Ursu Sergiu
Master of Laws, Superior Lecturer
Vice-Dean, Full-Time Studies

CONTACT DETAILS 65 M. Kogalniceanu str., Building No. 2B, office 19 MD – 2009, Chișinau
Tel: +37322577457
E-mail: ssursus@gmail.com

RESEARCH INTERESTS

Penal Procedure

Human right protection in criminal process

Judicial Control of the prejudicial procedure in the criminal Process

SUBJECTS TAUGHT

Penal Procedure law

The institutions defending the law standards, structure and activity

EDUCATION

PHD student, Moldova State University, present

Master of laws, Moldova State University, 2003

Licentiate in Laws, Moldova State University, 2002

TRAINING COURSES AND RESEARCH

Research fellowship "Penal process investigation of customs frauds", Law Faculty, Bordeaux IV Montesquieu University, 20.03.07 - 20.06.07

Research fellowship "Penal process investigation of customs frauds", Law Faculty, Public University of Navarra, Pamplona, Spain, 21.06.07 - 20.07.07

PROFESSIONAL EXPERINCE

Vice - dean, Law Faculty of Moldova State University, February 2008 - present

University Lecturer, Law Faculty of Moldova State University. Criminal Process and Forensic Chair, September 2002 -present

Advocate (Lawyer), 2008 - present

Director, Board member, " Logistic Center" (NGO), September 2005 - present

SELECTED PUBLICATIONS

I. Textbooks

The Judge manual on criminal cases, (in Romanian), Chișinău: Tipografia Centrală 2013. - 1192 p. (co - author)

Criminal Process Law, (in Romanian), Chişinău: Cartea Juridică 2009. - 784 p. (co - author)

Criminal Process Law, the special Part, II-nd ed., Chişinău:  Cartdidact 2006. - 335 p. (co - author)

Criminal Process Law, the general Part, II-nd ed., Chişinău:  Cartdidact 2005. - 368 p. (co - author)

Criminal Process Law, I-st ed., Chişinău:  Cartier 2005. - 960 p. (co - author)

Organization and activity of the defendant bodies of law standards in the Republic of Moldova, Chișinău, Cartdidact 2004, - 220 p., (Co-author)

II. Articles in Moldovan Journals

Contesting and verifying the decisions of the penal investigation judge, (in Romanian) Studiu comparat, în Revista de ştiinţe penale, Anuar, Anul II, Chişinău, 2006.

Judicial Control of the legality of applying the preventive measures and arrest, (in Romanian) Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova, Ediţie Jubiliară, Seria „Ştiinţe socioumanistice", Volumul I, Chişinău, 2006.

Comparative law aspects of the judicial control of the pretrial criminal investigation, (in Romanian) Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova, Ediţie Jubiliară, Seria „Ştiinţe socioumanistice", Volumul I, Chişinău, 2006.

III. Articles in Foreingn Journals

Guarantee against deprivation of liberty and ECHR jurisprudence against Moldova, (in Romanian), Revista patrulaterului facultăţilor de drept:  Iaşi - Chişinău - Bălţi - Cahul;  Iaşi, Noiembrie 2007„Dialogi Juridici" nr. 1.

IV. Scientific Communications

The difficulties in performing the role of prosecution while verifying the legality of acts by Judge on pretrial criminal investigations, (in Romanian), Materialele Conferinței științifico-practice "Procuratura Republicii Moldova la 20 de ani. Rolul și locul Procuraturii întrun stat de Drept", Chișinău 27 ianuarie 2012, p. 205 - 208, Chișinău: (Tipogr. "Elena - V.I."). 2012. - 294 p.

Arresting the suspect issue in the criminal process, (in Romanian), and  Judicial control of the operative investigating methods, (in Romanian), Conferinţa Ştiinţifică Internaţională  „Învăţămîntul superior şi cercetarea - piloni ai societăţii bazate pe cunoaştere", Rezumatele comunicărilor, Ştiinţe socioumaniste, volumul II, Chişinău, 2006

Judicial Control of the prejudicial procedure in the criminal Process of the Republic of Moldova", (in Romanian), Conference of the didactic-scientific corps „Scientific Activity Survey of Moldova State University during 2000-2002", Communication Summaries, Social sciences, Chișinău 2003

V. Laws Commented

Comments on Penal Procedure Code, (in Romanian), Chişinău: Cartier - 2005, (co - author.)

DRAFT LAW ACTIVITY

The modifying law on Penal Procedure Code of Republic of Moldova, from 15.04.2012, in force from 27.10.2012, member of the state work group in the "Reforme of Justice" project supported by the European Union.

MEMBERSHIP IN PROFFESIONAL BODIES

BAR of Republic of Moldova, called in 2008.

OTHER PREOFFESIONAL DUTIES

Arbitrator in the Commercial Arbitration of the international Association of Road Carriers, 2011 - present.

PROFICIENCY IN FOREIGN LANGUAGES

English - fluent

French - fluent

Russian - fluent

Italian - lower intermediate

Spanish - lower intermediate

AWARDS

The Municipal award for youth in Science, Literature and Art, Chișinău 2007

Faculty Members
Croitor Elena
Doctor of Phd, Lecturer
Purici Svetlana
Master in Law, University lecturer
Roman Dumitru
Ph.D., Associate Professor
Rotaru Vasile
Doctor in Law, Associate Professor
Ursu Sergiu
Master of Laws, Superior Lecturer

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Never exceed your rights, and they will soon become unlimited. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Contact Us 67, M. Kogălniceanu St., Building No. 2
Chișinău, MD-2009
Republic of Moldova
© 2019 Faculty of Law of Moldova State University. All rights reserved.