Home   /  Subdivisions   /  Department of Public Law   /  Department Members / Chirtoaca Lilia
Chirtoaca Lilia
PhD in Law, Associate Professor

CONTACT DETAILS Str. M. Kogălniceanu 65, bloc. 2 A, bir. 22 MD-2009, Chişinău
Tel: + 373 22 57 76 83
E-mail: chirtoacal@gmail.com

DOMENII DE CERCETARE

Drept Comparat. Mari sisteme de drept contemporan,

Protecţia datelor cu caracter personal,

Dreptul familiei,

Drept notarial,

Drept civil (Contracte şi succesiuni),

Drept privat roman,

Drept internaţional privat.

DISCIPLINE PREDATE

Drept Comparat Mari sisteme de drept contemporan,

Protecţia datelor cu caracter personal

STUDII

Doctor în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2003

Tema tezei de doctorat: „ Reforma judecătorească din a doua jumătate a secolului al XIX-lea în Basarabia"

Magistru în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2000

Licenţă în drept, Universitatea din Craiova, Facultatea de Drept „Nicolae Titulescu", 1997

STAGII DE PREGĂTIRE ŞI DOCUMENTARE

Şcoala Internaţională Umanistică din Europa Centrală şi Orientală de Drept Roman, Universitatea din Warszawa, Polonia, a II-a Sesiune: 04 sept. 2002 - 20 sept. 2002

ACTIVITATE PROFESIONALĂ

Conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova, 2006 - prezent

Lector la Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova, sept. 1997 - noiem. 2006

Avocat în cadrul Biroului de Avocaţi sect. Buiucani, mun.Chişinău, 2002-2006

Notar Public din 2006-2010 cu teritoriul de activitate în raionul Hînceşti, 2010 - prezent

Notar public cu teritoriul de activitate în mun.Chişinău

PUBLICAŢII

I. Manuale

Tratat de dreptul familiei, Chişinău: Bons Offices, 2005, - 296 p.  

Istoria universală a statului şi dreptului, Chişinău: Elena - V.I ., vol.I, 2001. - 260 p. (în colab.)

Istoria universală a statului şi dreptului, Chişinău: Elena - V.I ., vol.II, 2001. - 244 p. (în colab.)

Istoria universală a statului şi dreptului, Chişinău: Elena - V.I ., vol.III, 2002. - 144 p.(în colab.)

Istoria universală a statului şi dreptului, Chişinău: Elena - V.I ., vol.IV, 2003. - 176 p. (în colab.)

II. Articole în reviste de specialitate din Republica Moldova

Dreptul roman şi unitatea juridică europeană // Analele Ştinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova, Seria "Ştiinţe socioumanistice", Chişinău 2004, vol. 1, p. 17-19  

Influenţe romane asupra dreptului civil contemporan // Analele Ştinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova, Seria "Ştiinţe socioumanistice", Chişinău 2004, vol. 1, p. 20-23

Unele aspecte ale protecţiei persoanelor privind prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal // Materialele conferinţei. Dimensiunea ştiinţifică şi praxiologică a dreptului.Chişinău, Casa Editorial-Poligrafică, Bons Offices. 2009

Unificarea europeană a dreptului privat // Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Dreptul privat ca factor în dezvoltarea relaţiilor economice: tradiţii, actualitate şi perspective", Chişinău, 2013 

Reforma judecătorească în Basarabia: aspecte privind organizarea judecătorească şi izvoarele dreptului în a doua jumătate a secolului al XIX-lea //Buletinul Asociaţiei Tinerilor jurişti, Nr. 9 (13), Chişinău, 1998, p. 14-21

Pregătirea şi efectuarea reformei judiciare în Basarabia în a doua jumătate a secolului al XIX-lea //Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova, seria "Ştiinţe socio-umane", Chişinău, 1999, p. 22-25

Structura şi competenţa judecătoriei districtuale din Basarabia din a doua jumătate a secolului al XIX-lea // Conferinţa corpului didactico-ştiinţific al U.S.M.pe anii 1998-1999, 27 sept.-2 oct. 2000, Ştiinţe socio-umane, Chişinău, 2000p. 91-92

Justiţia de împăcare în Basarabia în baza reformei judecătoreşti din a doua jumătate a secolului al XIX-lea // Analele ştiinţifice ale U.S.M., seria "Stiinţe socio-umane", vol I. 2000, p.257-260

Unele aspecte comparative ale evoluţiei sistemului judecătoresc din Basarabia din secolul al XIX-lea// Materiale ale Conferinţei tehnico-ştiinţifice internaţionale, Funcţionalitatea instituţiilor democratice în statul de drept, 23-26 ianuarie2003, mun. Bălţi, Chişinău, 2003 p. 602- 610

Instituţia procuraturii, avocaturii şi notariatului potrivit notariatului potrivit reformei judecătoreşti din a doua jumătate a sec. al XIX-lea // Analele Ştiinţifice ale Academiei de Poliţie "Ştefan cel Mare", Chişinău, 2003

Sistemul judecătoresc în Basarabia potrivit reformei judecătoreşti din a doua jumătate a secolului al XIX-lea // Revista de Drept Privat, Anul III, nr. 2, 2004. Chişnău, 2004

III. Comunicări ştiinţifice

Recunoaşterea actului autentic străin // Seminarul cu tematica „Dreptul internaţional privat în activitatea notarială", 15 martie 2013, Chişinău

Practica judiciară privind declararea nulităţii actelor juridice // în cadrul seminarului „Nulitatea actelor juridice" organizat de A.O. „Liga Naţională a Notarilor" şi Institutul Naţional al Justiţiei, 28 mai 2012, Chişinău

Circulaţia internaţională a actelor autentice notariale. Exigenţe pentru recunoaşterea actelor notariale în străinătate // Seminarul organizat cu participarea Secţiei Consulare Chişinău, Ambasada României în Republica Moldova, organizat de A.O. „Liga Naţională a Notarilor", 24 octombrie 2011, Chişinău

ALTE RESPONSABILITĂŢI PROFESIONALE

Participarea, în cadrul Proiectului UE în realizarea reformelor anticorupţiei, la elaborarea Raportului funcţional privind asigurarea protecţiei datelor cu caracter personal în cadrul structurilor MAI (MIAPAC), august-septembrie 2013.

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

Rusa - fluent

Engleza - mediu

Faculty Members
Department of Public Law
Arseni Alexandru
doctor în drept, conferenţiar universitar
Ţurcan Pavel
magistru în drept, lector universitar
Cârnaţ Teodor
doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar
Chirtoaca Lilia
PhD in Law, Associate Professor
Cuciurca Doina
master of laws, university lecturer
Guceac Ion
doctor habilitat în drept, profesor universitar
Ignatiuc Tatiana
magistru în drept, lector universitar
Maimescu Sava
doctor în drept, conferenţiar universitar
Mocanu Veronica
Doctor of Laws, University lecturer
Mocanu Victor
doctor în drept, conferenţiar universitar
Negru Boris
Ph.D., profesor universitar
Nichita Rodica
magistru în drept, lector universitar
Rusu Viorel
magistru în drept, lector universitar
Slusarenco Svetlana
magistru în drept, lector superior universitar
Tănase Alexandru
Master of Laws, Lecturer
Televca Oleg
magistru în drept, lector superior universitar
Zaharia Victor
doctor în drept, conferenţiar universitar

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Never exceed your rights, and they will soon become unlimited. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Contact Us 67, M. Kogălniceanu St., Building No. 2
Chișinău, MD-2009
Republic of Moldova
© 2020 Faculty of Law of Moldova State University. All rights reserved.