Home   /  Subdivisions   /  Department of Labour Law   /  Department Members / Zamfir Pavel
Zamfir Pavel
Doctor of Phd, Associate Professor

CONTACT DETAILS str.Banulescu Bodony 45. of.213
Tel: + 373 22 22 04 12
E-mail: eco-lex@moldnet.md

RESEARCH AREAS

Environmental  Law, Land  Law

TEACHING EXPERIENCE IN AREAS

Environmental  Law, Land  Law

EDUCATIONAL BACKGROUND

Doctor Phd, University "Babeș-Bolyai", Cluj-Napoca, Romania,  2000

PhD thesis: „ The legal regime of  agricultural land in Moldova" 

Law degree, State University of Moldova, 1999

PROFESSIONAL   EXPERIENCE

Associate Professor, State University of Moldova, 2001 - present;

Lecturer, Senior Lecturer, State University of  Moldova , 1991 - 2001;

Attorney, Attorneys Union  of Moldova, Faculty of Law, State University of Moldova , 1991 - present;

Executive Director Advocacy Centre "Eco-Lex" (EPAC "Eco-Lex") 1999- present.

PUBLICATIONS

I. Textbooks

Land  Law (Dreptul funciar). Chişinău 2001, Editura „Cartier"( Co-authors: Mihai Cotorobai, Victor Ursu);

Environmental  Law. Textbook  in sketchy  form (Экологическое право. Курс  лекций  в  схемах),   Кишинев: 2002. - 98р. (Co-author: Zamfir  Natalia);

Land  Law.Textbook in  questions  and  answers (Земельное  право. Вопросы и  ответы), Кишинев: 2002. - 132р. (Co-author: Zamfir  Natalia);

Manual for the state environmental inspectors (Manual pentru inspectorii de stat de mediu), Chişinău, 2003 (Co-authors:  V.Stratilă, S.Istrate,  N.Ţvigunov, A.Golic);

Access to justice on environmental matters. Implementation  of the Aarhus Convention in Moldova. Manual for civil society and public.( Accesul la justiţie în probleme de mediu. Executarea prevederilor Convenţiei de la Arhus în Moldova. Manual pentru reprezentanţii societăţii civile şi funcţionari publici) Kiev., 2004. (Co-authors: I.Trombiţchii, V.Garaba, R.Iordanov);

Examination of environmental disputes. Manual for Judge in examination of civil cases (Examinarea litigiilor ecologice. Manualul judecătorului la examinarea pricinilor civile), Pag.985-1005 Chişinău, 2007,  (Co-author:  Mihai Cotorobai);

Environmental  Law (Dreptul mediului) Chişinău, 2009, (Co-author: V.Macinscaia);

Guide for Judge of implementation of the Aarhus Convention (Ghidul judecătorului la implementarea Convenţiei Aarhus), Chişinău, 2010;

Consideration of environmental and land disputes. Manual for Judge in examination of civil cases (Examinarea litigiilor ecologice și funciare.Manualul judecătorului la examinarea pricinilor civile), Chişinău, 2013, (Co-author  Valeriu Doagă).

II. Articles in journals of  Moldova

International liability for transboundary water damage (Răspunderea internaţională pentru daunele aduse apelor transfrontaliere) // Revista  Naţională  de  Drept, - 2004.- №8;

The implementation of environmental rights (Реализация экологических прав граждан) Avocatul  poporului, 9-10/2006, pag.31-32, (Co-author: Abid Nasir Husein);

Law - as an effective tool of environmental protection (Право - как эффективный инструмент охраны окружающей среды) Закон и жизнь, №1. 2007, р.15-17, (Co-author: Abid Nasir Husein).

III. Articole în reviste de specilitate străine

Barriers to the implementation of international environmental conventions (Барьеры на пути к выполнению международных экологических конвенций )/ / Научные труды в трех томах, Том 2. Российская академия юридических наук, 2005 с.43-45 (Co-author: Zamfir  Natalia)

IV. Comunicări ştiinţifice

Role and powers of the state in ensuring environmental safety (Rolul şi atribuţiile statului în asigurarea securităţii ecologice) Materiale  ale  conferinţei  internaţionale  ştiinţifico-practice „Academia  de  Administrarea  publică-15 ani  de  modernizarea  serviciului  public  din  Republica  Moldova", Chișinău: 2008, р.230-234

Sustainable development through environmental security (Dezvoltarea durabilă prin asigurarea securităţii ecologice) Materialele Conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice USM: „Educaţie şi cercetare într-un stat de drept". Revista Naţională de Drept, nr. 2009;

Some peculiarities of ownership objects of nature and natural resources Unele particularităţi ale  dreptului  de proprietate asupra obiectelor naturii şi resurselor naturale), Materialele Conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice USM.Chişinău, 2010.

MEMBERSHIP  IN  PROFESSIONAL  ASSOCIATIONS

The Bar Association of the Republic of Moldova, 1991 - present

LANGUAGES

Russian - fluent

Romanian - fluent

English - good

Faculty Members
Drumea Iulia
Master of Laws, University lecturer
Macovei Tatiana
Master in Law, University lecturer
Păscăluţă Felicia
Master in Law, Lecturer
Pleşca Victoria
Master in Law, Lecturer
Romandaş Nicolai
Ph.D., profesor universitar
Untila Natalia
Master in Law, Lecturer
Zamfir Pavel
Doctor of Phd, Associate Professor

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Never exceed your rights, and they will soon become unlimited. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Contact Us 67, M. Kogălniceanu St., Building No. 2
Chișinău, MD-2009
Republic of Moldova
© 2019 Faculty of Law of Moldova State University. All rights reserved.