Home   /  Subdivisions   /  Department of Criminal Law   /  Department Members / Botnaru Stela
Botnaru Stela
doctor în drept, conferenţiar universitar

CONTACT DETAILS Str. Gh. Iablocikin 2/1, bloc 7, biroul 603, MD-2069, Chișinău
Tel: + 373 22 57 78 35; 0791 16 106
E-mail: stelacorlateanu@gmail.com

DOMENII DE CERCETARE

Dreptul penal  (partea generală), în special: cauzele care înlătură caracterul penal al faptei, subiectul infracţiunii, măsurile de siguranţă.

DISCIPLINE PREDATE

Drept penal (partea generală)

STUDII

Doctor  în drept, Universitatea "AL. I. Cuza" Iaşi, România, 2000

Tema tezei de doctorat: „ Regimul penal şi procesual penal al delincvenţilor minori."

Licenţă în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 1993

ACTIVITATE PROFESIONALĂ

Lector , Universitatea de Stat din Moldova,16.08.1993

Lector-superior,Universitatea de Stat din Moldova,25.08.2000

Conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova, 28.05.2002 - prezent

PUBLICAŢII

 I. Manuale

Drept penal, Chişinău: Cartier Juridic, 2005. - 624 p. (în colab.)  

Drept penal (partea generală), vol.I, Tipografia centrală Chişinău, 2012. - 328 p. (în colab.).

Culegere de probleme pentru lecţiile practice la dreptul penal al Republicii Moldova (partea generală), Chişinău: Redacţia revistei "Legea şi viaţa", 1998. - 77 p.

Culegere de probleme la drept penal (partea generală), Chişinău, 2004. - 95 p. (coautor: M.Grama).

Culegere de probleme la Drept Penal. Partea generală, Chişinău: Tipografia Centrală, 2012.- 148 p. (coauthor: M.Grama).

II. Articole în reviste de specialitate din Republica Moldova:

Cazul fortuit în practica medicală // Revista Naţională de Drept, 2003, nr.3 ( coautor: L. Rosculet),

Starea de pericol-social-condiţie obligatorie pentru luarea măsurilor de constrîngere cu caracter medical // Revista Naţională de Drept, 2009, nr.10-12 (coautor: I. Buravcenco).

Unele reflecţii asupra persoanelor juridice ca subiect al infracţiunii // Revista Naţională de Drept, 2008, nr.11 (coautor: I. Buravcenco).

Conceptul responsabilităţii reduse în Legislaţia Republicii Moldova şi a altor state // Studia Universitatis, Revista Ştiinţifică a USM, 2009, nr.8 (28) (coautor I.Buravcenco).

III. Comunicări ştiinţifice:

Tangenţele sistemului de învăţămînt cu fenomenul corupţiei // Materialele Conferinţei Naţionale Practico-Ştiinţifice "Progrese şi perspective în reprimarea corupţiei", organizată de Consiliul Europei si CCCEC, Chişinău, 2006.

Măsurile de siguranţă în dreptul penal al Republicii Moldova în raport cu alte sisteme şi perspectivele evoluţiei acestora// Materialele Conferinţei Internaţionale ştiinţifico-practice "Probleme actuale ale legislaţiei naţionale în contextul procesului integraţionist European", consacrată memoriei ilustrului jurist, savant şi  pedagog, C. Florea, Chişinău, CEP USM, 2008.

Particularităţile calificării infracţiunii săvîrşite de o persoană hipnotizată // Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale "Interferenţe universitare-integrare prin cercetare şi inovare", Chişinău, CEP USM, 2012

Direcţiile principale ale politicii sociale în lupta împotriva criminalităţii la ora actuală // Materialele Conferinţei ştiinţifico- practice internationale "Criminalitatea în RM: starea actuală, tendintele, măsurile de prevenire şi de combatere, Chişinău, 2003.

О некоторых проблемах возникающих при применении законодательства регулирующево экстрадицию // Materialele Conferinţei internaţionale ştiinţifico-practice "Dezvoltarea constituţională a RM la etapa actuală", Chişinău, Tipografia Centrală, 2004 (în colab.)

MEMBRU ÎN ASOCIAŢII PROFESIONALE

Uniunea Avocaţilor din Republica Moldova, 1994 - prezent

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

Rusa - fluent

Engleza - bine

Franceza- debutant

Faculty Members
Department of Criminal Law
Şavga Alina
doctor în drept, conferenţiar universitar
Botnaru Stela
doctor în drept, conferenţiar universitar
Brînză Sergiu
Doctor of Phd, University Professor
Ciobanu Igor
doctor în drept, conferenţiar universitar
Copeţchi Stanislav
Master in Law, Lecturer
Dumneanu Ludmila
doctor în drept, conferenţiar universitar
Eşanu Adriana
doctor în drept, conferenţiar universitar
Fortună Genadie
doctor în drept, lector universitar
Gîrla Lilia
doctor în drept, conferenţiar universitar
Grama Mariana
Ph.D., Associate Professor
Grosu Vladimir
doctor în drept, conferenţiar universitar
Gurev Dorina
magistru în drept, lector universitar
Hadîrca Igor
doctor în drept, conferenţiar universitar
Manea Vladislav
doctor în drept, conferenţiar universitar
Martin Daniel
doctor în drept, conferenţiar universitar
Moraru Victor
doctor în drept, profesor universitar
Popescu Dorin
magistru în drept, lector universitar
Spoială Alexandru
doctor în drept, lector universitar
Stati Vitalie
Doctor of Laws, Associate Professor
Strulea Maria
doctor în drept, conferenţiar universitar
Tabarcea Iurie
magistru în drept, lector universitar
Ulianovschi Gheorghe
doctor în drept, conferenţiar universitar
Ulianovschi Xenofon
doctor habilitat în drept, conferenţiar universitar
Vidaicu Mihaela
doctor în drept, conferenţiar universitar
Zaporojan Igor
doctor în drept, conferenţiar universitar

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Never exceed your rights, and they will soon become unlimited. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Contact Us 67, M. Kogălniceanu St., Building No. 2
Chișinău, MD-2009
Republic of Moldova
Web-Stat site statistics
© 2020 Faculty of Law of Moldova State University. All rights reserved.