Croitor Elena
Doctor of Phd, Lecturer

CONTACT DETAILS MD-2009, Chisinau, Moldova, 60 Alexe Mateevici St., block 2A, of. 31
Tel: +373 22 57 76 08
E-mail: croitorelena@yahoo.com

RESEARCH AREAS:

Criminal procedure

Forensics

Intelligence activity

Ethics of the criminal procedure activities

COURSES:

Criminal Procedure

Forensics

Ethics of the criminal procedure activities

Law enforcement authorities

EDUCATION

Ph.D. of Law, Moldova State University, 2012

Dissertation: „Criminal evidence with electronic data storage devices. Problems of admissibility and administration"

Master of Laws (LL.M.), Faculty of Law, Moldova State University (Chisinau, Moldova), 2006

Bachelor of Laws (LL.B.), Faculty of Law, Moldova University of European Studies (Chisinau, Moldova), 2005

PROFESSIONAL EXPERIENCE:

Lecturer of the Criminal Procedure and Forensics Department, Moldova State University, since 2005

Expert of the Institute for Penal Reform, 2009, 2012

Invited Expert, ABA ROLI, 2008, 2011, 2012

PUBLICATIONS:

I.  Books:

Criminal Justice and human rights (in Romanian). Chişinău: Institutul de Reforme Penale: 2010. - 168 p. (in collaboration)

Detention on remand and the respect for human rights. (in Romanian). Chişinău: Institutul de Reforme Penale: 2010. - 91 p. (in collaboration)

II.  National Law Reviews studies:

The admissibility of audio/video recordings as evidence in criminal proceedings from the perspective of the basic human rights (in Romanian) //Revista Naţională de Drept, 2006, Nr 6, p. 76-81;

Administering electronic evidence by the mean of cyber search (in Romanian).// Revista de Ştiinţe Penale, 2008, Ediţie Specială, p. 135-138;

The categories of data carriers and recordings in criminal procedural probation (in Romanian) // Revista Institutului Naţional al Justiţiei, 2010, nr. 3-4, p. 116-118;

Admissibility requirements of electronic data carriers in criminal proceedings (in Romanian) // Revista Naţională de Drept, 2012, nr. 4, p. 65-68.

III.  Conference Papers:

Intercepting electronic communications. Relevance and Admissibility Conditions (in Romanian)  // Materialele Conferinţei Ştiinţifice Masteranzilor şi Doctoranzilor „Cercetare şi inovare - perspective de evoluţie şi integrare europeană", Chişinău: CEP USM, 2006, p. 156-158.

Ensuring inviolability of the private life (in Romanian) // Tezele conferinţei internaţionale „Asigurarea supremaţiei Constituţiei, funcţia de bază a Curţii Constituţionale", Chişinău: Palentis Plus SRL, 2010, p. 271-274.

OTHER PROFESSIONAL RESPONSIBILITIES:        

Coordinator of Students' Scientific Society by Criminal Procedure and Forensics Department, Moldova State University, 2006-2009;

Coordinator of the "criminal procedure team" for the national contests in the law field, 2006-2010.

FOREIGN LANGUAGE PROFICIENCY:

English (advanced)

Russian (fluent)

Italian (debutant)

Faculty Members
Croitor Elena
Doctor of Phd, Lecturer
Purici Svetlana
Master in Law, University lecturer
Roman Dumitru
Ph.D., Associate Professor
Rotaru Vasile
Doctor in Law, Associate Professor
Ursu Sergiu
Master of Laws, Superior Lecturer

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Never exceed your rights, and they will soon become unlimited. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Contact Us 67, M. Kogălniceanu St., Building No. 2
Chișinău, MD-2009
Republic of Moldova
© 2019 Faculty of Law of Moldova State University. All rights reserved.