Home   /  Subdivisions   /  Department of Civil Law   /  Department Members / Cebotari Adriana
Cebotari Adriana

CONTACT DETAILS Tel: + 373 22 33 71 91
E-mail: cebandri@yahoo.com

FIELD REASEARCH ASPECT

Legal relationships between parents and children; termination of marriage; contracts in family law

TOUGHT DISCIPINES

Family Law

STUDIES

Master of Laws, State University of Moldova, 2012

Licentiate in Law, State University of Moldova, 2010

Certificate of  English Department graduation, State Univeristy of Moldova, 2010

PROFFESIONAL ACTIVITY

Superior methodist , State University of Moldova, 2010-2012

University lecturer, State University of Moldova, 2012-present

Judicial assistent, Ciocana Court, Chisinau, 2012-present

PUBLICATIONS

I. Articles

General aspects reffering to establishment and disproof of fatherhood //Studii juridice în onoarea prof. universitar Gheorghe Chibac, Chişinău 2013, p.119

II. Scientific comunications

Gender equality in labour relationships : objectives and priorities (in Romanian)// Materialele conf. şt. Int. „Interferenţe universitare- Integrare prin cercetare şi inovare", Chişinău: CEP USM, 2012, p.  191

Equality of chances on Republic of Moldova's labour market (in Romanian) // Materialele conf. şt. Int. „Interferenţe universitare- Integrare prin cercetare şi inovare", Chişinău: CEP USM, 2012, p. 194

Regulations reffering to keeping gender equality in the framework of  labour relationships (in Romanian) // Materialele conf. ştiinţifico-practică int. „Teoria şi practica administrării publice": Academia de Administrare Publică de pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova, 2012, p. 223

FOREIGN LANGUAGES:

English-fluent

Russian- fluent

French-good

Faculty Members
Şian Olga
magistru în drept, lector universitar
Ţurcan Daniela
doctor în drept, lector universitar
Bănărescu Iulia
magistru în drept, lector universitar
Beliban Ludmila
magistru în drept, lector universitar
Brumă Sorin
doctor în drept, conferenţiar universitar
Calmîc Vlada
magistru în drept, lector universitar
Cara Rusnac Aliona
doctor în drept, lector universitar
Cazac Octavian
doctor în drept, lector universitar
Cebotari Valentina
doctor în drept, conferenţiar universitar
Cecan Diana
magistru în drept, lector universitar
Cerbu Sabina
magistru în drept, lector universitar
Chelaru Oleg
magistru în drept, lector universitar
Chibac Gheorghe
Ph.D., profesor universitar
Chibac Natalia
magistru în drept, lector universitar
Cimil Dorin
doctor în drept, conferenţiar universitar
Constantinescu Elena
doctor în drept, conferenţiar universitar
Creţu Ion
magistru în drept, lector superior universitar
Malanciuc Ion
magistru în drept, lector universitar
Markova Natalia
lector universitar
Mîţu Gheorghe
PhD, Associate Professor
Palamarciuc Vladimir
magistru în drept, lector universitar
Pistriuga Vitalie
magistru în drept, lector universitar
Robu Oxana
doctor în drept, lector universitar
Rogac Andrei
magistru în drept, lector universitar
Tabuncic Tatiana
Ph.D., Associate Professor
Tacu Diana
magistru în drept, lector universitar
Triboi Natalia
magistru în drept, lector universitar
Vasluian Ghenadie
magistru în drept, lector universitar
Velişco Lilian
magistru în drept, lector universitar
Vlaicu Inga
magistru în drept, lector universitar

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Never exceed your rights, and they will soon become unlimited. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Contact Us 67, M. Kogălniceanu St., Building No. 2
Chișinău, MD-2009
Republic of Moldova
© 2019 Faculty of Law of Moldova State University. All rights reserved.