, 2003 - prezent

Higher laborant, Universitatea de Stat din Moldova, 2000

PUBLICATIONS

I. Articles in specialized magazines in Moldova

„Ensuring the right to work - international regulation of labor rights", în coautorat cu N.Romandaş, Academia de Administrare Publică pe lăngă Guvernul R.M., 04.04.2003. Revista trimestrială metodico-ştiinţifică, Administrarea Publică, nr.4/2003, pag.141-147.

 The evolution of the institution of labor compliance monitoring and control" Conferinţa Internaţională, „Societatea civilă în realizarea strategiei de Reformare a Sectorului Justiţiei 2011-2016", organizată de Uniunea Juriştilor din Moldova în colaborare cu Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova la 14.10.2011, Revista Naţională de Drept, ediţie specială, nr. 10-11.2011, pag. 91

II. Scientific communications                       

 „Regulations concerning individual employment contract by cumulus" Dezvoltarea constituţională a R.M. la etapa actuală. 10 ani sub auspiciile constituţiei R.M., Chişinău 2004,  pag.1256-1259.

 „Regulations for the control and supervision of compliance labor legislation in Moldova.", Materiale ale conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice, 22.05.2007, Consolidarea Administraţiei Publice în contextul edificării statului de drept în R.M., p. 71-72.

 „Role of Labour Inspection in the regulation of safety issues". Materiale ale conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice, Academia de Administrare Publică - 15 ani de modernizare a serviciului public din R.M., 21.05.2008, pag. 281

 „The bodies exercising supervision and control over the observance of labor legislation in Moldova". Institutul de ştiinţe administrative din R.M., Comunicări ştiinţifice a Institutului de Ştiinţe Administrative din R.M., Administraţia publică în statul de drept, 27-28.09.2008, pag. 172

 „Legality of monitoring and control of compliance labor legislation", Academia de Administrare Publică pe lăngă Preşedintele Republicii Moldova, Teoria şi Practica Administrării Publice, Materiale ale conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice, 21 mai 2010, Chişinău 2010,. p. 159-161

 „Some reflections on modeling legal sector employer human resource decisions to optimize costs for staff" Conferinţa Internaţională „Modernizarea şi eficientizarea comerţului şi activităţii Cooperativei de Consum în economia concurenţială" 28-29 aprilie 2010, Ediţia XVIII, UCCM; publicat în Analele ştiinţifice ale UCCM vol. 9, partea II, 2011, pag.231 

" The role of trade unions in the exercise of public control over the observance of labor law in the system of social partnership", Conferinţa ştiinţifico-practică internaţională „Parteneriatul social în contextul transformărilor sistemico-economice", Proiectul „Consolidarea capacităţii Moldovei de gestionare a pieţii muncii şi de reîntoarcere a migranţilor" în cadrul parteneriatului de mobilitate cu Uniunea Europeană implimentat de către Serviciul Public Suedez de Ocupare a Forţei de Muncă, Chișinău, 25.10.2011, pag.116 

 „Legal Status of Labour Inspection Inspector", Academia de Administrare Publică de pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova, Teoria şi Practica Administrării Publice, Materiale ale conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice cu participare internaţională, Chişinău, 22 mai 2012, pag. 194

 „Legal status of the labor inspector in Moldova" Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova, volumul al X-lea, Chişinău 2012, pag.291

FOREIGN LANGUAGES

English - fluent

Russian - fluent

PREMII / DISTINCŢII / DECORAŢII

Gradation of merit holder, third grade, for the period 2012-2014

Faculty Members
Drumea Iulia
Master of Laws, University lecturer
Macovei Tatiana
Master in Law, University lecturer
Păscăluţă Felicia
Master in Law, Lecturer
Pleşca Victoria
Master in Law, Lecturer
Romandaş Nicolai
Ph.D., profesor universitar
Untila Natalia
Master in Law, Lecturer
Zamfir Pavel
Doctor of Phd, Associate Professor

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Never exceed your rights, and they will soon become unlimited. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Contact Us 67, M. Kogălniceanu St., Building No. 2
Chișinău, MD-2009
Republic of Moldova
© 2019 Faculty of Law of Moldova State University. All rights reserved.