Home   /  Subdivisions   /  Department of Procedural Law   /  Department Members / Belei Elena
Belei Elena
PhD in Law, Associate Professor
Head of the Department

CONTACT DETAILS 65 M. Kogălniceanu Street, Building No. 2 B, office 17, MD-2009, Chişinău, Republic of Moldova
Tel: + 373 22 57 77 90
E-mail: elenabelei@yahoo.com

RESEARCH AREAS

Civil procedure law

Enforcement of judicial acts

Drawing of civil judicial acts

Resolution of labour disputes

 

COURSES TAUGH

Civil procedure law

Civil proceedings involving foreign element

Fundamental institutions of the civil procedure and of the compulsory enforcement

 

STUDIES 

Ph.D. in Law, Moldova State University, 2003

Ph.D. thesis theme "The legal incompatibilities in exercising the right to work" ("Incompatibilităţi legale în procesul exercitării dreptului la muncă")         

Master in Law, Moldova State University, 2002

Bachelor in Laws/Licentiate in Law, Moldova State University, 1997

 

PROFESSIONAL ACTIVITY

Head of the Civil Procedure Law Department, Faculty of Law, Moldova State University, June 2010 - to date

Associate Professor with the Civil Procedure Law Department, Faculty of Law, Moldova State University, August 1997 - to date

National trainer in the National Institute of Justice, September 2007 - to date

Head of the Treaties and European Integration Department, Ministry of Justice, February 2008 - February 2010

Associate Lawyers Office "Faculty of Law" (suspended license)

Pro-Dean, Faculty of Law, Moldova State University, August 2004 - August 2006

 

PUBLICATIONS 

I. Manuals

1.      Drept procesual civil, partea specială. Curs universitar, (coautor) redactor responsabil Al. Cojuhari. Chişinău, 2009. - 438 p.

2.      Manualul judecătorilor pentru cauze civile, (coautor). Ediţia II, coord. ed.: Mihai Poalelungi, Elena Belei, Diana Sârcu Î.S. F.E.-P. "Tipografia Centrală", Chișinău, 2013. - 1197 p.

3.      Drept procesual civil, partea generală. Manual. Coordonator, redactor științific Elena Belei. Edituri: Lexon, Cartea Juridică. Chișinău, 2014. - 444 p.

4.      Modele de acte judecătorești. Procedura civilă. Ediția III, coord. ed.: Mihai Poalelungi, Elena Belei. Î.S. F.E.-P. "Tipografia Centrală". Chișinău, 2014. - 1137 p. 

 

II. Articles in specialised journals edited in the Republic of Moldova

1.      Litigiile individuale de muncă generate de refuzul angajării în câmpul muncii // Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova, Seria "Ştiinţe socio-umane", vol. I. - Chişinău, 2000, p.184-187;

2.      Aspecte practice ale încheierii contractului individual de muncă. Conferinţa corpului didactico-ştiinţific "Bilanţul activităţii ştiinţifice a USM pe anii 1998/1999". - Chişinău. - 2000, p.47-48;

3.      Interferenţa integrităţii morale cu exercitarea dreptului la muncă // Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova "Probleme actuale ale jurisprudenţei". Seria nouă nr.5. - Chişinău. - 2001, p.127-135;

4.      Repere internaţionale ale libertăţii dreptului la muncă // Analele ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova "Probleme actuale ale jurisprudenţei". Seria nouă nr.5. - Chişinău. - 2001, p.136-142;

5.      Exigenţa profesionalismului pe piaţa forţei de muncă a Republicii Moldova // Analele ştiinţifice ale Univer­sităţii de Stat din Moldova. Seria "Ştiinţe socio-umanistice". Vol. I. - Chişinău, 2002, p.121-125

6.  Natura juridică a incompatibilităţilor în dreptul muncii // Revista de drept privat. - Chişinău. - 2002. - Nr.3, p.54- 66;

7.  Revizuirea hotărârilor judecătoreşti civile pentru cazul descoperirii unor înscrisuri probatoare noi  (lit. c) art. 449 CPC RM) // Revista naţională de drept - Chişinău - 2007. - Nr.4, p.40

8.  Exigenţe faţă de hotărârea judecătorească // Revista Institutului naţional al justiţiei, (publicaţie  ştiinţifico-practica, informativă şi de drept) - Chişinău - 2008 - nr.1-2, p.91-96;

9.  Acțiunea reconvențională în procesul civil al Republicii Moldova // Revista Institutului naţional al justiţiei, (publicaţie  ştiinţifico-practica, informativă şi de drept) - Chişinău - 2014 - nr.4(31), p.16-22;

10.  Puterea de lucru judecat al tranzacției. // Revista Institutului naţional al justiţiei, (publicaţie  ştiinţifico-practica, informativă şi de drept) - Chişinău - 2014 - nr.4(31), p.44-51;

 

III. Scientific communications

1.     Reformarea instituţiei revizuirii în contextul  apărării drepturilor persoanelor care nu au fost atrase în proces // culegere de materiale ale Conferinţei internaţionale ştiinţifico-practică "Probleme actuale ale legislaţiei naţionale în contextul procesului integraţionist european" consacrată memoriei ilustrului jurist, savant şi pedagog Constantin Florea (15 decembrie 2007) - Chişinău - 2008. - p.236;

2.      Asigurarea calităţii actului de justiţie pe calea revizuirii actelor de dispoziţie judecătoreşti irevocabile, (coautor Igor Coban) // Conferinţa internaţională "Contribuţii la dezvoltarea doctrinară a dreptului", Chişinău, 14-15 martie 2009;

3.      Răspunderea disciplinară a executorilor în RM - realităţi şi perspective, publicat în Culegerea de comunicări ale Conferinţei internaţionale "Executarea silită în reglementarea Noului Cod de procedură civilă", Târgu-Mureș, România, în perioada 30 august-1 septembrie 2012;

4.      Precedentul judiciar în Republica Moldova - provocare sau finalitate, Congresul  internaţional "Reformele legislative, judiciare şi administrative", 13-15 iunie 2013, Universitatea "Lucian Blaga", Sibiu, România.

5.      Probleme de reglementare şi aplicare a normelor procesuale privind asigurarea acţiunii civile, Conferința internațională "Instituții ale procesului civil și ale executării silite" organizată la Târgu-Mureş, România, în perioada 29-31 august 2013.

6.      Puterea de lucru judecat a tranzacţiei, Conferinţa internaţională, ştiinţifico-practică "Codul civil al Republicii Moldova: 10 ani - realizări, rezerve şi perspective." 19-20 septembrie, 2013, Chişinău.

7.      Acțiunea reconvențională în procesul civil al Republicii Moldova, Conferinta internatională „Procesul civil si executarea silită, experiența unui nou început" organizată la Târgu-Mureş, România, in perioada 28-30 august 2014.

 

IV. Other publications

1.      Belei Elena (coautor). Situaţii de drept  la procedura civilă. Cap. 1; 9; 13; 14; 23 // Chişinău - 2005.

2.      Macinscaia Vera, Visternicean Dumitru, Belei Elena. Seria Suporturi de curs, Institutul naţional de Justiţie. Cartea IV  // Chişinău - 2008.

3.      Elena Belei redactor responsabil, colectiv de autor. Culegere de teste și situații de caz la disciplina Drept procesual civil (partea generală). Chișinău 2013.

4.      Elena Belei redactor responsabil, colectiv de autor. Culegere de teste și situații de caz la disciplina Drept procesual civil (partea specială). Chișinău 2013.

5.      Elena Belei redactor responsabil, colectiv de autor. Culegere de teste și situații de caz la disciplina Drept procesual civil (partea generală și partea specială). Chișinău 2013.

6.      Elena Belei redactor responsabil, colectiv de autor. Proceduri judiciare civile culegere de curriculum la masterat. Chișinău 2013.

 

PARTICIPATION IN DRAFTING BILLS

1. Draft Law No. 155 of 05.07.2012 on amending the Code of Civil Procedure.

2. Draft Regulations on the launch of the National Institute of Justice

3. Draft Law amending the Enforcement Code, September-December 2013

 

OTHER PROFESSIONAL RESPONSIBILITIES

1. Member of the Scientific Council of the Supreme Court of Justice of the Republic of Moldova

2. Secretary of the scientific seminar - Profile Private Law 12.00.03, June 2012 - to date

3. Member of the Performance Evaluation of Judges Board of the Superior Council of Magistracy, April 2013 - to date

4. Member of the Disciplinary Board of the Bailiffs with the Ministry of Justice, April 2012 - to date

5. Member of the Judges Qualification Board, July 2007 - December 2012

6. Member of the Board of the National Institute of Justice, August 2006 - June 2010

7. Member of the jury for Public Administration and Good Governance Programme, Soros Foundation Moldova, September 2007 - February 2009

 

FOREIGN LANGUAGES

Russian - fluent

French - good

English -  good

 

 

 

 

Faculty Members
Department of Procedural Law
Belei Elena
PhD in Law, Associate Professor
Chifa Felicia
Master of Laws, Superior Lecturer
Croitor Elena
Doctor of Phd, Lecturer
Gribincea Vladislav
LLM, Senior lecturer
Gurghiş Ana
Magistru în drept, lector universitar
Jimbei Ina
magistru în drept, lector universitar
Macovei Gheorghe
Master in Law, University Lecturer
Purici Svetlana
Master in Law, University lecturer
Roman Dumitru
Ph.D. in Law, Associate Professor

              

Testimonials

Dreptul este un legamânt trainic de pace între oameni. Ceea ce este juridic este si pacific, chiar daca moralmente e evident injust. Francesco Orestano

Never exceed your rights, and they will soon become unlimited. Jean-Jacques Rousseau

Justiția e ca aritmetica, unde, dacă lipsește verificarea, nu se poate afirma că a fost exact calculul. Giuseppe Rovani

 
Contact Us 67, M. Kogălniceanu St., Building No. 2
Chișinău, MD-2009
Republic of Moldova
© 2019 Faculty of Law of Moldova State University. All rights reserved.