Roşca Valentin
Lecturer

CONTACT DETAILS str. Gh. Iablocikin 2/1, bloc 7, b. 111, MD-2069, Chişinău
Tel: + 373 22 57 77 24
E-mail: roscavalentin@gmail.com

DOMENII DE CERCETARE

Drept internațional public, Drept internațional umanitar, Protecția internațional a drepturilor omului, Dreptul Refugiaților, Dreptul Uniunii Europene.

DISCIPLINE PREDATE

Drept internațional public

Drept internațional umanitar

Protecția internațională a drepturilor omului

Dreptul Convenției Europene a Drepturilor Omului

Dreptul Refugiaților

Drept instituțional al Uniunii Europene

STUDII

Doctorantura, Universitatea de Stat din Moldova, 2009 - prezent

Tema tezei de doctorat: „Definirea agresiunii: problemă actuală a doctrinei și practicii dreptului internațional" 

Magistru în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2008

Licenţă în drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2007

ACTIVITATE PROFESIONALĂ

Lector la Catedra Drept Internaţional şi Drept al Relaţiilor Economice Externe, Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova, 2009  - prezent

Jurist, SRL "MGS Legal Consulting", martie 2010 - decembrie 2011

Consultant, în cadrul Direcției Tratate și Integrare Europeană, Direcția Generală Relații Internaționale și Integrare Europeană, aprilie 2007- ianuarie 2010

PUBLICAŢII

I. Monografii

Ghid metodic de drept internațional umanitar. Chișinău, CEP USM, 2012. - 93 p. (în colab. O. Dorul, V. Zaharia) CEP USM, Chișinău, 2012.

II. Articole în reviste de specialitate din Republica Moldova

Dreptul Internaţional Umanitar şi Religiile Mondiale.// Revista de Drept de Azil şi Drept Umanitar. Chişinău. Nr. 1 (10). 2001. p. 64 - 73.

Consideraţii Generale asupra Evaluării Credibilităţii în Procedura de Azil, (coautor Eugen Osmochescu) // Avocatul Poporului. Revistă Științifico-practică şi Informativă de Drept. Chişinău. Nr. 11/2008. p. 28 - 30.

Principiul nerecurgerii la forţă sau la ameninţarea cu forţa: Evoluţie şi Codificare.// Revista ştiinţifică - Studia Universitatis, nr. 8 (38). p. 95 - 100.

Dreptul la autoapărare potrivit art. 51 din Carta Organizaţiei Naţiunilor Unite". // Revista ştiinţifică - Studia Universitatis, nr. 3 (53), 2012. p. 49 - 56.

Tipuri și forme ale agresiunii în dreptul internațional. // Revista moldovenească de drept internațional și relații internaționale, nr. 3, 2012. (p. 100 - 110).

III. Comunicări ştiinţifice

Noile forme de agresiune în contextul schimbării geopoliticii în Europa de Sud-est. Impactul pentru RM. // Materialele Conferinţei ştiinţifice Internaționale anuale a tinerilor cercetători. Ediţia a IV-a, Chişinău, 16 aprilie 2010. p. 184 - 192.

Principiile universale aplicabile răspunderii individuale în cadrul dreptului internaţional pentru comiterea crimei de agresiune. // Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale a tinerilor cercetători . Ediția a V-a. „Edificarea Statului de Drept și Punerea în Valoare a Patrimoniului Cultural și Istoric al Moldovei în Contextul Integrării Europene". Chişinău - 29 martie 2011. p. 161 - 171.

Eficienţa ONU în respectarea păcii şi securităţii internaţionale prin prisma art. 2 (4) din Carta ONU. // Materialele Conferinţei ştiinţifice cu participare internaţională consacrată aniversării a 65-a a USM „Creşterea impactului cercetării şi dezvoltarea capacităţii de inovare". Chişinău - 21 - 22 septembrie 2011.

Reglementarea agresiunii în legislaţii naţionale (aspect comparativ). // Materialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale anuale a doctoranzilor şi tinerilor cercetători, ediţia a VI-a, „Tendinţe Contemporane în evoluţia patrimoniului istoric şi juridic al Republicii Moldova". Chişinău - 12 aprilie 2012. p. 234 - 245.

Tipuri şi forme ale agresiunii în dreptul internaţional. // Materialele Conferinţei ştiinţifice cu participare internaţională „Interferenţe universitare - integrare prin cercetare şi inovare". Chişinău - 25 - 26 septembrie 2012. p. 67 - 70.

LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE

Engleza - fluent

Rusa - fluent

PREMII / DISTINCŢII / DECORAŢII

Premiant al Concursului "Cel mai reușit debut didactic", Universitatea de Stat din Moldova, ediția 2011 - 2012.

Faculty Members
Department of International and European Law
Şeremet Igor
Ph.D., Lecturer
Babără Valeriu
Ph.D., Associate Professor
Bancu Cristina
Lecturer
Băieşu Aurel
Doctor of Phd, Associate Professor
Burac Victor
Lecturer
Buruiană Mihai
University Lecturer
Cojocaru Violeta
Phd in Law, University Professor
Dorul Olga
PhD in Law , Docent
Duca Nicolae
Lecturer
Gribincea Lilia
Ph.D., Associate Professor
Josanu Dumitru
Lecturer
Lazăr Diana
Lecturer
Luca Ala
Lecturer
Osmochescu Nicolae
Ph.D., University Professor
Roşca Valentin
Lecturer
Sîrcu-Scobioală Diana
Ph.D., Associate Professor
Serbenco Eduard
Ph.D., University Lecturer
Serghei Rusu
Lector universitar,
Suceveanu Natalia
Ph.D. in Law, Lecturer
Zaharia Virginia
Lecturer
Zamfir Natalia
Doctor of Phd, Associate Professor

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Never exceed your rights, and they will soon become unlimited. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Contact Us 67, M. Kogălniceanu St., Building No. 2
Chișinău, MD-2009
Republic of Moldova
© 2019 Faculty of Law of Moldova State University. All rights reserved.